ÜLKEMİZDE SIK GÖRÜLEN BESLENME ve SAĞLIK SORUNLARI,
NEDENLERİ ve ÖNLENMESİ


Sık görülen beslenme ve sağlık sorunları şunlardır:
• Protein-enerji yetersizliği
• Zayıflık ve şişmanlık,
• Raşitizm,
• Demir eksikliğine bağlı kansızlık,
• İyot yetersizliği hastalıkları,
• Vitamin ve mineral eksiklikleri (D vitamini yetersizliği, folat yetersizliği vd)
• Diş çürükleri.
• Beslenmeye bağlı kronik hastalıklardır (kalp-damar hastalıkları, yetişkin tip şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, bazı tür kanserler ve osteoporoz).Bu sorunlar;
• Büyüme ve gelişme sürecindeki bebek ve çocuklarda,
• Gençlerde (ergen ve adolesanlarda)
• Doğurganlık çağındaki kadınlarda,
• Yaşlılarda,
• Ağır işte çalışan bireylerde sıklıkla görülmektedir.

Toplumda beslenme sorunlarının oluşmasının temel nedenleri şöyle sıralanabilir.
• Besin üretimi, dağıtımı ve işlenmesinde yetersizlik ve düzensizlikler,
• Ailenin besin satın alma gücünün yetersizliği,
• Eğitim yetersizliği ve beslenme bilgi düzeyinin eksikliği
• Kültürel etmenler,
• Aile kalabalıklığı
• Çevre koşulları