Toplam 2 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 2 arası kadar sonuc gösteriliyor

ÇÖPLERİN VE KANALİZASYON ARTIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILMALARI

ORTAK KONULAR, HASTALIK ve ZARARLILARLA MÜCADELE, BAKIM, BITKI BESLEME,MEVZUAT kategorisinde ve Gübre Bilgisi forumunda ÇÖPLERİN VE KANALİZASYON ARTIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILMALARI balkl konuyu grntlyorsunuz.=>
...

 1. #1
  Super Moderator
  Üyelik tarihi
  16.Aralk.2008
  Mesajlar
  297
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  ÇÖPLERİN VE KANALİZASYON ARTIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILMALARI

  ÇÖPLERİN VE KANALİZASYON ARTIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILMALARI  Çöpler ve kanalizasyon sularının yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması, insan sağlığı ve çevre kirlenmesi yönünden zararsız hale getirilmesi yerel yönetimlere düşen en önemli görevlerden biridir. Ancak ülkemizde, büyük kentler de dahil olmak üzere, genel uygulama şehir çöplerinin yerleşim merkezlerinde yoğun yerlere yığılması ve kanalizasyon artıklarının da topraklara, akarsulara, göllere veya denizlere verilmesi şeklinde olmakta ve işlem çoğunlukla bu noktada bırakılmaktadır. Çöplerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanamaması, sadece yığılıp bırakılması ve kanalizasyon sularının akarsular, göller veya denizlere verilmesi aşağıda belirtilen sakıncalara karşılık bir fayda da sağlamamaktadır.

  a) Rasgele yığılmış üstü açık çöplüklerden çevreye bulaşıcı
  hastalıkların rüzgrlar, sular, kuşlar ve diğer hayvanlarla yayılması;
  b) Kokuşma sonucu çevreye pis kokuların yayılması;
  c) Çöplerin rüzgrlarla savrulması ile çevrenin kirlenmesi;
  d) Yağış sularının çöp yığınları içerisinden süzülüp toprağın
  derinliğine geçerek taban suyunu kirletmesi;
  e) Çöp yığınlarının çevrenin görünümünü bozması.
  Yerleşim yerleri artıkları değerlendirildiği taktirde ülkemiz
  ekonomisine önemli katkılar yapabilecek nitelikte bulunmaktadır. Yerleşim yeri artıkları yüksek oranlarda organik maddeleri içermektedir. Bunlar işlenerek gübre halinde topraklara verilecek olursa organik maddece fakir olan topraklarımızın bu gereksinimi belli bir ölçüde karşılanmış olur. Bazı durumlarda katı artıkların yüzeye uygulanması kritik mevsimlerde toprağın erozyondan korunmasına yardım eder. Ortalama olarak yıldaşahıs başına 130 kg, çöp atıldığı kabul edilirse, ülkemizde atılan çöp miktarlarının yaklaşık olarak 7 milyon ton civarında olduğu tahmin edilebilir. Buna gıda, tekstil ve diğer bazı sanayi kollarının organik artıkları ile kanalizasyon artıkları da eklenmelidir. Bu, topraklarımızın organik madde ve bitki besin elementleri ihtiyacının bir kısmını karşılamada önemli bir kaynak kabul edilmelidir. Ekonomik bakımdan gelişmiş birçok Avrupa ülkelerinde yerleşim yeri artıkları insan sağlığı çevre kirlenmesi yönünden işlenmekte ve topraklarda da organik madde ve bitki besin elementleri kaynağı olarak kullanılıp değerlendirilmektedir. Ayrıca çöplerin işlenmesi sırasında içlerindeki kğıt, plastik ve metal gibi bazı ürünlerin de yeniden değerlendirilmesi yapılmaktadır.

  a. Çöp Kompostu

  1. Şehir Çöplerinin Bileşimi

  Şehir çöplerinin içinde çok çeşitli maddeler olmakla birlikte kapsadığı maddelerin yapı ve orijinine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılması mümkündür:
  a) Yakılabilen veya kompostlanabilen organik kökenli maddeler Organik mutfak artıkları, her çeşit sebze, meyve artıkları, kağıt, irce mukavva, bitki saplan, kemik ve benzeri maddeler.
  b) Yakılabilen maddeler. Ahşap artıkları, kalın mukavva, deri,
  lastik ve sentetik maddeler.
  c) Ne yakılabilen ne de kompostlanabilen maddeler. Şişe-cam
  artıkları, porselen, seramik, taş ve tuğla parçaları gibi inert maddeler ile
  demir ve diğer metal artıkları (alüminyum, bakır, çinko ve kurşun vs.).
  - d) Kül ve kum gibi küçük çaptaki inorganik maddeler. Çöplerin bileşimi toplumsal alışkanlıklar, yaşam koşulları ile birlikte mevsimlere ve aylara göre değişmektedir. Ancak çöplerin bileşiminde çok fazla miktarda organik maddeler bulunmaktadır.

  2. Çöp Kompostunun Elde Edilmesi
  Diğer maddelerden ayırt edilen kompostlanabilir organik kökenli maddeler ile kül ve kum gibi maddelerin çeşitli tekniklere göre uygun su oksijen (hava) ve sıcaklık ortamında mikrobiyolojik oksitlenmesi (çürüme) sonucu ayrışmış, patojen mikroplardan anmış koyu renkli maddeye çöp kompostu adı verilmektedir. Kompostlama işlemi bir fabrikasyon işlemi olup doğal olarak mikroorganizmalar yardimiyle organik maddelerin aerob koşullar altında çürümesi, işlemenin amaca uygun olarak yönlendirilmesi ve hızlandırılması tekniklerini de içermektedir. Çöp hazırlama, çöpleri hem parçalayıp ufaltma, eleme, karıştırma gibi mekanik işlemlerle birlikte aşılama, kurutma, nemlendirme ve havalandırma gibi biyolojik olayların kontrol ve yönlendirmesine ait teknikleri de içermektedir.
  Mikroorganizmalar kompostlama sırasında yeteri kadar nem ve hava içeren organik maddeler içerisindeki proteinli maddeleri parçalayarak kendi bünyelerinde kullanırken, ortamda bulunan şeker, sellüloz, nişasta ve lignin gibi karbonhidratları parçalayıp hümin maddelerinin meydana gelmesini sağlarlar. Organik maddelerin bakteriler, aktinomiseter ve mantarlar tarafından parçalanmaları ile su ve CO2 ile birlikte büyük bir ısı
  enerjisi açığa çıkar ve yığın içerisinde sıcaklık 90 C'ye kadar yükselir ve
  günlerce sıcaklık devam eder. Isınma sırasında ortamdaki patojen mikroplar ile yabancı ot tohumlan da canlılıklarım kaybeder. Organik maddelerin büyük bir kısmı mineraliz’e olduktan sonra yığındaki sıcaklık derecesi düşer.
  Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın yerleşim yerlerinin katı artıklarının kompöstlanmasında hazırlama tekniği açısından farklar bulunmaktadır. Katı artıkların kompöstlanmasında geliştirilmiş olan işlemler 4 ayrı tipe ayrılmaktadır.
  a) Artıklarda ön mekanik parçalama yapılmadan yığınlar halinde
  kompostlama;
  b) Ön parçalama yapılarak yığınlar halinde kompostlama;
  c) Kontrollü ön çürütme yapılarak, ön parçalama yapılmadan
  yığınlar halinde kompostlama.
  d) Ön parçalama ve kontrollü Qn çürütme yapılarak, yığınlar
  halinde kompostlama işlemidir.
  Bu temel işlem gruplarına göre bir seri kompostlama tekniği ve yöntemi geliştirilmiştir. Bunlar tamamen fabrikasyon konusu olduğundan daha fazla detaya girilmeden sadece adları verilecektir. Bunlar : a) Yığın halinde kompostlama, b) Silolar (Tanklar, hücreler) içerisinde kompostlamadır. İkisi arasındaki fark yığın halinde kompostlamamn daha çok doğal koşullara yakın cereyan etmesidir. Silolarda veya kulelerde kompostlama işlemlerinin avantajı yüksek kapasiteli olmaları, kısa sürede tam hijyenize olmuş olgun kompost verebilmeleri ve iklim koşullarına bağlı kalmaksızın sürekli üretim yapabilmeleridir. Dezavantajları ise kuruluş maliyetleri ile bakım giderlerinin yüksek oluşu ve fazla enerji gereksinimleridir. Yığın halinde kompostlamada 3-6 ay içerisinde istenilen olgunlukta kompost elde edilebildiği halde silolarda uygulanan yönteme göre 5 gün ile 4-6 haftalık süreler içinde olgunlaşmış kompost eld; edilebilmektedir
  3. Çöp Kompostunun Özellikleri
  Çöp kompostlarının bileşimleri ve özellikleri, kompostlanan çöplerin bileşim ve özelliklerine göre değişme göstermektedir. Çöplerin bileşimi yerleşim yerlerinde yaşayan insanların yaşam koşulları, alışkanlıkları, mevsimler ve aylara göre değişme göstermektedir. Bu sebeple çöp kompostlarının bileşimi de değişir. Çeşitli araştırıcılara göre Federal Almanya'da üretilmiş olan çok sayıdaki çöp kompostunun ortalama bileşimlerine ait değerler Cetvel 43'te ahır gübresine ait bazı değerlerle birlikte karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Cetvel 43'teki rakamlardan da anlaşılacağı gibi kompostlarda kuru madde miktarı ahır gübresinden çok fazladır. Ayrıca kompostlar, çiftlik gübresine oranla bazı metalleri daha fazla içermektedirler. Bunlar arasında çinko, bakır, kurşun, krom ve civa gibi ağır metaller de bulunmaktadır.
  4. Çöp Kompostunun Tarımda Kullanılması
  Yerleşim yeri artıklarının zararsız şekilde yok edilmesi, bunlardan yeniden ham madde kazanılması, toprağın ıslahı, korunması ve bitkilere besin elementleri sağlanması amacı ile elde edilen çöp kompostu bir çok ülkelerde tarımın çeşitli kollarında yıllardan beri kullanılmaktadır.
  Çöp kompostu bağcılık, tarla tarımı, meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri yetiştiriciliği, fidanlıklar, parklar ve mantar yetiştiriciliğinde ve yeniden tarıma alçılacak arazilerde gerek toprak ıslahı, gerek toprağa organik madde sağlanması ve gerekse bitki besin elementleri kaynağı olarak kullanılabilmektedir.
  Orta Avrupa ülkelerinin bazılarında özellikle ağır killi veya kumlu toprakların ıslahı ve verimin arttırılması amacı ile kompost geniş ölçüde kullanılmaktadır. Killi topraklar için kaba (20 mm.den elenmiş) taze kompost, hafif kumlu topraklar için ince (10 mm. den elenmiş) olgun kompost, olmak üzere, ürüne yatmış bağlara her üç yılda bir, 80-100 ton/hektar kompost kullanılmasının ürünü önemli ölçüde artırdığı saptanmıştır. Genç bağlara ise, kök duyarlığı nedeni ile ilk yılda sadece olgun kompost tavsiye edilmektedir. Bağlarda kompostun krizma işlerinden önce verilmesinin ve toprağa yüzeysel olarak karıştırılmasının ve daha sonra krizma yapılmasının uygun olduğu saptanmıştır.
  Bu uygulamalar sonunda hafif topraklarda toprağın su tutma kapasitesi yükselmiş, ağır topraklarda ise agregat oluşumu nedeni ile toprağın toplam gözenek hacmi artmış, iyi bir havalanma sağlanmış ve bitkilerde kloroz belirtileri ortadan kalkmıştır. Toprağın infiltrasyon kapasitesi artmış ve kompostun eğimli yerlerde önemli bir erozyon kontrol etkisine sahip olduğu saptanmıştır.
  Tarla tarımında da çöp kom postu önemli ölçüde kullanılmaktadır. Bahtiyar (1981) tarafından yapılan ve 10 ve 18 mm den elenmiş çöp kompostlarımn farklı miktarlarda tarla topraklarına uygulanması ile birbirini takiben ekilen yulaf ve yazlık buğdayda artan kompost miktarına bağlı olarak verimin önemli ölçüde arttığı, toprak reaksiyonunun yükseldiği, toprağın toplam gözenek hacminin arttığı, yarma ve girme direncinin önemli ölçüde azaldığı, tarla kapasitesi ve faydalı nem yüzdesinin arttığı toprağın 0,5-1,0 mm. arasındaki suya dayanıklı agregat miktarında önemli bir artış olduğu saplanmıştır.
  b) Kanalizasyon Artıklarının Gübre Olarak Kullanılmaları
  1. Kanalizasyon Sularının Bertaraf Edilmesinin Çevre Kirlenmesi, İnsan Sağlığı ve Ekonomik Bakımdan Önemi
  Ülkemizde nüfusu oldukça kalabalık olan kasaba ve şehirlerin kanalizasyon suları genellikle topraklara, akarsulara, göllere ve denizlere verilmek suretiyle problem çözülmüş sayılmaktadır. Aslında kanalizasyon sularının bu şekilde bertaraf edilmesi, kanalizasyon artıklarını çevre kirlenmesinde en önemli etkenlerden biri haline getirmektedir. Pis sularla
  kirlenmiş olan topraklarda yetişen bitkisel ürünler insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiği gibi yeraltı suları ile akarsular, göller ve deniz sularının kirlenmesi de gene buralarda yaşayan hayvanlara ve dolaylı olarak da insan sağlığına zarar vermektedir.
  Uygar ülkelerde yerleşim yerlerinin kanalizasyon suları bu yerlerin büyüklüğüne göre belli arıtma merkezlerinde toplanmakta
  kanalizasyon çamurları sudan ayırt edilmekte, hijyenize edilerek veogımlaştınlarak tarım arazilerinin organik madde ve bitki besin elementleri gereksinimini karşılamada kullanılmakladır. Kanalizasyon artıklarının sıvı kısımları ise gerekli arıtma ve sağlık bakımından zararsız hale getirme işlemlerinden sonra akarsulara, göllere veya denizlere verilmektedir. Ülkemizde kanalizasyon artıklarından elde edilebilecek kuru madde miktarı yaklaşık olarak yılda 2 milyon ton civarındadır. Organik
  madde miktarı 1.400.000 ton, azot miktarı ise 250.000 ton kadardır. Kanalizasyon sularının nüfus başına 200 lt.si yaklaşık olarak 1.5-2 litre sulu çamur kapsar. Bu da yılda nüfus başına 0.54-0.78 m3 kanalizasyon çamuru demektir. Sulu çamur % 95-99 oranında su içerir Kanalizasyon çamurunun yüksek oranda su içermesi, arıtılmasında ve gübre olarak değerlendirilmesinde teknik, ekonomik ve ticari sorunlar yaratmaktadır.
  2. Kanalizasyon Çamurunun Arıtılmasında Çeşitli Yollar
  Kanalizasyon artıklarının yok edilmesi veya tarımda gübre
  olarak değerlendirilmesi bir seri fabrikasyon işlemlerini gerektirir. Şehir
  arıtma merkezlerine gelen sular havuzlarda çökeltilir. Üstteki su kısmı
  artırıldıktan sonra akarsu, göl, ve denizlere akıtılır. Geriye kalan arıtma
  çamuru arıtma ve temizleme işlemlerine tabi tutularak çeşitli şekillerde
  bertaraf edilir.  Sulu Arıtma Çamurunun Gübrelemede Kullanılması
  Arıtma çamuru çok yüksek oranda su içerdiği için fazla hacme sahiptir. Doğrudan doğruya gübre olarak kullanılması için tanker veya boru hatlı ile tarımsal alanlara taşınması gereklidir.
  Uygun İşlemlerden Sonra Çamurun Kullanılması veya Depo Edilmesi
  Sağlık bakımından ortaya çıkaracağı problemler ve pis kokusundan dolayı arıtma çamurunun de/enfeksiyon ve stabilizasyon gibi ön işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Arıtma çamurunun hacminin azaltılması ve patojen mikroplardan arındırılması ile ilgili en önemli işlemler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
  Yoğunlaştırma. Yoğunlaştırmada su miktarı yaklaşık olarak % 85'e düşürülür. Yoğunlaştırma işlemi anaerobik, koşullarda arıtma çamurunun fermentasyonu ile sağlanır. Fermantasyon sırasında açığa çıkan ve % 78'i metan olan gazlar toplanarak ısıtmada kullanılır. Çıkan gazların uçurulması ile çökeltilmesi ve yoğunlaştırılması hızlandırılmış olur.
  Drene eline. Çamurun drenaj ile yoğunluğunun arttırılması için uygulanan doğal işlem drenaj havuzlarına veya alanlarına serilmesidir. Drenaj ve buharlaşma ile arıtma çamurunun su miktarı yaklaşık olarak % 65, bazı hallerde de % 4()'a kadar düşürülür. Bu şekilde koyulaştırılmış olan arıtma çamuru taşıma, tarımsal kullanma, depolama ve diğer yok etme işlemleri için daha uygundur.
  Koyulaştırılmış arıtma çamurunun kurutulması. Kurutma, pres kurutma veya sıcak havalı kurutma olarak uygulanır. Kurutma işleminden sonra arıtma çamurunda su miktarı % 0-3 e kadar düşürülebilir.
  Stabilizasyon. Stabilizasyon işlemi anaerobik koşullar altında yapılabildiği gibi aerob koşullarda da yapılabilir. Aerob stabilizasyon


  işlemi 10 gün süren yapay bir havalandırmaya gereksinim gösterir Stabilizasyon ile her şeyden önce etrafa pis kokunun yayılması ve ayrışma süreçleri engellenmiş olur.
  Koügülasyon. Bu işlemde arıtma çamuruna tuzlar, organik polimerler vs. gibi floküle edici maddeler eklenir. Böylece arıtır. çamurunun yoğunlaştırılması ve daha sonra uygulanacak drenaj işler
  kolaylaşır.
  Arıtma çamurunun hijyeniz? edilmesi. Hijyenize etme materyalin mikroplardan arındırılması anlamını taşır. Bu işlem arıtma çamurunun pastörize edilmesi ve kısmen de sıcak hava ile kurutulması sırasında gerçekleştirilir. Kompostlama da bu yönde etkilidir.' Pastörizasyonda_ arıtma çamuru en az 30 dakika süre ile 65C sıcaklıkta tutulmalıdır.
  Arıtma çamurunun koınpostlanması. Arıtma çamuru mikroplardan arındırılmamış ise çöp ile birlikte veya yalnız başına kompostlanabilir Çöp ile kompostlamada ..çöpün arıtma çamuruna oranı ağırlık esasına göre 2.6:1 veya hacim esasına göre 5:1 olmalıdır Kompostlamada kullanılan arıtma çamuru % 78 oranında su içermelidir. Mekanik olarak temizlenmiş ve fermente edilmiş arıtma çamurunda ise su % 54 olabilir. Eğer arıtma çamuru tek başına kompostlanacak ise çöpçamur kompostlamasında olduğu gibi aerob ayrışmanın olabilmesi için su oranının % 40-50 ye kadar düşürülmüş olması gerekir. Uygun pH nın sağlanması için genellikle kireç ilave edilir. Yığınların aktarılması çöpçamur kompostlanmasından daha fazla gereklidir. Arıtma çamurunun yalnız kompostlanmasında ayrışma ile sıcaklık 70C ye kadar yükselir.
  Yakma. Arıtma çamurunun yakılması zehirli maddeler içerdiği
  zaman söz konusudur. Arıtma çamurunun yakılarak yok edilmesi işlemine
  öncelikle zehirli endüstri artıklarının yok edilmesi amacı ile başvurulur.
  Yakma artıklarının depolanması da titizlik gerektirir.


  Kaynak: Toprak Biliminin Esasları - Prod.Dr.Abdülselam ERGENE ( Özeğitim Yayınları )

 2. #2
  Super Moderator
  Üyelik tarihi
  16.Aralk.2008
  Mesajlar
  297
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: ÇÖPLERİN VE KANALİZASYON ARTIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILMALARI GÜBRE OLARAK KULLANILMALARI

  3. Kanalizasyon Suyu ve Arıtma Çamurunun Toprağa Etkileri.
  Kanalizasyon suyu ve çamuru toprağı çeşitli şekillerde etkiler.
  Gübre Etkisi'
  Kanalizasyon suyu ve arıtma çamuru her şeyden önce toprağa bitki besin elementleri sağlayan maddelerdir. Cetvel 44'de değişik araştırıcılara göre kanalizasyon sularının ortalama bitki besin elementleri kapsamı görülmektedir. Cetvel 45'te fermente edilmiş arıtma çamurunun içerdiği bitki besin elementleri ve cetvel 46'da da arıtma çamuru, çöp kompostıı ve ahır gübresindeki bitki besin elementleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablolarda görüldüğü gibi kanalizasyon suları ve arıtma çamurları bitkilerin azot gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunabilecek miktarlarda azot içeriklerine karşılık fosfor ve potasyum oranları düşük olduğundan tarımsal gübre kullanılmalarında özellikle potasyum için ek gübleme yapılması gerekmektedir. lave fosfor gübrelemesi de söz konusudur.
  Arıtma çamuru ile gübreleme toprağın organik madde miktarını da artırmakta ve toprağın fiziksel özellikleri üzerine olumlu etki yapmaktadır.
  Kanalizasyon suyu ve arıtma çamurunun bitki besin elementi sağlaması yanında bazı problemleri de birlikte getirebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bunlardan biri yetiştirilecek bitki türünün sınırlı olmasıdır. Ayrıca toprakta pH değerinin, tuzların, iz elementlerin ve bitkiye toksik olan maddelerin yükselmesi de söz konusudur.
  Toprağın pH Değeri Üzerine Etkisi Genellikle toprağın pH değeri kanalizasyon artıklarının kullanılması ile yükselir. Kanalizasyon sularının pH değeri 7-8, biyolojik olarak arıtılmış kanalizasyon sularının pH değeri ise 7.2-7.6 arasında değişmektedir. Kanalizasyon arıtma çamurlarının pH değeri genellikle 7-8 arasında bulunmaktadır ve toprağa etkileri pH'yı yükseltici yöndedir Loub, 1975).  Cetvel 46. Arıtma Çamuru, Çöp Kompostıı ve Ahır Gübresinde Bulunan Gübre Elementleri (Kg./lO ton madde) (Loub., 1975).
  Elementler AntrnaÇamuru Çöpkompostu AhırGübıesi
  %90su %6O70su
  Ca 8O200 20O-500 500-1000 60
  N 5-6 15-30 8-10 15-20
  P2O5 10 30 10 15-20
  K2O 0.5-1 - ' 3040 60-70
  MgO 40 120 50-100 15

  z Semender (Toplam iniktar)

  Cu 0.4-2 1.6-8 0.8-1.2 0.02
  Zn 0.3-26 1.2-10.5 8.0-12 0.12
  0.6 24 4.2-6.0 0.4
  Mo <0.01 <0.1 V0.1 0.001
  B 0.02 0.08 0.6-3.6 0.03-0.04
  Toprakta Tuz Konsantrasyonunun ;
  Yükselmesi
  Kanalizasyon suları çoğunlukla 400 mg./1'nin üzerinde çözünebilir tuzlan içerebildiklerinden kanalizasyon suyu ve arıtma çamurunun tanında kullanılmasının toprağa zarar verebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bitkiler özellikle kanalizasyon sularında 200 mg./l.'ye kadar varan Na ve Cl'a karşı duyarlıdır.
  Bunların dışında kanalizasyon sularında daima artan oranlarda bulunan ve arıtma çamuru kuru maddesinin % 2'sine kadar varabilen deterjanlar toprağa zararlı etkide bulunabilirler. Bunların bitkilere zararlılıkları tartışma konusudur. Deterjanlar toprakta zamanla mikrobiyolojik ayrışma sonucunda zararlı etkilerini kaybederler.  Arıtma çamuru içerisindeki iz elementlerden özellikle ağır metallerin miktarı da toprakta birikmeleri bakımından önemli bulunmaktadır. Arıtma çamurundaki iz elementlerden Cıı, Zn, Cr ve Pb'nun 100 ppm'i aşmaması genel görüşü hakimdir.
  Kanalizasyon çamurları içerisinde nadiren de olsa DDT ve PCB (poliklorürbifenil) ye rastlanmaktadır. Kanalizasyon suyunda rastlanabilen ve bitki gelişmesi ve toprak canlılarını etkileyebilen diğer zehirli maddeler fenol, asitler, mineral yağ ürünleri, pestisidler ve herbisidlerdir.
  4. Kanalizasyon Suyu ve Arıtma Çamurunun Toprak
  ! Canlılarına Etkileri
  Kanalizasyon suyu besin maddeleri ve organik maddelerce zengin olduğundan toprak mikroorganizmalarının çoğunun artması üzerine olumlu etkide bulunur. Toprakta organik maddenin artması ile bakteriler ve aktinomisetler kitle halinde çoğalırlar Mekanik olarak temizlenmiş kanalizasyon suyu ile toprağın sulunması sonucunda biyolojik aktivitenin bir ölçüsü olan CO2 çıkışının iki katına kadar yükseldiği saptanmıştır. Bu
  durum topraktaki azotobakter sayısını 10 katına kadar çıkarabilmektedir.
  Arıtma çamuru ile gübreleme de topraktaki mikroorganizma sayısını
  arttırıcı yönde etki yapmaktadır. Mantarlar ve alglerin sayılarında artmalar
  olmaktadır. Kanalizasyon suyu ve arıtma çamurunun toprağa uygulanması
  toprak havalanmasını kesintiye uğratıyor veya engelliyorsa toprak faunası
  üzerine olumsuz yönde etki yapar. Bu durumda toprak faunasının yok
  olması da söz konusudur. Kompostlanmış veya buna denk ön işlem
  görmüş kuru arıtma çamuru toprak faunasının kitle halinde gelişmesini
  sağlar. Endüstri atık sulan fazla miktarda iz elementleri ve özellikle canlılar
  için toksik maddeleri fazla içerdiklerinden toprak canlıları üzerine olumsuz
  etkide bulunurlar. Kanalizasyon sularının pH değerleri ve tuz içerikleri de.
  toprak canlılarının gelişmesine olumsuz yönde etki yapar. I  5. Kanalizasyon Suyu ve Arıtma Çamuru ?le Gübrelemenin Hijyenik Yönü
  Bütün hastalık etkenleri toprağa hijyenize edilmemiş kanalizasyon sulan veya arıtma çamurları ile ulaşırlar. Mikroorganizmalar genellikle toprakta kanalizasyon suyu içerisinde olduğundan daha uzun süre canlı kalabilirler. Kanalizasyon suyu içerisindeki bakteriler üst toprakta kalmayıp su ile toprağın alt katlarına da yayılırlar. Bu durumda toprak bir filtre görevi yapamamaktadır. Toprağın alt katlarına inen bakterilerin bir kısmı canlılıklarını kaybederler.
  Mekanik olarak temizlenmiş fakat hijyenize edilmemiş kanalizasyon suyu ile 50-70 mm. lik bir sulamada toprağın 1 gramında 10 -3, 10-4 adet koli bakterisinin birikebileceği saptanmıştır. Koli bakterileri özellikle yağmurlama sulaması ile bitkilerin üzerinde de asılı kalabilirler. Bu durumda 10 gr. bitki materyaline, santimetre küpünde 10 adet koli bakterisi içeren 1 cm^ kanalizasyon suyu saptandığında, bitkinin gramına 1()8 adet bakteri yapışıp kalabilmektedir. Yağmurlamadan 4 hafta sonra koli bakterileri ve diğer dışkı bakterilerinin bitki üzerinden kaybolduğu saptanmıştır. Bu nedenle kanalizasyon suyu ile kirletilmiş bitkiler yağmurlama sulamasından sonra en az üç hafta geçmedikçe hayvanlara yedirilmemelidir. Dışkı bakterileri için kanalizasyon suyunda ve toprakta genel olarak kabul edilen yaşama süreleri Cetvel 47'de gösterilmiştir.
  Toprağın koli ile hafif bulaşmasından 5-10 gün sonra toprakta koli saptanabilmektedir. Biyolojik bakımdan aktif olan ve iyi işlenen topraklarda koli bakterileri üç aya kadar yaşayabilmektedir. Yapılan bir araştırmada toprağa verilin koli ve salmonellenın 35 gün sonra topraktan izole edilmedikleri saptanmıştır. Kuru arıtma çamuru ile gübrelenmiş toprak, gübrelenmemiş toprak ile bir fark göstermemiş olup ne koli ve ne de salmnella bulunamamıştır. Hijyenize edilmemiş ve gramında 10^ adet koli bulunan taze arıtma çamuru ile gübrelenmiş topraklardan alınan 30 ömektem sadece ikisinde salmonella izole edilebilmiş, fakat örneklerin çoğunda 1 gram toprakta 10 adet koli bakterisi bulunmuştur.  Cetvel 47. Dışkı Bakterilerinin Kanalizasyon Suyunda ve Toprakta Yaşarr:_ Süreleri (*)
  Kaıafejsyon suyunda Toprakla
  Bakleri çeşidi yaşamasüıesi yaşamasüresi
  SalmoneDatyphi 4hafla Yaklaşık 2 hafta
  Salmonella paratyphi 4 haftadan fazla Yaklaşık 2 hafta
  SaliTOnellaentendis 3hafta-3ay 2aydanü)zla
  Eschaiaoofi Belirsiz 3 ay kadar
  (*) Cetvel, W. Loub'un "Umwelt-Verschumutzung und urawelt-Schutz" adlı, 1975 yılında viyana'da basılan kitabından alınmıştır.
  Kanalizasyon suları içerisinde kurtçuk yumurtaları da sağlık bakımından önemli bir tehlike oluşturur. ?şlenmemiş kanalizasyon suyunun litresinde 2-3 kurtçuk yumurtası, mekanik olarak temizleme işlemine tabi tutulmuş suyun litresinde ise 1-2 kurtçuk yumurtası saptanmıştır. ?imdiye kadar genellikle kurtçuk yumurtalarının toprakta üç yıla kadar canlı kalabilecekleri kabul edilmekte idiyse de yeni, araştırmalar askarid yumurtalarının bir kaç hafta sonra gelişme gerilemeleri gösterdiğini ortaya koşmuştur. ?erit grubundan tenia daha çok araştırılmıştır. Tenianın askaridden daha duyarlı olduğu, fermentasyon koşullarında dört hafta sonra ve tarım arazilerine geçişlerinden bir kaç ay sonra ancak çok az sayıda şerit kurtçuğunun yaşayabildiği saptanmıştır. Buna karşılık askarid ısıtılmamış fermentasyon koşullarında, 3 ay sonra gayet iyi gelişebilmiş ve yüksek enfeksiyon yeteneği göstermiştir. Ekinokok ise fermente edilmiş arıtma çamuru ile yayılamamaktadır.  Yukarıda verilen örnekler mekanik olarak temizlenmiş ve hijyenize edilmemiş kanalizasyon sularının tarımda gübre olarak kullanılması halinde çok fazla dikkat sarf etmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Her şeye rağmen toprak kanalizasyon sularının bertaraf edilmesinde en uygun ortam olarak görev yapmaktadır.

  Kaynak: Toprak Biliminin Esasları - Prod.Dr.Abdülselam ERGENE ( Özeğiyim Yayınları )

Benzer Konular

 1. İlaçların birbiriyle karşılaştırılarak kullanılmaları:
  Konu Sahibi Fitopatolog Forum Entomoloji Böcek Bilimi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Mart.2009, 21:55
 2. ILANSEL.COM'dan KITLIK KAPIDA. KITLIĞA TEK ÇÖZÜM. ENZİMLİ GÜBRE TARA ORGANİK GÜBRE İL
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum ILANSEL'e Son eklenen İlanlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Haziran.2008, 10:50
 3. ILANSEL.COM'dan KITLIK KAPIDA. KITLIĞA TEK ÇÖZÜM. ENZİMLİ GÜBRE TARA ORGANİK GÜBRE İL
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum ILANSEL'e Son eklenen İlanlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Haziran.2008, 12:51
 4. Pestisitlerin Kullanılmaları Sırasında Alınması Gerekli önlemler.
  Konu Sahibi selsarac Forum Bitki Koruma Genel Konular
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Nisan.2008, 20:53
 5. Elde kalan tonlarca pekmez organik tarımda gübre olarak kullanılıyor
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum Bahcesel ve Tarımsal Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Aralk.2007, 07:06

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306