MART AYINDA YAPILACAK İŞLER


Çayır - Mer'a


— Ocak ve şubat aylarında yapılması gereken faaliyetlere mart ayında da devam edilir.


Hububat


— İkinci azotlu gübre uygulamasına devam edilir.


— Yazlık ekilişlere devam edilir.


— Yabancı ot ilaçlamasına başlanır.


— Tarla faresi mücadelesine devam edilir.


Sanayi Bitkileri


—Toprak işleme ve ekim hazırlıkları tamamlanır.


—Toprak sıcaklığı 8–10 0C yi bulduğunda ayçiçeği ekimine geçilir.


—Şubat ayında başlayan şeker pancarı ekimi bu ay tamamlanır.


Baklagiller


—Baklaların çapası yapılır.


—Nohut, mercimek ve fasulye tarlalarının ikinci sürümü yapılır.


—Nohut ve mercimek ekimine başlanır.


Sebzecilik


—Patateste tarla hazırlıkları tamamlanır. Ekim ve gübreleme yapılır.


—Patatesten başka, diğer tarla sebzeciliğinde de toprak hazırlığı yapılır. Son toprak işlemesiyle gübreleme işlemi de bitirilir.


—Fasulye ekilecek yerlerde, tohum yatağı hazırlıkları yapılır. Martın ikinci haftasında gübre atılır. Ayın ikinci yarısında ekime başlanır.


—Fideliklerde hastalıklara karşı mücadele yapılır.


—Tohum ekimi, şaşırtma ve fide dikimine devam edilir. Ilık yastıklar hazırlanır. Bezelye, fasulye, kavun ve karpuz ekimi yapılır.


—Tohuma bırakılan kışlık sebzelerin bakım işlerine devam edilir.


—Çökerten hastalığına karşı tohum, fide ve toprak ilaçlamasına bu ay da devam edilir.


—Üreticiler satın alacakları tohum ve fidelerin hastalıksız, canlı görünüşlü olmasına dikkat etmelidir. Bu konudaki ihtiyaçlarını tarım kuruluşlarıyla, çevrede tanınmış ruhsatlı üreticilerden sağlayabilirler.


Arıcılık


—Arılarda esaslı muayene ve bakım işlemlerine mart ayında başlanır. Mart ayında arılar yavru ve yumurtaya başlarlar. Bu nedenle, kovanların açılması ve muayenesi havanın güneşli, rüzgarsız ve sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olduğu 12.00-14.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Yavruları üşütmemek için, kovanları fazlaca açık tutmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, elini çabuk tutarak, kovanları hemen kapatmalıdır.


—Kovanların işçi arı mevcudu kontrol edilir.


—Kovanların anaları olup olmadığı kontrol edilir.


—Öksüz kovanlar analı zayıf kovanlarla birleştirilir.


—Kovanlardaki fazla boş petekler çıkartılır.


—Yavru ve yumurta için teşvik yemlemesi yapılır. Mart ayında da kek tercih edilmelidir. Şurup kovan içi rutubeti artırır. Rutubet ise hastalık yapar.


—Elimizde varsa, ihtiyaçlı kovanlara ballı çerçeve takviyesi yapılır.


—Rutubetten dip tahtası ıslanan kovanlar varsa, ya dip tahtası ya da kovan değiştirilir veya sıcak bir günde, yanan bir ateşte dip tahtası kurutulur.


Büyük Baş Hayvancılık


—Sığırlarda verim kaybına neden olan ŞAP HASTALIĞI ile mücadele için köye gelen Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince hayvanlar mutlaka aşılattırılmalıdır.


—Suni tohumlamaya devam edilir.


—Ahırdaki bütün hayvanlara nokra için paraziter ilaçlar uygulanır.


—Doğumuna iki ayı kalan inekler kuruya çıkarılır, kuru dönem mastitis tedavisi uygulanır. Hasta olan gebe hayvanlar varsa, tedavisine başlanır.


—Hayvanların yeşil yem ihtiyaçları silaj yemler ve hayvan pancarı ile karşılanır.


—Doğmuş olan buzağılar küpelenerek kayıt işlemleri yaptırılır. Doğan buzağıların göbek kordonları temiz bir makasla kesilerek bolca tentürdiyot dökülür. Boynuzları köreltilir.


—Ahırdaki bütün hayvanların verimleri ve sağlık kartları işlenir.


—İki yaşına gelmiş olan dişiler fazla beslenmemeli. Fazla beslenmeyle yumurtalıklar fazla yağlanacağından üreme kabiliyetleri azalır.


Kümes Hayvancılığı


—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.


—Kümeslerin havalandırma ve ısıtma düzenekleri kontrol edilir, gerekli bakımları yapılır.


—Su tanklarının bakımı ve temizliği yapılır.


—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.


MEYVECİLİK


Meyveler


a) Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.


b) Fidan dikimine birçok bölgelerde devam edilir


c) Meyvelerde budama ile birlikte aşılama işleri de devam eder. Ilık bölgelerde sert çekirdekli meyveler çiçek açabileceğinden donlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yeni kurulan meyve bahçelerine can suyu verilmelidir.


d) Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilmelidir. Özellikle armut göz kurdu, püseron ve zeytin güvesine karşı önlem alınmalıdır.


e) Turunçgillerin hasadına ve ambalajlanarak piyasaya arz edilmesine devam edilir.


Bağcılık


a) Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye devam edilir.


b) Köklü ve köksüz bağ çubuğu dikimine devam edilir.


c) Don tehlikesi olmayan yerlerde bu ay içinde bağ budamasına son verilir. Tehlikesi olan yerlerde donların geçmesi beklenmelidir. Nispeten mutedil iklimli yerlerde ve ılıman bölgelerde aşılama işlemlerine de başlanır.


d) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmeli, soğuk bölgelerde omcalar gözler patlamadan bordo bulamacı ile yıkanmalıdır.


Fındık


— Özellikle azotlu gübrelerin analiz raporunda tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde verilir.


—Bu ayda ilkbahar geç donlarından erken yeşillenen bahçelerde zararlanmalara karşı önlemler alınmalıdır.


—Budama ve dip sürgünü temizliğine devam edilerek bu arada kıştan zarar görmüş sürgün ve dallar ayıklanır.


—Fare mücadelesine devam edilir.


—Fındık Yaprak Deleni ile ilaçlı mücadele yine bu ayın başlarından itibaren, larvalar galeri açmadan önce yapılır.


— Virgül kabuklu biti kış ilaçlaması yapılır.


Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği


—Güllerde budamaya devam edilir. Budanan gülleri ahır gübresi ve kompoze gübre verilir.


—Yazlık mevsimlik çiçekler ile ağaç ve ağaççıkların tohumları ekilir.


—Bu ayda yaprak döken çıplak köklü ağaç ve ağaççıkların dikimi sona erer.


—Ağaç ve ağaççıkların tomurcukları kontrol edilerek sert hava koşullarından zarar görmüşlerse tekrar budanır.


—Sarılıcı Yasemin (Jasmincem) , Kartopu ( Viburnum Opulus ), Abelya ( Abelia), Kelebek Çalısı (Buddlein ), Ağaç Hatmi ( Hibiscus ) vb. lerde budama uygulanır ve gübreleme yapılır.


—Yabani otlar temizlenir.


—Kalem aşıları ve sürgün göz aşısı yapılacak aşı kalemleri gözler uyanmadan önce alınarak nemli ortamda soğuk hava depolarında saklanmalıdır.


—Bu ay sonlarına doğru Ocak-Şubat aylarında alınan odun çelikleri köklendirme ortamlarına dikilirler.


—Gübreleme yapılır.


—Budamalar tamamlanmalıdır.


—Kalan aşılarına devam edilir.


Çim Tarımı


—Çim alanlarda çalışma programı aslında Mart ayında başlar. Çimlerin büyümeye başladığı, hava ve toprak durumlarının iyi olduğu bu dönemde, dökülmüş yaprakları ve alanınızdaki çöpleri temizlemek için tırmıklama yapın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tırmıklarken çimlere zarar vermemektir. Kış ayları boyunca ayaza maruz kalmış çimleri silindirlemek iyi bir yoldur. Bu ay içinde yapacağınız ilk biçimde çiminizin üst kısmından alın. Bu dönemde yapılacak alçak biçim alanda sararmalara neden olabilir. Biçim için alanların kuru olduğu bir günü seçin. Bu ay için ayda iki biçim yeterli olacaktır. Mart ayı içinde yapılacak tek iş biçim değildir. Alanın hastalıklı olup olmadığını da bu ay içinde gözleyebiliriz. Eğer gerekli ise ilaçlama yaparız.