Toplam 3 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 3 arası kadar sonuc gösteriliyor

Seralarda otomasyon

SERACILIK kategorisinde ve Sera Planlaması forumunda Seralarda otomasyon balkl konuyu grntlyorsunuz.=>
...

 1. #1
  Zıraat Mühendisi selsarac - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.Eyll.2006
  Nereden
  stanbul
  Mesajlar
  4,874
  Post Thanks / Like
  Blog Entries
  75
  Downloads
  25
  Uploads
  1

  Seralarda otomasyon

  SERALARDA OTOMASYON
  Sera yetiştiriciliğinde sıcaklık, nem, ışık, rüzgr, yağmur gibi bitki yetiştiriciliğinde önemli parametrelerin kontrolü ve tehlike sınırlarında uyarı amaçlı otomasyon sistemleri gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır. Bu sistemler gerek yakın kumandalı gerekse uzak kumandalı ve bilgisayar kontrollü olarak modern sera yetiştiriciliğinde yerini almaktadır. Bu sayede üretici maddi ve manevi zarardan kurtulabilmekte, verim ve kaliteyi artırabilmekte ve konfor seviyesi artmaktadır.
  Seralarda uygun çevre koşullarının sağlanması amacıyla kullanılan otomasyon sistemleri sera işçiliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. Otomasyon sistemlerinin pahalı olması nedeniyle bu tür yatırımlar pahalı yatırımlardır. Ayrıca, işletmede operatörlük yapabilecek bir elemanın olması zorunluluğu vardır ve seradaki bilgisayar ve diğer tüm ısıtma, havalandırma, sulama, gübreleme, şişleme ve gölgeleme gibi sistemlerin otomatik olarak çalıştırılabilmesi için de sürekli elektrik enerjisinin kırsal kesime getirilmesi gerekir. Elektrik enerjisinin ulaştırılmasının her zaman sağlıklı olamadığı durumlarda alternatif enerji kaynaklan olarak rüzgar, güneş ve hidrolik enerjiden kısmen de olsa yararlanılabilir.
  Seralarda yetiştirilen bitkilerin çok çeşitli olması, bunların farklı çevre istekleri ve bu isteklerin sürekli denetimi, en iyi şekilde otomasyon sistemleriyle yapılabilir.
  Seralarda otomasyon sistemleriyle yapılabilecek işlemler şöyle sıralanabilir;
  > Sera içi sıcaklık sürekli olarak bitkilerin istediği düzeyde
  tutulabilir.
  > Sera içi oransal nemin belirli sınırlan aşması önlenebilir.
  > Sera içi havasının CO2 ve O2 değerinin dengelenmesi en iyi
  şekilde yapılabilir.
  >• Seralarda ısı, nem dengelenmesi ve havanın içeriğinin ayarlanması nedenleriyle yapılması gereken havalandırma miktan ve hızı en iyi şekilde ayarlanabilir.
  > Seralarda farklı ışık istekleri olan bitkiler farklı mevsimlerde
  yetiştirilebilmektedir.
  > Bitkilerin yüksek sıcaklık etkisinde kalmamalan yani
  serinletilmeleri bu sistemlerle kolaylıkla ve istenen düzeyde
  yapılabilir.
  > Seradaki bitkilerin su gereksinimlerine göre
  programlanabilen otomasyon sistemleri toprak nemini
  denetleyerek özellikle yağmurlama ve damla sulama
  sistemlerinin çalışmasını sağlarlar. Toprakta bitki besin maddeleri azalmışsa, sulama sularına gübre karıştırıcısından yine otomatik ve programa göre enjeksiyonu
  yapılabilmektedir.

  > Seralarda bulunan iç gölgeleme sistemleri ve karartma
  perdeleri otomatik olarak hava sıcaklığına bağlı açılıp
  kapatılabilir.
  Seralarda otomasyonun belli başlı ana elemanlar vardır. Bu elemanlar, değişkenleri duyan ve değişimleri kontrol birimine göndererek gerekli kontrol hareketinin gerçekleşmesini sağlayan elemanlardır. Bu elemanlar kısaca aşağıda açıklanmıştır.

  10.1. Sıcaklık Duyargaları

  Thermocouple (Isıl Çift): Isılçift iki farklı alaşımın ucunun kaynaklanması ile oluşturulan basit bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak noktası sıcak nokta, diğer açık iki uç soğuk nokta (referans noktası) olarak alınır, ki uç arasındaki sıcaklık farkı ile orantılı, mV mertebesinde gerilim üretilir. Isıl çiftlerde ölçme aralığı -200 C - 2320 C arasındadır. Çeşitli ısıl çiftlere ait tanımlar Çizelge 10.1 'de verilmiştir.




  Direnç Termometreleri (Resistance Thermometer): Direnç termometreleri, iletken bir telin direnç değerinin sıcaklıkla değişmesinden istifade edilerek oluşturulan bir sıcaklık algılayıcısıdır. Sıcaklık ve direnç değişimleri incelendiğinde bir çok metal ve alaşım içinde en iyi neticeyi platin ve nikel tel verdiği için bu alanda bu iki telden sarılmış dirençler kullanılır. Özellikle Pt-100 kullanımı çok yaygındır.

  Direnç termometresinde sıcaklık değişim faktörü olarak a tanımlanır, a aşağıdaki formülde açıklandığı gibi standart olarak seçilen 100C'deki direnç değeri ile 0 C'deki direnç değerinin farkının lOORo' a bölünmesiyle elde edilir. Şekil 10.2'de direnç termometrelerinin yapısı verilmiştir.





  Thermistör: Thermistör karbon, germanyum, silisyum ve bazı metal oksit karışımlarından imal edilmiş bir yan iletkendir. Sıcaklık direnç katsayıları büyüktür ve çoğunlukla negatiftir. Karakteristik olarak dirençleri mutlak sıcaklıklarının bir fonksiyonudur. Değişim doğrusal değildir ve en büyük değişiklikler 100K (38C) nin altındaki sıcaklıklardadır. Özellikle 0C nin altıdaki sıcaklıkları büyük bir doğrulukla okurlar.
  10.2. Toprak Nem Duyargaları
  Toprağın nem miktarını ölçebilmek veya belirleyebilmek için toprağın ısı iletme özelliğinden yararlanılarak çalışan bu duyargalar, topraktaki nem miktarının bütün değişim aralığını takip ederek sulama zamanının saptanmasını sağlar ve çevre birimleriyle sulamayı gerçekleştirir.

  Duyarga, Şekil 10.3'de görüldüğü gibi, başlıca iki kısımdan oluşur:
  1.Toprak nemi algılayıcısı ve şahit diyot
  2.Algılayıcıdaki nemi ölçen elektronik devre



  Şekil 10.3.Toprak nemi algılayıcısı ve şahit diyot

  10.3. Yağmur ve Rüzgr Hızı Duyargası

  Sera üzerinde bulunan yağmur duyargası, yağmur yağdığı zaman sera pencerelerinin kapanmasını ve gerekli önlemlerin alınması için çevre birimlerinin harekete geçmesini sağlar. Aynı şekilde rüzgr duyargası da rüzgr hızına bağlı olarak yine pencerelerin açılıp kapanmasını ve rüzgra karşı gerekli önlemlerin alınması için çevre birimlerini harekete geçirir. Seralarda bu amaç için genellikle "Cup Anemometresi" nden yararlanılır (Şekil 10.4a ve b).



  10.4. Hava Nemi Duyargası
  Genelde nispi nem duyargaları, rutubete hassas polypropilen kapasitans kullanılarak tasarlanmış algılayıcılardır. Havanın içerdiği nispi nemi algılayarak sera içerisinin gerektiğinde ısıtılmasını, gerektiğinde de serinletilmesini sağlar.

  10.5. Ph ve EC
  Bitki besin elementinin veya bitki yetiştirme ortamının Ph derecesini ve elektriksel iletkenliğini kontrol eder.

  10.6. Radyasyon (Güneş Işınımı Ölçümü)
  Özellikle seralarda ışınım miktarına göre gölgeleme perdeleri kontrol edilerek sera içerisine etkiyen ışınım miktarı kontrol edilir. Güneş ışınımı ölçmeleri, özellikle bitki büyüme çalışmalarında büyük önem arzeder. Radyasyon genellikle solar (0,3-3um) ve karasal (3-100um) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki bileşen yüzeyde yansıtma ve yeniden ışıma ile ayrıldıktan sonra kalan net radyasyon (0,3-100um) arasında ölçülebilmektedir. Yer yüzünde net radyasyon, suyun buharlaşması, hava ve toprağın ısınması, kar veya buzların erimesi için en önemli enerji kaynağıdır. Sera ve diğer ekolojik çalışmalarda ise Solar Radyasyon ikiye ayrılır:

  -PAR(0,3-0,7um) ; Fotosentetik olarak aktif radyasyon olup, sera içerisindeki bitkilerin fotosentezinde etkili olmaktadır. Farklı birimlerle ifade edilebilir.Toplam radyasyonun yaklaşık %50 sidir.
  -NIR (0,7-3,0um) dalga boylan arasım kapsar.
  Güneş ışınımı ölçümünde şu cihazlardan yararlanılır:
  Radyometre: Radyasyon akısı yoğunluğunu ölçen cihazlardır.
  Piranometre(solarimetre): Toplam ışınımı ölçen Kipp solarimetresi ile gelen ve yansıtılan ışınımı ölçen Tüp solarimetreleri mevcuttur. PAR ve NIR ölçümünde de kullanılırlar.

  Pirheliometre: Güneş ışınımına dik yüzeydeki doğrudan gelen güneş ışınımını ölçen cihazlardır.

  Net Radyometre: Gelen ve geri gönderilen ışınım farkını ölçer.

  Bu cihazlar voltaj üreten termopil kullanırlar. Termopil birbirinden farklı iki metal (Bakır ve Konstantan gibi) arasında bir seri alternatif bağlantılar içerir. ?ki bağlantı arasında bir sıcaklık farkı oluştuğunda bu sıcaklık farkı ve bağlantı sayısına bağlı olarak mV lar mertebesinde gerilim farkı oluşur.Bu gerilim farkı gerçek ışınım değeri için referanstır. Fotoelektrik cihazların çalışma prensibi ise soğurulan bir ışık quantumunun enerjisinin, temel materyalin elektron yapısını değiştirmesi sonucu voltaj veya direnç oluşturması esasına dayanır. Şekil 10.6'da Tüp Solarimetre gösterilmiştir.


  10.7. Arabirimler
  Arabirim, sistemlerin otomasyonu için sensörler ile mikroişlemci, datalogger veya bilgisayar arasında bir köprü oluştururlar. Arabirimler, sensör veya dönüştürücü çıkışındaki sinyalleri ya da mikroişlemci veya bilgisayardan çıkan sinyalleri uygun forma uyarlama ve düzenleme işlevlerini yerine getirmektedirler. Sinyal uyarıcı olarak da adlandırılan arabirimler, sensörlerden gelen veya mikroişlemcilerden çıkan sinyallere uygulanacak işlemlere göre değişik yapılan da bünyelerinde bulundurabilmektedirler. Bunlar; yükseltici, doğrusallaştıncı, izole edici, dijital veya analog karaktere çevirici ve filtre edici elemanlardan oluşmaktadır. Bu elemanlardan biri veya bir kaçı aynı ünite içinde bulunabilmektedir.

  10.8. Mikroişlemciler
  Çok geniş kapasiteli olarak üretilen mikroişlemciler; veri uygulama, kontrol etme ve giriş portlanndan, disk veya bellekten gelen verilerle iletişim kurabilmek gibi işlemleri yapabilmektedir. Kendilerine verilen yazılım veya yönergeler doğrultusunda çıkan kontrol sinyalleriyle de otomatik kontrol devrelerine kumanda edebilmektedirler. Çeşitli donanımların ve yazılımların eklenmesiyle elde edilen bilgisayarlar da artık her sektörün temel hizmet aracı haline gelmiş bulunmaktadır.
  Bilgisayar donanımlarının en önemli organı olan merkezi işlem birimi (CPU); aritmetik mantık birimi (ALU) ile kontrol birimlerinden oluşur. Mikroişlemci, bilgisayarın tek hakimi olup bir orkestra şefi gibi çalışmaktadır. Bazı mikroişlemciler (P?C gibi) bellek ve I/O arabirimlerini yapılarında bulundurmakta olup dış dünyaya daha kolayca bağlanabilmekte ve programlanabilmektedir(Şekil 10.7).



  10.9. Diğer Kontrol Birimleri
  Otomatik kontrollü sistemlerde sensörler, arabirimler ve mikroişlemcilerin dışında kullanılacak kontrol sistemine bağlı olarak; pompa ve güç kaynağı, şalter düzeni, iletim ve dağıtım hatları ile yağmurlama ve damlatıcı başlıkları yanında basınç regülatörleri, debi ölçerler, gösterge elemanları, süzme elemanları, kontrol elemanları ve selenoid vanalar ile buna benzer elemanlar da kullanılabilir.
  10.10. Örnek Uygulamalar
  10.10.1. Bilgisayar kontrollü sera
  Bitkilerin gelişmesi ve verimli bir yaşam sürdürmeleri, her türlü çevre etmenlerinin optimum düzeyde yerine getirilmesine bağlıdır. Çevre etmenlerinin başlıcaları;



  Sera içi iklim düzenlemesi,
  Su ve besin maddeleri gereksiniminin karşılanmasıdır. Bu amaçla
  bilgisayarlardan faydalanılmaktadır.

  Günümüzde seralarda bitki yetiştiriciliğinde;
  •S Radyasyon kontrolü,
  •S Isıtma, havalandırma ve soğutma,
  •S CO2 kontrolü,
  .S Oransal nem,
  •S Sulama ve bitki besin maddeleri bilgisayar sistemleriyle istenen seviyelerde düzenlenebilmektedir.

  Bilgisayar, içi ve dışındaki duyargalar tarafından kendisine iletilen tüm çevresel verileri belleğinde değerlendirir ve yazılan programlar doğrultusunda karşılaştırmaları yaptıktan sonra istenen koşullan sağlamak için mekanik cihazları çalıştıracak elektrik/elektronik devrelerini kontrol eder. Örneğin ; nispi nemin çok yükselmesi halinde havalandırmalar otomatik olarak bilgisayar tarafından açılırken, sıcaklığın düşmesiyle birlikte ısıtma sistemi de devreye sokulur. Bilgisayarlar toplam çevre ile ilgili hesaplamaları öngörülen limitler arasında oluncaya kadar mekanizmaları devreye sokmakta ve işlemleri sürekli olarak kontrol etmektedir. Fırtına esnasında veya çok sıcak ortamda meydana gelebilecek ani ve şiddetli rüzgrlarda, havalandırmaların açılmasından doğabilecek herhangi bir zararı önlemek buna örnek olarak gösterilebilir.
  Optimum bitki besleme koşullarının yerine getirilmesinde de bilgisayarlar kullanılmaktadır. Ürünün tipi, yaşı ve çevre koşullarına bağlı olarak beslemenin sürekli kontrol edilmesi ve düzenlenmesi bilgisayarlarla mümkün olabilmektedir.
  Günümüzde sera yetiştiriciliğinde iklim kontrolü amacıyla kullanılmakta olan bilgisayarlar, işlemlerle orantılı olarak, mümkün olduğunca basitleştirilmektedirler. Sıcaklık, yetiştirme koşullan ve diğer önemli parametrelerin yetiştirici tarafından değiştirilmesi bir operatör paneli ile mümkün olabilmektedir. Üniversal sistemlerde ise genellikle sayısal programlamanın yapılmasına olanak sağlayan ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirebilen bir klavye ile bu sistemde tüm işlemler bir merkezden yönlendirilebilmektedir. Aynı zamanda ölçüm kayıtlarının raporları da istenilen aralıklarla alınabilmektedir.
  Üniversal bir bilgisayar sistemi;

  S Ayarlayıcı karıştırma valfleri, havalandırma motorları ve hava ısıtıcıları ile seralarda çevresel kontrol,
  S Fan kontrolü ile zorunlu havalandırma ve soğutmayı,
  S Zaman ve miktara bağlı olarak otomatik sulamayı,
  S Otomatik gübre dozaj ayarını,
  S Boiler ve ısıtıcıdaki su sıcaklığını,
  S CO2 seviyesini,
  S Işıklandırma çevrimini,
  S Perde kontrolünü,
  S Enerji ihtiyacı için sirkülasyon pompalarının açılıp kapanmasını,
  S Verilerin kaydını,
  S Koruma amacıyla alarm sisteminin yanı sıra da arızalara karşı bir çok kontrol donatımı ile donatılmıştır.

  Bir bilgisayar kontrollü sera otomasyonunda veri kaynakları başlıca iki bölümde incelenebilir(Şekil 10.8 ve 10.9);
  A) Dış veri kaynaklan
  B) Sera içi veri kaynakları

  A) Dış veri kaynaklan
  1. Dış sıcaklık algılayıcısı (C)
  2. Rüzgr hızı algılayıcısı (m/s)
  3. Rüzgr yön algılayıcısı
  4. Yağmur algılayıcısı
  5. Işık algılayıcısı (klx/m2)

  B) Sera içi veri kaynakları
  1. Ölçüm kutusu
  ♦ Kuru termometre
  ♦ Yaş termometre

  2. Su sıcaklığı ayarlayıcılan
  3. Kanştırma valileri
  4. Havalandırma potansiyometreleri
  5. Perde konum potansiyometreleri
  6. Su seviye algılayıcıları

  7. EC metre
  8. Ph metre
  9. CO2 algılayıcısı


 2. #2
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  20.Ekim.2011
  Mesajlar
  1
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Seralarda otomasyon

  hocam paylaşımınız için teşekkür ederim.seralarda otomasyon sistemleri ile ilgili güncel haber ve bilgileri edinebileceğim bi kaynak önermenizi rica ediyorum.şimdiden teşekkür ederim

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ekim.2009
  Mesajlar
  3
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Sera Otomasyon sistemleri ile ilgili uzun yıllar bir tecrübe sahibiyim, dilediğiniz sorular olur ise yanıtlamaya çalışayım.

Benzer Konular

 1. Seralarda serinletme
  Konu Sahibi selsarac Forum Sera Planlaması
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.ubat.2009, 10:05
 2. Seralarda Isı Gereksinimi
  Konu Sahibi selsarac Forum Sera Planlaması
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.ubat.2009, 08:33
 3. e-kikNet (Ihale Otomasyon Yazilimi) 3.3.2.0
  Konu Sahibi cankurtaran Forum Program Paylaşımları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Ekim.2008, 14:50
 4. K.O.B.I. Muhasebe Otomasyon Sistemi 2005
  Konu Sahibi cankurtaran Forum Program Paylaşımları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Ekim.2008, 13:20
 5. Liseler Için Okul Otomasyon Sistemi (LOOS) Beta
  Konu Sahibi cankurtaran Forum Program Paylaşımları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Ekim.2008, 13:00

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306