Sanayi Bitkileri


— Ayçiçeklerinde çapalama ve tekleme işleri yapılır.


— Pancarlarda ikinci çapa başlar ve bitirilir.


— Mısırların çapa ve teklemesi yapılır.


— Gecikmiş yazlık ekimleri yapılır.


Hububat


— Geç yapılan ekilişlerde, yabancı ot mücadelesi yapılır.


Çayır - Mer'a


— Yağışın az, nem oranının düşük olduğu günlerde, merayı bozmayacak şekilde hayvan sokulabilir.
— Mera üzerindeki yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için, buğdaygil ve baklagil kombinasyonları, gübre takviyesi ile beraber ekilebilir.


— Merada bulunan suvatların onarımı, temizliği ve ilaçlaması yapılır.


— Belirli hayvan sayısı ile münavebeli otlatma yapmak suretiyle, meradan yararlanılabilir.


— Mera üzerinde bulunan diken, kofra ve sütleğen gibi yabancı otlarla mekanik veya kimyasal mücadele yapılır.


Baklagiller


— Yeşil bakla hasadı yapılır.


— Nohut ve mercimek tarlalarında ot alma işleri yapılır.


— Fasulyelerin ilk çapası yapılır.


Sebzecilik


— Açığa tohum ekimi, bakımı ve sulaması yapılır.


— Fideler tarladaki yerlerine dikilir ve can suyu verilir.


— Geçen ay dikilen fidelerin ot alma, çapalama, sulama ve gübreleme gibi bakım hizmetleri sürdürülür.
— Yaprak bitlerine karşı Gusathion, Komithion 50, Malathion gibi ilaçlarla tariflerine göre mücadele yapılır.


— Septoria hastalığına karşı Afugan, Deresol ve Kemizon gibi ilaçlarla mücadele işlemi yapılır.


Arıcılık


— Nisan ayında yapılan bölmelerin durumları izlenir.


— Fazlalık analar ile öksüz kovanlar analandırılır veya bazı analar ile yeniden bölme yapılır.
— Mayıs ayında hava koşullarına, doğal bitki örtüsüne ve kovanların yiyecek durumlarına göre, yemleme sürdürülür.


— Doğal oğul arzu edilmiyorsa, ana arı memeleri kesilerek yok edilir.


— Oğulların bakımına özen gösterilerek, genç çiftleşmiş analar yumurtlamaya kadar izlenmelidir.
— Gerek duyulan kovanlara, çerçeve durumlarına göre ballık ilave edilir.


— Uçma delikleri iyice genişletilir (Havalar serin gidiyorsa, uçma deliği normal bırakılır.)


— Seyyar arıcılık yapacak arılar, kovanları taşıyacakları yerleri belirleyerek bölge hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.


Büyük Baş Hayvancılık


— Tohumlamaya devam edilir. Doğuran inekler doğumlarından iki ay sonra, boğaya verilir.


— Erkek danalar ve sürüye katılması istenmeyen dişi dana ve düvelerin vücut ağırlıkları en az 400–450 kg. olduğunda, kasaba sevk edilir. Kilo almayanların besisine çalışılır.


— Ahır yemlemesinden tamamen mera hayvancılığına geçilir. Meraya, çiğ ve kırağı kalktıktan sonra çıkılmalı, sakin ve rahat bir otlatma sağlanmalı; parazit yumurtaları genellikle rutubetli çayır ve mera kısımlarında bulunduğundan, böyle yerlerde hayvan otlatılmamalıdır.


— Hayvanlar iç parazitlere karşı ilaçlanır. Gübrelikte biriken gübre uzak bir yere götürülür veya satılır.
— Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılır; kartlara işlenir.


Kümes Hayvancılığı


—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.


—Kullanılacak aşı ve ilaçlar varsa kullanılır.


—Kümesin havalandırılması sağlanır.


—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.


MEYVECİLİK


Meyveler


a) Bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte gerekli gübreler verilir.


b) Bazı soğuk bölgelerde fidan dikimi ay sonuna kadar devam eder. c) Bahçe ve fidanlıkta her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır. Aşılama genel olarak kalem aşısı şeklinde devam eder. Bazı bölgelerde sürgün göz aşısına başlanır. Geçen mevsimde yapılarak tutmayan aşılar yenilenir. Sıcak bölgelerde ağaçlara kireç badanası yapılır.
d) Görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilir.


e) Can erik, kiraz, vişne, yenidünya, kayısı, badem hasadına başlanır.


Bağcılık


a) Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır.


b) Asma çubukları dikimi devam eder.


c) Serince bölgelerde budama, boğaz açma, aşılama devam eder. Ilık bölgelerde uç alma ve hereklere bağlama işleri yürütülür.


d) Mildiyö ve külllemeye karşı mücadele yapılır. Diğer zararlılarla da savaşılır.


Fındık


— Fındık kozalak akarına karşı ikinci ilaçlama yapılır.


— Fındık Kurdu çıkışı varsa ilaçlama yapılır.


— Kök ve dip sürgünlerinin ikinci temizliği yapılır


— Tahlile dayalı olarak tavsiye edilen azotlu gübrenin diğer yarısı bu ay sonlarında verilir.


— Filiz budaması yapılabilir.


— Bu ay sonlarında, topraktan uygulanamamış gübreleme eksiklikleri ilaçlı mücadelelerle birlikte yaprak gübrelemesi şeklinde verilir.


Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği


—Seralarda sıcaklık ve nem kontrolleri sıklaştırılmalıdır.


—Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.


—Aşı ve çeliklerin bakımlarına devam edilir. Tohum parselleri kontrol edilir.


—Gölge ortam isteyen bitkiler ile yeni dikilen bitkiler gölgeleme alanlarına alınır.


—Sürgün göz aşıları yapılır.


—Köklenmiş çiçeklerin saksılara dikimleri yapılır.


—Yabancı ot kontrolleri yapılır.


—Bitkilerin su ihtiyaçlarına dikkat edilir.


—Picea (Ladin) ve Abies (Göknar ) vb ibreli ağaçlarda budamalar yapılır.


—Bitki ihtiyaçlarına göre hazırlanan bitki besleme programlarının uygulamasına devam edilir.


Çim Tarımı


—Haziran ayı içinde kuru ve sıcak bir hava dalgasıyla karşılaşırsınız. biçim boyunuzu daha uzun tutun. Haziran ayıyla birlikte yaz gübrelemesi zamanı başlar. Eğer çimlerinizde renk değişiklikleri ortaya çıkmışsa Amonyum nitrat kullanabilirsiniz. Bazı zararlılar Mayıs ayı içerisinde yaptığınız mücadeleden kurtulmuş olabilir. Haziran ayı bunlarla savaşmak için uygun bir dönemdir.