5.3. AMERİKAN ASMA TÜRLERİ
Asma anaçlarının elde edilmesinde kullanılan ve orijini kuzey amerika olan Vitis türlerini kapsamaktadır. Burada çok sayıda doğal olarak yetişen yabani asma türü olmasına karşın, filoksera ve nematodlara dayanıklı anaçların seleksiyon veya melezleme yöntemiyle elde edilmesinde aşağıdaki türler kullanılmıştır.
Vitis berlandieri: Filoksera, mildiyö ve siyah çürüklüğe yüksek derecede dayanıklı; kuraklığa ise dayanıklı bir türdür. En olumsuz özelliği köklenmesinin zor olması(%5) ve soğuğa orta derecece dayanmasıdır. Kireç. içeriği yüksek topraklarda ve kumlu topraklarda kuvvvetli gelişir.
Vitis riparia: Filoksera, mildiyö, siyah çürüklük ve soğuk zararına çok dayanıklıdır. Soğuğa en dayanıklı amerikan asma türüdür. Kolay köklenir. Kumlu ve nemli toprakları tercih eder. Kireç klorozuna ve kuraklığa karşı hassastır. Kökleri yüz 1 ek gelişir.
Vitis rupestris: Filoksera, mildiyö, siyah çürüklük ve soğuk zararına dayanıklı bir türdür. Çelikleri kolay köklenir. Kumlu topraklarda orta-kuvvet1 i gelişir. Kuraklığa ve kirece karşı V. riparia'da daha dayanıklıdır.
Vitis champini: Nematoda dayanıklı anaçların kaynağını oluşturan türdür. Filoksera, kuraklık ve siyah çürüklüğe çok; mildiyöye orta düzeyde dayanıklıdır. Kumlu veya ağır, kireçli topraklarda kuvvetli gelişir. Köklenmesi zordur.

BAĞCILIK KİTABI Prof. Dr. H. İbrahim UZUN