Istanbul Altin Rafineri

Prof. Dr. Nazımi AÇIKGÖZ

GDO’lu ürünlere neden hala izin veriliyor!

Son günlerde Biyogüvenlik Kurulunun, genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO, transgenik – biyotek ürünler) 8 genotipe ithalat için izin vermesi üzerine, medyada farklı başlıklar dolaşmaya başladı. Yazılı ... Devamı

AB’de Bitki Islahının Ekonomik Sosyal ve Çevresel Katkıları

01/11/2016 09:32:00

Avrupa Teknoloji Platformunca hazırlatılan bir rapora[1] göre AB bitki ıslah çalışmaları 2000 – 2015 yılları arasında tarımsal üretime büyük katkı sağlayarak, birliği tarım ürünleri ithalatçısı ... Devamı

Tarımsal İşgücümüz Tehdit Altında

01/11/2016 09:29:00

Tarımsal milli gelir bakımından Avrupa’nın ilk sırasında yer alan Türkiye, acaba üretim potansiyelinden yeteri kadar yararlanabiliyor mu? Son yıllardaki tarımsal ürün ihracat ve ithalatındaki artışlara ... Devamı

Gen Transfer Devri Kapanıyor Mu?

05/04/2016 09:37:00

Biyoekonomi ile bitki – hayvan ve diğer canlıların araştırma, geliştirme, üretim ve kullanımı için artı değerler üretilerek ekonomik kazanç sağlanması hedeflenmektedir. Aynı yaklaşımla tarım da, ... Devamı

DİKEY TARLALAR“ İKLİM DEĞİŞİMİNDE BİR SEÇENEK OLABİLİR Mİ?

15/12/2015 12:21:00

2025’lere doğru tarımsal ürünlerin artan nufusu besleyemeyeceği tamin edilmekte,  gıda fiyatlarında da büyük dalgalanmalar beklenmektedir. Kurak, düzensiz yağışlar gibi iklim değişikliği karşısında dünya, gerçekten bazı ... Devamı

BASIN BİLDİRİSİ: Komşularımızın sınırlı araştırma yatırımlarını tohumcularımız fırsata dönüştürebilir

06/07/2015 15:54:00

BASIN BİLDİRİSİ:Komşularımızın sınırlı araştırma yatırımlarını tohumcularımız fırsata dönüştürebilir ... Devamı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE RAĞMEN YARINLARDA AÇ KALMAYIZ!

26/05/2015 13:48:00

Küresel ısınmanın temel nedeni, atmosferdeki azot ve oksijen dışındaki doğal gaz kombinasyonlarındaki oranların değişimidir. Su buharı, karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksidül (nitroz oksit) ... Devamı

Suriye olaylarında küresel ısınmanın rolü

29/03/2015 14:01:00

EKONOMİ İŞ DÜNYASI 0,0      Doğal afetler, hayati öneme sahip ekonomik kaynakları kısıtlayarak,toplumu ve dolayısıyla,  yerel yönetimleri sıkıntıya sürükleyebilir. Örneğin kuraklık, beraberinde gelen tarımsal ürün eksikliği nedeniyle, ülkede ... Devamı

ORGANİK TARIMI DESTEKLEMEKLE, FAKİRDEN KISIP ZENGİNE Mİ VERİYORUZ?

16/04/2015 13:39:00

Organik ürünlerin tüketici ile buluşması 1980’lere, yani yeşil devrim sonucu gıda sıkıntılarının ortadan kalktığı dönemlere rastlar. Günümüzde hemen hemen her ülkede belirli oranda organik tarım ... Devamı

Gıda krizini küresel çatışmaya dönüştürmemek için!

09/03/2015 11:24:00

İnsanoğlunun yerleşimi fiziki koşullar, yiyecek ve içecek gibi doğal kaynaklara bağlı kalmıştır. Yiyecek, içecek ve iş sıkıntılarının, başta göç olmak üzere isyana, hatta savaşlara neden ... Devamı

Yazar bilgisi

Prof. Dr. Nazımi AÇIKGÖZ Prof. Dr. Nazımi AÇIKGÖZ

Son yorumlar