MEYVE BAHÇELERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ
ZARARI:

Sulama ve gübreleme olanaklarının artmasıyla hızla çoğalan yabancı otlar meyve bahçelerinde ağacın suyuna ve besin maddelerine ortak olmak ,hasadı güçleştirmek ve diğer hastalık ve zararlılara konukçuluk yapmakla zararlı olurlar.

MÜCADELESİ :

Kültürel Önlemler :

a) Zamanında çapa ve biçme yaparak yabancı ot kontrolü yapmak;

b) Arazinin şekline uygun sürüm yapmak,

c) Yanmış çiftlik gübresi kullanmak,

d) Sulama kanallarını temiz tutmak, bulaşmaları önlemek,

e) Arazinin çevre temizliğine önem vermek,

Kimyasal Mücadele:

Meyve ağaçları altında yabancı otlarla mücadele, yabancı otlar çıkmadan önce ve çıktıktan sonra olmak üzere 2 ayrı şekilde yapılmalıdır. Genellikle tek yıllık yabancı otlara karşı ilaçlama çıkış öncesi olarak ilkbaharda bahçe sürülüp,otlar temizlendikten sonra toprak nemli iken yapılmalıdır.Yabancı otlar çıktıktan sonra yapılacak ilaçlamalar ise ilkbaharda veya sonbahar sürümünden sonra yabancı otlar 4-6 yapraklı devrelerinde iken uygulama yapılmalıdır.İlacın ağaç yaprak ve dallarına değmemesine dikkat etmeli,4 yaşından küçük fidanlara ilaçlama yapılmamalıdır.Resim 1. Kangal Dikeni (Carduu spp.)

İlaçlama Şekli:

Yabancı otlar çıkmadan önce yapılacak uygulamalarda toprağın iyi sürülmesi ve mümkün olduğu kadar keseksiz olması sağlanmalıdır. Toprağın nemce zengin olmasına dikkat edilmelidir.

Tek ve çok yıllık yabancı otlarla mücadele de uygulanan çıkış sonrası ilaçlama yabancı otların gelişmelerinin hızlı olduğu 5-6 yapraklı devrelerinde, güneşli ve rüzgarsız havada yapılmalıdır. İlacın ağaçların yaprak ve çiçeklerine değmemesine dikkat edilmelidir.

Kullanılacak İlaçlar ve DozuYumuşak Çekirdekli (Elma, Armut, Ayva) Meyve Bahçelerinde

Kullanılacak İlaçlar
Dozu
Uygulama Şekli

Tefralin EC

Agro-Trifluran 48 EC

İzo-Tref 48 EC

Treflan

Treflex 48 EC

Mega Tref 48 EC
200 ml
Yabancı otların

Çıkış öncesi uygulanır. Toprağa 5-7 cm. Derinliğinde karıştırılmalıdır.

Roundup

Total 48 SL

Knockdown 48 SL
300-600 ml.
Yabancı otlar 5-6 yapraklı devrede iken tek ve Çok yıllık yabancı otlara karşı kullanılır.

Fusilade Super
100 ml.
Kanyaş ve yıllık çimensi yabancı otlara karşı Sapa kullanılır. Yeniden çıkış olursa ikinci bir uygulama yapılır.
Taş Çekirdekli Meyve Bahçelerinde

Kullanılacak İlaçlar
Dozu
Uygulama Şekli

Tefralin EC

Agro-Trifluran 48 EC

İzo-Tref 48 EC

Treflan

Treflex 48 EC

Mega Tref 48 EC
100 ml.
Yabancı otların Çıkış öncesi uygulanır. Toprağa 5-7 cm. karıştırılır.Fusilade Super
100 ml.
Kanyaş ve yıllık çimensi yabancı otlar sapa Kalkmadan uygulanır.Konyatarım