Oksinler
Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli gruptur. Bitkinin gelişmesini diğer BGD'lerle birlikte gerçekleştirir. Bitki kökünde doğal olarak az bulunur. Bitkinin boyca büyümesini sağlar. Hücre bölünmesi, büyümesi, hücre ve doku farklılaşmasını düzenler. Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar. Çok fazla salgılandığında veya suni olanların fazla uygulanması halinde büyümeyi durdurur. Az salgılandığında yapraklar dökülmeye başlar. Meyva vermede etkindir. Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller. Ovaryumun gelişmesini ve çekirdeksiz meyva oluşumunu sağlar. ilkbaharda kambiyum gelişimini düzenler. Suni elde edilen oksinler genelde yabancı otların yok edilmesinde kullanılır. Bu kimyasal maddeler şunlardır:

4-CPA (4 -chlorop henoxyacetic acid)2,4-D (2,4-dichlorop henoxyacetic acid)2,4-DB [4-(2,4-dichlorophe noxy) butyric acid]2,4-DEPDichlorpropFenopropIAA (indolacetic acid)IBA (indolbutyric acid)IPA (indolpropionic acid)NAD (naphthalene cetamide) NAA (? -naphthalene acetic acid) 1-naphtholBNOA (-naphthoxyacetic acid)NOA (naphthoxyacetic acid) Potassium naphthenate Sodium naphthenate2,4,5-T (2,4,5-trichlorop henoxyacetic acid) (Yasaklanmıştır.)FOAA (phenoxyacetic acid)FAA (phenylaceticacid)2,4,6-trichlorobenzoic acid 2,3,6-trichlorobenzoic acid4-amino-3,5,6-trichloro picolinic acid
Sitokininler
Tomurcuk gelişmesi ve yaprakların geç dökülmesinde etkili olurlar. Hücre bölünmesini uyarırlar. Bazı doğal ve sentetik sitokininler:

Zeatin
DihydrozeatinKinetinBA (benzyladenine) IPA (isopentyladenine) DMA (dimethyladenine) MethylthiozeatinPBA (tetrahydropyrinal benzyladenine) Defoliantlar (yaprak dökücüler)Calcium cyanamide DimethipinEndothal EthephonMetoxuron PentachlorophenolThidiazuronTribufos
Etilenler
Bitkilerde tohumun çimlenmesini, tomurcuk gelişmesini ve meyvanın olgun laşmasını sağlarlar. Bu kimyasal maddeler şunlardır:
CEPA (Ethrel, Ethephon, 2 chloroethylphosphonic acid)BOH (-hydroxyethylhy drazine)NIA-10-637(ethylhydrogen 1-propylphosphanate) EthylenedichlorideEthylenetrichlorideEthylbromideT richloroethyleneEthyliodideEthylmercaptanEthylenet hiocyanohydrinACCAVGEtacelasilGlyoxime
Giberellinler
Bu grup kimyasalı oluşturan Gibberellic acid, gövdenin uzamasını ve meyva büyümesini hızlandırır. Tohumun çimlenmesini uyarır. Yine bitkinin erken veya geç çiçek açmasına neden olur.
Gelişimi Engelleyiciler
Abscisic acid (Uygun olmayan ortamda tohumun çimlenmesini engelleyerek, tohum uyumasını devam ettirir.)Gelişimi Geciktirenler Ancymidol
Chlormequat chloride ButralinDaminozide CarbarylFlurprimidol ChlorphoniumMefluidide ChlorprophamPaclobutrazol Dikegulac-sodiumTetcyclacis FlumetralinUniconazole Fluoridamid FosamineGelişimi Teşvik Edenler GlyphosineBrassinolide IsopyrimolHymexazol Jasmonic acid Maleic hydrazideMorfaktinler Mepiquat chloride Chlorfluren Piproctanil Chlorflurenol ProphamDichlorflurenol TIBAFlurenol
Sınıflandırmaya Tabi Tutulmayan BGD’ler
Benzofluor Epocholeone Karetazan BuminafosEthylchlozate Methasulfocarb CarvoneEthylene Prohexadione CiobutideFenridazone Prohydrojasmon Clofencet Forchlorfenuron Pydanon Cloxyfonac Heptopargil Sintofen Cyclanilide HolosulfTriapenthenol Cycloheximide Inabenfide Trinexapac
KULLANIM ALANLARI
Başlangıçta yalnız tohumlanın çimlenmesinde, meyve, fidan ve çeliklerin köklendirilmesinde kullanılan BGD’ler, daha sonraları tohumdan hasada ve hatta tüketime ve pazara sunuluncaya kadar geçen her devrede aşağıda belirtilen çok değişik amaçlar doğrultusunda, tüm dünya ülkelerinde geniş çaplı kullanılmaktadır.
Bu kullanım alanlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
- Çelikle çoğalmanın sağlanması, - Tohum çimlenme gücünün artırılması, - Soğuğa dayanıklılığın artırılması, - Çiçeklerin teşvik edilmesi veya geciktirilmesi, - Meyve tohumunun artırılması, - Meyve iriliğinin artırılması, - Periyodisitenin azaltılması - Meyve olgunluğunun erkene alınması veya geciktirilmesi, - Meyve kalitesinin iyileştirilmesi,
- Hasadın kolaylaştırılması, - Meyve muhafaza süresinin uzatılması, - Meyve renginin iyileştirilmesi, - Doku kültürü çalışmaları, - Tohum, yumru ve tomurcukların dinlenmesinin kırılması veya uzatılması, - Islah çalışmalarında, - Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü, - Bitkinin üreme özelliklerinde değişiklik yapılması, - Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığının artırılması, - Yabancı ot kontrolü.
Bitki gelişim düzenleyicilerini kullanım amacına uygun olarak üç ana grupta incelemek mümkündür:
- Bitki gelişimini geciktirenler
- Bitki gelişimini teşvik edenler
- Diğerleri