Sanayi Bitkileri


— Pancarlar sulanır.


— Mısırlarda ikinci azotlu gübre uygulaması yapılır.


Hububat


— Hububatta zararlıların kontrolleri yapılır ve mücadelesine başlanır.


— Arpa hasadına başlanır.


Çayır - Mer'a


— Tekniğin elverdiği ölçüde, münavebeli otlatmaya devam edilir.


— Taban arazilerde su yetersizliği gözlendiğinde, salma ve yağmurlama sulama yapılmalıdır.


Baklagiller


— Hasadı yapılan bakla tarlaları temizlenir ve sürülür.


— Mercimek hasadına başlanır.


— Fasulyenin ikinci çapası yapılır.


Sebzecilik


— Boğaz doldurma ve sulama işlemleri aksatılmadan yürütülür.


— Çok zarar meydana getiren, son zamanlarda çok yaygın bir şekilde görünen ve çok tehlikeli olan patates böceğine karşı, ayın ilk haftasından başlayarak, Gusathion, Malathion, Metil Kotniyon 25 W gibi ilaçlarla mücadele yapılmalıdır.


— Havalar diğer aylara göre oldukça ısındığından, bamya, biber, domates, fasulye, kavun, karpuz, patlıcan ve soğan gibi sebzelerin sulaması aksatılmamalıdır.


— Çapalama ve yabani ot mücadelesine devam edilir.


— Kışlık sebzelerden karnabahar, lahana, pırasa ve diğerlerinin fideleri bahçedeki esas yerlerine dikilir.


— Salatalık, kabak, kavun ve karpuzda görülen antraknoza karşı bakırlı ilaçlar kullanılmak suretiyle ilaçlama yapılmalıdır.


— Bakla, bamya ve fasulyede görülen pirecik zararlısına karşı mücadele yapılır.


— Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele, hastalık ve zararlının çıkış durumuna göre yapılmalıdır.
— Enginarların diplerindeki sürgünler, ürün alındıktan sonra ayrılır.


— Domates, hıyar ve kabakların tepeleri budanır.


— Bezelye ve fasulyelerin sırık çeşitleri için herek dikilir.


Arıcılık


— Oğulların bakım ve kontrolüne devam edilir. Taşınan kovanlar muayene edilir.


— Ballık ve çerçeve ilavesi yapılır. Oğula yatan kovanlar kontrol edilir.


— Nektarin geliş durumu kontrol edilir.


— Sıralanan petekler hasat edilir. Süzülüp tekrar kovana verilir.


— Bölgedeki doğal bitki örtüsünün durumuna göre, gerek duyulursa, yeni bölgelere (örneğin, ayçiçeğine )kovanlar taşınır.


Büyük Baş Hayvancılık


— Doğum sonrası sağım ve çiftleştirme işleri sürdürülür.


— Parazit durumuna göre, dikkatli olarak iç paraziter ilaçlama yapılır. Günlük tımar işleri aksatılmadan yürütülür.


— 4–8 aylık dişi danalara S–9 aşısı uygulanır.


— Doğan buzağıların boynuz köreltmesi ve kulak numaralama işlemleri yapılır.


— Mera gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğundan, mera otlatılmasına geçilir. Yalnız, 10 kg’dan fazla süt veren sığırlara kesif yem ve nitelikleri bozulmamış kaba yem ile takviye yapılır. Ocak ayında doğan buzağılar erkek ve dişi ayrı ayrı sürüler halinde meralandırılır. Ot ve yem yemeğe alışan buzağılara verilen süt azaltılır ve su verilmeye başlanır.


— Ahırlar temizlenerek badana ve dezenfeksiyonları yapılır.


Kümes Hayvancılığı


—Havaların ısınması sebebiyle kümeslerin havalandırılması daha önemli olmaya başlar.


—Suların ve yemlerin depolandığı yem ve su depoları kontrol edilir.


—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.


—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.


MEYVECİLİK


Meyveler


a) Bazı bölgelerde bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi sürüm ve belleme devam eder.
b) Dikim işleri bitmiştir.


c) Ilık bölgelerde sürgün göz aşısı başlar. Budama bitmiştir. Ancak bazı bölgelerde mücadele amacıyla kanserli dallar kesilir. Uç alma devam eder. Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür. Meyvelerde seyreltme yapılır.


d) Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
e) Ilık bölgelerde her türlü meyve hasadı başlar ambalajlanarak piyasaya sevk edilir. Bazı meyvelerde kurutularak değerlendirilir.


Bağcılık


a) Bazı bölgelerde toprak işlemesi ve gübreleme devam eder.


b) Bağlarda sulama, uç alma, boğaz açma, çapalama, hereklere bağlama ve diğer bakım işleri devam eder.


c) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Ay sonuna doğru turfanda üzümler hasat edilmeye başlanır. Piyasaya arz edilir.


Fındık


Mayıs ayında kullanılması gereken ama kullanılamayan azotlu gübrenin ikinci yarısı ayın ilk haftasında kullanılabilir.


Fındık İç Kurdu çıkışı devam ediyorsa ilaçlı mücadelesi yapılır.


Dalkıran zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapılır.


Amerikan Beyaz Kelebeği çıkışı takip edilerek ilk ağlar elle toplanarak mihaniki mücadelesi yapılır. Baş edilemeyecek kadar çoğalırsa ilaçlı mücadelesi yapılır.


Ay sonlarına doğru Fındık Kahverengi Koşnili varsa 1.dönem larvasına karşı ilaçlaması yapılır.


Eğrelti, ısırgan otu, böğürtlen gibi istenmeyen bitkiler için yabancı ot ilaçlaması yapılır.


Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği


—Seralarda tam anlamı ile havalandırma yapılır. Mayıs ayında alınan köklü çelikler saksılara dikimleri yapılarak gölgeliklere alınırlar.


—Aşılı bitkiler sera dışında yarı gölge bir ortama alınarak bakımlarına devam edilir.


—Sulama çapalama otlama ve zirai mücadele gibi bakım işlemlerine devam edilir.


—Leylak vb gibi ağaççıkların geçmiş çiçekleri temizlenir.


—Çit amaçlı yetiştirilen bitkilerde Ligustrum vb budamalara devam edilir.


Çim Tarımı


—Temmuz ayı içinde düzenli olarak biçime, sulamaya ve tırmıklamaya başlayın. Ev bahçeleri için Temmuz ayının en büyük problemi ailenin tatile gitmesidir. Evinizden uzak kaldığınızda bahçenizle ilgilenecek ve biçim yapabilecek bir yardımcı bulmaya çalışmalısınız. Eğer Haziran ayı içerisinde gübreleme yapmamışsanız ve yeterli suyunuz var ise Azot uygulaması yapabilirsiniz.