Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 21 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 10 arası kadar sonuc gösteriliyor

Mikoriza Kullanımı

ORTAK KONULAR, HASTALIK ve ZARARLILARLA MÜCADELE, BAKIM, BITKI BESLEME,MEVZUAT kategorisinde ve Gübre Bilgisi forumunda Mikoriza Kullanımı balkl konuyu grntlyorsunuz.=>
Mikoriza Nedir? Yakın zamana kadar toprakta alınabilirliği yavaş olan besin elementlerinin alımının yalnızca bitki kökleri tarafından sağlandığı sanılıyordu. Fakat son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yanı ...

 1. #1
  Bahcesel.com Editor ubeyd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20.Kasm.2007
  Mesajlar
  4,208
  Post Thanks / Like
  Blog Entries
  25
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Mikoriza Kullanımı

  Mikoriza Nedir?
  Yakın zamana kadar toprakta alınabilirliği yavaş olan besin elementlerinin alımının yalnızca bitki kökleri tarafından sağlandığı sanılıyordu. Fakat son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yanı sıra çoğunlukla mikorizal mantar diye adlandırılan ve teşhisi mikroskop altında yapılan, çok miktarda hif üreten mantar türleri tarafından alındığını ortaya koymuştur.

  Mikoriza botanik olarak, toprak kökenli mantarlarla yüksek bitkilerin kökleri arasında karşılıklı yararlanmaya dayanan bir ilişkidir. Mikoriza bitki kökleri ile belirli mantar türleri arasındaki karşılıklı bir yaşam biçimi olarak da tanımlanmaktadır. Mikoriza kelimesi kök mantarı anlamındadır ve iki farklı oluşumun birleşerek bitkinin mantarı, mantarın da bitkiyi beslediği tek bir morfolojik organ oluşumunu tanımlamaktadır.

  Mikorizal mantar bitki kökünün korteksine yerleştikten sonra korteks içine hiflerini salarak iç ortamın bir parçası olmaktadır. İçerde ve dışarıda gelişen hifler dışarıdan içeriye su ve besin maddesi, içerden dışarıya da karbon sağlamaktadırlar. Karşılıklı bu ortak yaşam doğası gereği çok aktif olup ekosistemde besin döngüsü ve bitki canlılığının devamını sağlamaktadır.

  Mikorizanın Bitki Beslenmesindeki Önemi
  Mikorizal mantar, toprakta var olan sporları aracılığıyla ekosistemdeki bitkilerin yaklaşık %95’inin köklerine infekte olmaktadır. Mikorizal mantar çok miktarda hif üreterek bitki kök yüzey alanını arttırmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki besin elementlerini söz konusu hifleri aracılığı ile alabilmektedir.

  Mikorizanın beslenme yönünden önemi, kökün etki alanı dışında olup ulaşılamayan besin maddelerinin, kökten gelişen mikoriza hiflerinin kökün uzantısı gibi işlev görerek toprağı sömürmesinden kaynaklanmaktadır.

  Bitkilerin büyümesi ve ortamdaki besin elementlerinden yararlanmaları mikorizal mantarın bitki kökleri ile infeksiyonuna bağlıdır ve bazı bitkiler için ise mikorizal mantar "olmazsa olmaz" sınıfına girip yaşamları tamamen mikorizanın var oluşuna bağlıdır. Mikoriza oluşumu bitki büyümesi ve gelişmesi için son derece önemli olup, özellikle de kaba ve zayıf kök yapısına sahip bitki toplulukları daha çok mikoriza ile infekte olan bitkilerdir.

  Orman ağaçları, narenciye, çayır-mera bitkileri ve tarımı yapılan bazı tarla ve bahçe bitkileri için mikoriza olmazsa olmaz sınıfına girmekte olup büyümeleri mutlak surette mikorizal mantarın varlığına bağlı olmaktadır.

  Mikorizal mantar ile infekte olmamış bitkiler kök bölgesinin 1 cm uzağındaki fosfordan yararlanabildiği halde, mikoriza ile infekte olmuş bitki kökleri hifleri aracılığı ile kökten 11 cm uzaktaki fosforu alabilmektedir. Yapılan araştırmalar infekte olmuş ve olmamış bitkilerin aynı fosfor kaynağından beslendiğini ancak mikorizal infeksiyonun büyüklüğü veya etkinliği kendisini çözünürlüğü son derece az olan fosfor kaynaklarının kullanılmasında göstermektedir. Mikorizanın konukçu bitkiye sağladığı en önemli avantaj fosforun kristalize demir fosfat ve RNA gibi az çözünen ve az kullanılan kaynaklardan sağlamasıdır. Kalkerli topraklarda mikorizalı köklerin yüksek karbondioksit üretim oranları çözünürlüğü az olan kalsiyum fosfatların çözünürlüğünü arttırır ve böylece fosfor kazanım etkinliği artar.

  Kaba kök yapısına sahip olan bazı bitki türleri, örneğin meyve ağaçlarından şeftali, turunçgiller, elma, kavun, patlıcan ve biber mikoriza ile çok iyi infekte olmakta ve mikorizal infeksiyon eksikliğinde fosfor, çinko, bakır, potasyum, kalsiyum ve azot noksanlığı göstermektedirler. Narenciye türleri yüksek fosfor uygulamasına rağmen özellikle de ilk kök gelişimi döneminde şiddetli derecede mikorizaya bağımlılık göstermektedir.

  Mikoriza ve Fosfor Alımı
  Mikorizanın bitki gelişimi üzerindeki önemli etkisi ürettiği birim kuru madde ve birim kök uzunluğu başına alınan fosfor miktarı tarafından belirlenmektedir.

  Rizosfer teknikleri kullanılarak yapılan ölçümlerde mikorizal mantar ile infekte olmuş bitkilerin kaldırmış oldukları fosforun %80’ninin; azotun%25’inin, potasyumun %10’unun, çinkonun %25’inin ve bakırın %60’ının mikoriza hifleri aracılığı ile alındığı belirtilmektedir. Ayrıca mikorizal infeksiyonunun kalsiyum, demir, mangan, alüminyum ve bor alımındaki etkisi olduğu bilinmektedir.

  Mikorizal mantarın toprakta bulunuşu, bitki kökleri içindeki oluşumu ve aktivitesi toprak verimliliğine, özellikle de ortamın fosfor konsantrasyonuna bağlı olarak değişmektedir Toprakta düşük fosfor içeriği durumunda bazı bitkiler fosfordan daha iyi yararlanmak için mikorizal mantar ile adaptasyon mekanizmaları geliştirmişlerdir. Toprakların fosfor düzeyi yüksek olduğu zaman mikorizal mantar aktivitesi azalmakta, kökler infekte edilememekte veya infeksiyon sağlansa bile besin elementi alımı gerçekleşmemektedir.

  Mikoriza ile infekte edilmiş bitkilerin fosfor alım mekanizması üç kritere bağlıdır. Bunlar toprak, bitki ve mikoriza mantarının kendisidir. Bu üç kriter arasında ciddi bir ilişki mevcuttur. Mikorizanın fosfor alımını arttırması;

  Bitki türünün kendisine,
  Toprağın P içeriğine ve
  Mikoriza infeksiyon etkinliğine bağlıdır. Bu da çoğunlukla bitki besin elementlerinin topraktaki düzeyine, mikorizanın toprak ve iklim ortamlarına adaptasyonuna ve aynı zamanda mikoriza türünün etkinlik kabiliyetine bağlı olarak değişmektedir.
  Mikorizanın Diğer İşlevleri
  Mikoriza mantarları farklı koşullarda konukçu bitki için değişik işlevler yapabilmektedirler. Bazı mikoriza mantarları bitki besin maddesi alımına yardımcı olurken, bazıları ekstrem sıcaklık ve kuraklık dönemlerinde, bitki gelişmesinin belirli dönemlerinde veya izleyen durumlarda yararlı olabilmektedir. Mikoriza diğer organizmalara, ağır metal toksitesi ve toprak tuzluluğu gibi çevre streslerine karşı bitki kökünün korunmasına yardım etmektedir.

  Mikoriza mantarları toprak strüktürü ve nem depolanması gibi ekosistem özelliklerini dolaylı olarak etkilemektedir. Mikorizanın dış miselyumları sadece toprağın mikrobiyel aktivitesinin değiştirmez aynı zamanda toprak faunası için substrat temin eder. Hiflerin birbirine bağlanması veya hücre dışı polisakkaritlerin üretilmesi suretiyle mikroagregatları daha stabil agregatlar haline dönüştüren mikoriza toprak strüktürünüde değiştirmektedir.  Mikorizal kolonizasyon rizosfer mikroorganizmalarının hem sayısını arttırmakta hemde kompozisyonunu değiştirmektedir.

  Mikorizal mantar bitki hastalık ve zararlılarına karşı da bitkiyi hem iyi besleyerek korur ve hem de direkt rizosferde diğer mikroorganizmalarla mücadele ederek etkin duruma gelir. Mikorizal mantar ile inoküle edilen domates bitkisinin Fusarium oxysporum ve Pseudomanas syringae’ye karşı direnci artmaktadır.

  Mikorizal infeksiyon bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırabilir. Bu artış ya direkt hifler aracılığı ile veya mikorizanın bitki fizyolojisi ve morfolojisi üzerinde yaptığı değişikliklerden kaynaklanan kök büyümesi veya kılcal kök oluşumu ile ilgilidir.

  Etkin bir mikorizal inokülasyonun bitki gelişimi üzerine olan etkileri aşağıda sıralandığı gibidir:

  Bitki büyümesini artırır,
  Bitki besin elementleri ve su alımını artırır,
  Kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltır,
  Fumigasyon veya solarizasyon sonrası ekilen bitkilerin bodur kalmasını önler,
  Bitki ekim performansını arttırır ve erken çıkışı sağlar,
  ?aşırtma esnasındaki fide şokunu ve fide ölümlerini minimize eder,
  Meyve ve ürünlerin üniform olmasını sağlar,
  Patojenlere karşı bitkiyi korur,
  Hastalıklı ve zayıf fide sayısını en aza indirir,
  Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır,
  Kuraklık ve streslere karşı bitkiyi korur ve direncini artırır,
  Kirletilmiş ve dezenfekte edilmiş toprakların olumsuz etkilerini azaltabilir.

 2. #2
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  28.Eyll.2009
  Mesajlar
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  Mikoriza
  <DIV id=post_message_502637>Hem Almanya'dan hem de Amerika'dan mikoriza ithal ediyoruz. Alman Ecora firmasnın ve Amerikan Mychorrizal Applications firmasının Türkiye temsilcisiyiz. Köklere granül uygulaması ya da sulama yoluyla kolonize olan ürünlerimiz mevcut. Gram başına 260000 sporla en konsantre ve etkili ürünü tedarik ediyoruz. Ayrıca konuyla ilgili yurtdışı menşeli makale ve uygulama bilgisi de sağlayabiliriz.

  İletişim bilgilerimiz:
  Durusu Tarım
  abdullah@durusu.biz
  www.durusu.biz
  Tel:

 3. #3
  Bahcesel.com Editor ubeyd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20.Kasm.2007
  Mesajlar
  4,208
  Post Thanks / Like
  Blog Entries
  25
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  O zaman o makaleleri burada yayınlamak isteriz.Yardımcı olunuz veya siz buraya ekleyiniz.

 4. #4
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  28.Eyll.2009
  Mesajlar
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  Türkçe kısa özetleri yüklüyorum:
  MİKORİZA - NAR
  Amity Üniversitesi(Hindistan), tarafından Nar üzerinde yapılmış olan çalışmada, inoküle edilen bitkilerin daha iyi besin aldıklarını ve dikilen Nar ağaçlarının belirgin şekilde daha iyi geliştikleri gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin mikroorganizmaların besinleri çözümleyen enzimleri üretmesi ve kök yüzeyini genişleterek daha iyi besin alımını sağlamasıdır. Ayrıca 5 yaşındaki Nar ağaçlarında yükseklik, kanopi yapısı, budanan dal gelişimi ve meyve verimi açısından gözlenen gelişme belirgindir.

 5. #5
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  28.Eyll.2009
  Mesajlar
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  MİKORİZA - ÇİLEK - 1
  Central Queensland Üniversitesi(Avustralya), tarafından çilek üzerinde yapılmış olan çalışmada, mikoriza’nın belirgin bir şekilde verimi artırdığını ve meyve kütlesi ile boyutunu etkilediğini ortaya koymaktadır. Mikoriza uygulanan bitkilere %25 daha az fosfor gübresi verilmesine karşın verim, meyve kütlesi, kök gelişimi meyva kalitesi ciddi oranda artmıştır.

 6. #6
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  28.Eyll.2009
  Mesajlar
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı


  MİKORİZA - ÇİLEK - 2
  Finlandiya’da geçekleştirilen bir çalışmada, mikoriza uygulanmış çilek bitkilerinin verdiği sürgün sayısının, mikoriza uygulanmamış bitkilere gore %57 ile %76 oranında fazla olduğu gözlemlenmiştir

 7. #7
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  28.Eyll.2009
  Mesajlar
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  MİKORİZA - ÇİLEK - 3

  Viyana Ziraat Üniversitesi (Avusturya) tarafından gerçekleştirilmiş olan bir çalışma, mikorizanın, topraktan su ve bitki besin elemanlarının alımını ciddi oranda artırdığını, hastalıklara karşı dayanımı arttırdığını ve gübre tüketiminin ciddi oranda azaldığnı ortaya koymuştur.

 8. #8
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  28.Eyll.2009
  Mesajlar
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  kısa alıntılar şeklinde diğer bitkiler için de çevirileri eklemeye devam edeceğim.

 9. #9
  Super Moderator
  Üyelik tarihi
  16.Aralk.2008
  Mesajlar
  297
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  TEŞEKKÜRLER

 10. #10
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  28.Eyll.2009
  Mesajlar
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Mikoriza Kullanımı

  Bilimsel ÇalışmalarMİKORİZA - BUĞDAY - 1

  Kansas Üniversitesi(ABD), tarafından Ingiltere ve Amerikan 8 farklı buğday tipi üzerinde yapılmış olan bu çalışma, mikoriza’nın buğday kuru ağırlığını %29- %100 arasında artırdığını, Asya kökenli buğday tipleri üzerinde yapılan çalışmanın ise mikorizanın buğday kuru ağırlığını % 55 - % 169 artırdığını ortaya koymaktadır.

  MİKORİZA - BUĞDAY - 2

  Kanada Saskatchewan Üniversitesi Toprak Bilimi Bölümü tarafından yapılmış olan çalışma, Mikoriza uygulanmış Buğdayın kök ağırlığının uygulanmamış olan control grubuna gore %43 fazla olduğu, verimin ise % 57 arttığını ortaya koymaktadır.

  MİKORİZA - BUĞDAY - 3

  Hindistan’da, Durum buğdayı üzerinde yapılmış olan bu çalışma, Mikoriza uygulanmış buğdayın kuraklığa karşı dayanımının arttığını, toprakta bulunan bitki besin elementlerinin alımının çok daha fazla olduğunu ve bitki büyüme hızının arttığını ve kök gelişiminin çok daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

  MİKORİZA - BUĞDAY - 4

  Washington State Üniversitesi, verimliliği düşük fakir topraklarda bir çalışma gerçekleştirmiş olup, Mikoriza uygulandığında kök ve kuru ağırlığın arttığını, toprakta bulunan “ P “ ve “Zn” minerallerinin daha fazla alındığını ortaya komaktadır.

Benzer Konular

 1. Kompost Hazırlama ve Kullanımı
  Konu Sahibi ubeyd Forum Toprak Bilgisi - Topraksız Tarım
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 01.Aralk.2011, 10:50
 2. gübre kullanımı
  Konu Sahibi akcabey Forum Gübre Bilgisi
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 07.Mays.2010, 15:05
 3. bgd kullanımı
  Konu Sahibi tassadar Forum Genel Sorularınız için
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 04.Austos.2008, 15:37
 4. Çiçeklerin Peyzajda Kullanımı
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum Peyzaj Tasarım, Planlama, Aplikasyon konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2008, 14:16
 5. Bio Etenol Kullanımı Yaygınlaşıyor
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum Bitkisel Üretim Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Aralk.2007, 21:13

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306