YAPAY ÇEVRE

İnsanlar var oldukları günden beri yaşamlarını doğal çevre ile iç içe sürdürmektedir. Yaşadıkları doğal çevreyi, amaçları doğrultusunda değiştirerek kendilerine bir yapay çevre meydana getirdiler. İnsanların, günlük yaşamlarını sürdürdükleri ev, işyeri, taşıt araçları, kamuya açık sinema, tiyatro gibi yerler yapay çevreleri meydana getirirler. İnsanları en fazla etkileyen kirlilikte kendi yapay çevrelerinde meydana gelen kirliliktir.1)Yapay Atmosfer: İnsanların yapay çevrelerinde soludukları havaya yapay atmosfer denir. İnsanların yapay çevrelerinde en fazla etkilendikleri durum, soludukları havadır. Hava, insan sağlığını doğrudan etkilediği için temiz olması şarttır. İnsanlar genellikle kapalı meknlarda çalışırlar. Bunun için kalabalık yerlerin havası çabuk kirlenir ve insanları olumsuz yönde etkiler. Kapalı ortamların havasını temiz tutmak için bu ortamların havasını kirleten maddelerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Kapalı yerlerde sigara içilmemelidir. Ayrıca bu tip kapalı yerlerin havalandırma sistemi olmadan açılmasına izin verilmemelidir. Mutlaka yeterli hava sirkülsyonu sağlayacak havalandırma sistemi aranmalıdır.
Binaların yapımında kullanılan asbest, çeşitli amaçlarda kullanılan spreyler, çamaşır suyu, boya, böcek ilaçları, ısınmak amacıyla kullanılan yakıtların birçoğu zehirli maddeler içerdikleri için, insan sağlığına zarar verir.

2)Aydınlatma: Görme olayında, çevredeki cisimlerin yansıyan ışınların gözümüze ulaşması esastır. Aydınlatmanın amacı,, kişilerin yaptıkları işi yaşayıp çalıştıkları ortamın ayrıntılarını görebilmelerine yardımcı olmaktır. Önemli olan iyi bir aydınlatmadır. Yetersiz aydınlatma çeşitli kazalara sebep olabileceği gibi bozukluklarına da yol açabilir. En uygun aydınlık gündüz aydınlığıdır. Okurken ve yazarken ışığın sol üst taraftan gelmesine dikkat etmeliyiz. Günümüzde en önemli ve yaygın aydınlatma kaynağı elektrik enerjisidir.

3)Kamuya Açık Yerler: Yapay ortamlar kamuya açık yerlerdir. Bu yerler çok kalabalık olduğundan çabuk kirlenir, kirlilik kısa sürede yayılır ve birçok kişinin sağlığını etkiler. Bunun için bu tür ortamlarda havalandırma sistemleri sürekli çalışmalıdır.

4)Az ya da Çok Sağlığa Zararlı Olabilecek Kuruluşlar: Yapay çevre öğelerinden olan atölyeler, fabrikalar, hastaneler, lokantalar yararları yanında çevreye zarar verebilecek kuruluşlardır. Örneğin hastaneler her türlü hastalığın tedavi edildiği yer olmakla birlikte hastane atıkları özel yöntemlerle biriktirilip yok edilmedikleri takdirde çevre için önemli bir tehdit oluşturur. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Misal fabrika bacalarına filtre takılması gibi.

5)İş Yerleri: işyerlerinde TSE tarafından koyulan ve uyulması gereken şartlar:
a) Sağlığa zararlı işyerlerinde sık sık sağlık kontrolü yapılması ve50 den fazla personel çalıştıran işyerlerinde görevli hekim bulundurulması,
b) Üretimde kullanılan hammaddelerin ve üretim yöntemlerinin uluslar arası standartlara uygun olması,
c) Çevre ye her türlü atık maddeyi salan işyerlerinin, bu atıkları filtre ettirmesi,
d) İşyerlerinde, yeterli hava sirkülasyonunun sağlanması için havalandırma sisteminin kurulması,
e) İşyeri ortamında sağlığa zararlı gaz, toz, duman gibi atıklara karşı koruyucu maske ve elbise kullanılması,
f) İşyerlerinde yangın ve iş kazalarına karşı ilk yardım malzemeleri ve yangın alarm sistemi bulundurması,
g)Her türlü mikroplara ve zararlılara karşı önlemlerin alınması ve temizliğe önem verilmesi,

6) Kazalar: Önceden planlanmamış, beklenmedik bir anda ortaya çıkan yaralanma, can ve mal kaybına yol açan olaylara kaza denir. Yapılan istatistikler kazaların en çok evlerde, trafikte ve insanların toplu halde bulundukları iş yerlerinde olduğunu göstermiştir. Buralarda kazaları önlemek için, hangi önleyici tedbirleri almak gerektiğini bilmek herkes için hayati değer taşır.
Bu kazalar önemli çevre sorunlarına da yol açmaktadır. Özellikle denizlerde petrol taşıyan tankerlerin yol açtığı kazalar sularda önemli sorunlara neden olur. Kazalara yol açan etkenlerin başında insanların bilgisizliği, ihmali, dikkatsizliği ve kuralları çiğnemeleri gelmektedir.