PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SERACILIKSayfa : [1] 2

 1. TAŞINDI: Plant Physiology
 2. TA?INDI: Plant Ecology
 3. TA?INDI: Epidemiology of Plant Disease
 4. TA?INDI: Plant Biochemistry
 5. TA?INDI: Plant Engineer's Handbook
 6. yeni başalyanlar için seracılık
 7. Domates serasına soba kurdular
 8. Amatörce,Bahçede,Balkonda,Se rada topraksız tarım
 9. Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi
 10. Topraksiz Tarim
 11. Cevap: DoĞru Yatirim Yapabİlmek İÇİn Fİzİbİlİte İhtİyaci
 12. Kaymakamlıktan Sera Destekli Tarım Projesi
 13. Hollanda sera imalat web siteleri
 14. Aydın Ekonomisinin Geleceği Seracılık Ve Meyvecilikte
 15. Malatya'da çiçek Hasadı Ağustos'ta Yapılacak
 16. şanlıurfalı Seracılar, Salkım Domatesten 11 Milyon Dolarlık Ihracat Yapmayı Planlıyor
 17. Eskişehirliler, Topraksız Tarım Projesi'yle Tanıştı
 18. Eker: Rusya Ile Teknik Işbirliği Anlaşması Ekim'de Imzalanacak
 19. Sera domatesi yetiştiriciliğinde toprak nem değeri
 20. aşılı fide
 21. aşı yapılan tometes kökleri
 22. Seralarda sulama yöntemleri
 23. Sera yapımı ve planlama sı
 24. Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları
 25. Seraların boyutlandırılması
 26. Ikinci ürün turşuluk hıyar yetiştiriciliği
 27. örtüaltı hıyar yetiştiriciliği
 28. örtüaltı domates yetiştiriciliği
 29. sera çiçekçiliği
 30. Sera ısıtmak ve zararlılardan korunmak
 31. İzmir Bölgesinde Sera
 32. Sera Bitkilerinin Sulanmasında Suyun Tanınması ve Özellikleri
 33. Sera Planlaması
 34. Sera Planlaması İÇİNDEKİLER
 35. 1. Giriş
 36. Sera yeri seçimi
 37. Sera Toprağı
 38. Seralarda Su Kaynağı ve Kalitesi
 39. Sera Planlaması- Enerji Kaynağı
 40. Sera Planlama - Sera Yeri
 41. Güneş Işınlarının Geliş Açısı
 42. Sera Planlamasında Rüzgar Kıranlar
 43. SERALARIN SINIFLANDIRILMASI ve SERA TİPLERİ
 44. Geniş Açıklıktı Eşlenik Çatılı Seralar
 45. Blok seralar
 46. Tünel Tipi Seralar
 47. Eşlenik Olmayan Seralar
 48. Bir Binaya Ekli Seralar
 49. Seraların yapımı
 50. Kafes Kirişli Venlo Tipi Seralar
 51. Plastik Seralar
 52. Sera Örtü Malzemeleri
 53. SERA KONSTRÜKSİYONUNDA Çatılar
 54. Çatı elemanlarının hesap ilkeleri Yük Analizi
 55. Çatı Makası
 56. Çatı elemanlarının Boyutlandırılması
 57. Kolonların Projelenmesi
 58. Temellerin Projelenmesi
 59. Temel Çeşitleri
 60. Olukların Projelenmesi
 61. Seralarda havalandırma sistemleri
 62. Mekanik Havalandırma Sistemleri
 63. Fan seçimi ve sistemin planlanması
 64. Seraların ısıtılması
 65. Seralarda Isı Gereksinimi
 66. Isı Gereksiniminin Hesaplanması
 67. Sera Planlamasında Yakıtlar
 68. Isı Perdeleri
 69. Perdelerin Isı Gereksinimine Etkileri
 70. Seralarda Kullanılan Isıtma Sistemleri
 71. Buharlı sistemler
 72. Isıtma borularının yerleştirilmesi
 73. Sıcak hava üflemeli sistemler
 74. Seraların güneş enerjisi ile ısıtılması
 75. Isı depolama materyali olarak çakıl taşlarının kullanılması
 76. Isı depolama materyali olarak su kullanan sistemler
 77. Isı depolama materyali olarak toprak kullanan sistemler
 78. Faz değişim maddesinde ısıyı depolayan sistemler
 79. Güneş enerjisi ile ısıtmada hesaplamalar
 80. Sera ısıtmasında atık ısı enerjisinin kullanılması
 81. Sera ısıtmasında jeotermal enerjinin kullanılması
 82. Seralarda serinletme
 83. Sera soğutulmasında Sisleme Sistemi
 84. Seralarda otomasyon
 85. Bilgisayar kontrollü sulama ve gübreleme otomasyonu
 86. Sera planlaması kaynaklar
 87. Teknoser Sera ve Sera Projesi
 88. Sera kullanımı
 89. Sera kliması
 90. Sera klimasının oluşması
 91. çevre koşulları ve sera kliması
 92. Doğal Işığın Sera Üzerine Etkisi
 93. Seralarda Yapay Işık
 94. Yapay ışıklandırmada kullanılan lambalar ve özellikleri
 95. Yapay ışıklandırmanın ekonomisi
 96. Seralarda sıcaklık
 97. Serada Sıcaklığın Oluşması
 98. Seraların Isıtılması ve Amacı
 99. Din 4071 re Göre Isı Gereksinimi
 100. Seralarda Isıtma Şekilleri
 101. Isıtmasız seralar veya doğal ısıtma
 102. Seralarda Tünel ısıtma
 103. Seralarda Sobalı ısıtma
 104. Seralarda Kaloriferli ısıtma
 105. Seralarda Elektrikli ısıtma
 106. Seralarda Güneş enerjisiyle ısıtma
 107. Seralarda Jeotermal ısıtma
 108. Seralarda Rüzgar enerjisi ile ısıtma
 109. Seralarda Diğer enerji kaynaklarıyla ısıtma
 110. Seralarda soğutma
 111. Seralarda Soğutma Şekilleri
 112. Seralarda Gölgeleme
 113. Seralarda Yağmurlama
 114. Seralarda rüzgar, havalandırma ve hava hareketi
 115. Seralarda Havalandırmanın Amacı ve Havalandırmadan Beklenenler
 116. Seralarda Havalandırma Şekilleri ve Yerleri
 117. Seralarda Zorunlu havalandırma
 118. Seralarda Hava Hareketi
 119. Seralarda nem
 120. Seralarda yağış
 121. Seralarda Yağışın Bitki ve Sera Üzerine Etkisi
 122. Seralarda karbondioksit gübrelemesi
 123. Sera kliması ile ilgili literatür
 124. Toprak nedir ve toprak oluşumu
 125. Toprakların oluşumuna neden olan ana materyal
 126. Toprağın mineral kısmı
 127. Yerkabuğunu Oluşturan Kayaç Grupları
 128. Toprak oluşumunda aşınma ve ayrışma olayları
 129. Toprak Oluşumunda Fiziksel Parçalanma Olayları
 130. Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrışma Olayları
 131. Toprak Oluşumunda Biyolojik Ayrışma Olayları
 132. Toprak oluşumunda ana safhalar
 133. Toprakta profil açmak ve topraktan örnek almak
 134. Toprakların sınıflandırılması
 135. . Toprakların fiziksel özellikleri
 136. Toprakların Bünye (Tekstür) Sınıfları
 137. Toprağın Özgül Ağırlığı
 138. Toprağın Volüm Ağırlığı
 139. Toprak Havası
 140. Toprak Sıcaklığı
 141. . Toprak Suyu
 142. Toprak Rengi
 143. Toprakların kimyasal özellikleri
 144. Toprak Tepkimesi (pH)
 145. Toprağın Organik Maddesi
 146. Toprak Tuzluluğu ve Toprak Alkaliliği
 147. Toprağın biyolojik özellikleri
 148. Toprak işlemesi
 149. Bitkilere yer hazırlamak amacıyla yapılan toprak işlemesi
 150. Bitkiye gelişme anında daha iyi koşulları ha¬zırlamak için yapılan toprak işlemesi
 151. Kaymak Tabakasını Kırmak ve Toprağı Havalandırmak
 152. Ot Çapası
 153. Boğaz Doldurma Çapası
 154. Su Çapası
 155. Toprak yorgunluğu ve önlenmesi
 156. Toprak yorgunluğu ve önlenmesi
 157. Toprağın ıslahı
 158. Toprak Tabakalarının Değiştirilmesi
 159. Organik ve Yeşil Gübreleme
 160. Toprak İşlemesi
 161. Toprakların Dezenfekte Edilmesi
 162. Toprakların Yıkanması
 163. Toprakları Ateşten Geçirmek veya Fırınlamak
 164. Topraksız yetiştiricilik
 165. Sıvı Ortamlar
 166. Mekanizasyonun genel tanımı
 167. ülkemiz sera ve sebze işletmelerinde mekani¬zasyon işlemi ile bu işlerde kullanılan alet ve makinalar
 168. Toprak İşleme Aletleri
 169. Tohum Ekimi ve Fide Dikiminde Kullanılan Aletler
 170. Bakım İşlerinde Kullanılan Aletler
 171. Taşıma İşlerinde Kullanılan Aletler
 172. SERA TOPRAĞI KİTABI KAYNAKCASI- Prof. Dr. Atila GÜNAY
 173. Seralarda gübreleme-. Bitki beslemenin tarihçesi
 174. Bitki beslemenin önemi
 175. . Bitkilerde bulunan maddeler
 176. . Bitki Külünde Bulunan Elementler
 177. Organik maddeler
 178. Azot İçeren Organik Maddeler
 179. Bitkilerin besin maddelerini alması
 180. Topraktaki iyonların bitkiler tarafından alınma mekanizması
 181. Bitkilerin besin maddelerini almasına etki eden faktörler
 182. Bitkilerin aldıkları besin maddeleri
 183. Bitki besim maddesi noksanlıkları
 184. . Azot (N)
 185. Fosfor (P)
 186. Potasyum (K)
 187. Kalsiyum (Ca)
 188. . Kükürt (S)
 189. Demir (Fe)
 190. Mangan (Mn)
 191. Bor (B) ^ r û \ £
 192. Çinko (Zn)
 193. Bakır (Cu)
 194. Molibden (Mo)
 195. Klor(Cl)- Sodyum (Na)
 196. Bitkilerin beslenmesinde kullanılan gübreler ve özellikleri
 197. Organik Gübreler
 198. Hayvan Gübreleri
 199. . Kompost ve Şehir Atıkları
 200. Inorganik gübreler