Sanayi Bitkileri


— Pancarda erken söküme başlanır.


— Pancarlarda sulamaya devam edilir.


Hububat


— Hasat, harman işleri tamamlanır.


— Hasat sonu sürümleri yapılır.

Çayır - Mer'a

— Suni meralarda hayvan otlatılmasına izin verilir. (Ancak hayvanlar merayı dejenere edeceğinden, devamlı mera içinde konaklanmasına izin verilmemelidir). Sadece gelip geçici olarak otlatılması sağlanmalıdır.


— Hava koşulları kurak geçtiği takdirde, mümkünse sulama yapılır.


— Biçilen otlar besin değerinin bozulmaması için, usulüne uygun olarak aktarılır veya özel sehpalarda her tarafına eşit oranda solgunluk kazandırılır.


Baklagiller


— Mercimek ve nohut yerleri sürülür.


— Hasat sonu sürümleri yapılır.


Sebzecilik


— Son turfanda domates fideleri şaşırtılır.


— Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde yeşilkurt; domateslerde mildiyö mücadelesine devam edilir.


— Yazlık sebzelerin hasadına devam edilir. Bu arada yeşil aksamın canlılığını koruyabilmesi için sulama yapılır ve sulama öncesi az miktarda azotlu gübre verilir.


— Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimi yapılır. Ekimin erken yapıldığı yerlerde ise şaşırtma işlemine başlanır.


— Sarımsak tohumları toplanıp, nemsiz yerlerde muhafaza edilir.


— Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşilkurt, danaburnu, mildiyö ve küllemenin yoğunluk durumuna göre, mücadeleye devam edilir.


Arıcılık


— Genellikle bal toplama devresi olduğundan, kovanların genel durumu kontrol altında tutulur.
— Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur.


— Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir.


— Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.


Büyük Baş Hayvancılık


— Ahır besisi yapılanların dışındaki diğer sığırlarda mera hayvancılığına devam edilir. Gebe ineklerin gebelikleri ilerlediğinde, meralandırılmalarına özen gösterilir. Gerektiği takdirde suni meralardan yararlanılır.


— Theileriosis hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılır.


— Bir yaşına gelmiş erkek ve dişi hayvanlara tüberculin uygulanır.


— Günde sekizer saatlik aralarla üç defa sağım yapmaya çalışılır. (Bu yöntem fazla süt verimli sığırlarda kesinlikle uygulanmalıdır. Böyle sığırlar ilave yemler ile beslenmelidir).


— Damızlık boğaların spermaları kontrol edilir.


— 7–8 haftalık buzağılara erken sütten kesim düşünülebilir. Normal olarak 12–16 haftalık oluncaya kadar süt verilir.


Kümes Hayvancılığı


—Kümeslerin serin ve havadar olmasına azami dikkat edilerek, havalandırma sistemleri devamlı izlenir.


—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.


—Kullanılacak aşı ve ilaç varsa bunlar sularına katılır.


—Kümesin bina, çatı, pencereleri kontrol edilerek bakımları yapılarak, boyası tazelenir.


—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.


MEYVECİLİK


Meyveler


a) Sonbahar dikimi yapılacak bahçelerde toprak hazırlığı yapılır.


b) Dikim yoktur.


c) Meyve bahçesi ve fidanlıklarda sulama, çapa, filiz ve kök piçlerinin temizliği yapılır. Durgun göz aşısı devam eder. Gübre şerbeti verilir.


d) Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.


e) Hasat işleri devam eder. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir, kurutulur, konserve yapılır, suları çıkarılır ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek saklanır.


Bağcılık


a) Bağlarda uç alma, yaprak toplama, sulama gibi bakım işleri yapılır.


b) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.


c) Hasat, pazarlama ve değerlendirme işleri devam eder.


Fındık


—Hasat öncesi ot temizliği yapılır.


—Olgunlaşan çeşitler öncelikli olmak üzere hasat yapılır.


—Kaliteli bir ürün elde etmek ve aflatoksin oluşumuna sebebiyet vermemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.


Aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz.


1-Hasat mevsiminden en az 5–10 gün önce fındık bahçelerindeki yabancı otları temizlemelisiniz.


2-Bahçede bulunan ve farklı zamanlarda hasat olgunluğuna gelen, farklı çeşitleri ayrı ayrı hasat ediniz.


3-Hasatı, yerden ve fındıklar tam olgunlaştıktan sonra yapınız. Çünkü olgunlaşmadan hasat edilen fındıklar hem çabuk bozulacak hem de randımanı düşük olacaktır.


4-Hasat olgunluğuna gelip kendiliğinden yere dökülen fındıkları diğerlerinin de dökülmesini beklemeden toplayınız.


5-Hasat ettiğiniz fındıkları jüt çuvallar içerisinde, aynı gün harmana getiriniz, kesinlikle naylon çuvallar içinde ve sıkışık bir vaziyette bahçede bekletmeyiniz. Çünkü bunun sonucunda küflenme ve çürüme başlar.


6-Harmana getirdiğiniz zuruflu fındıkları büyük yığınlar ve kalın tabaka oluşturacak şekilde yığıp bekletmeyiniz.


7-Zuruflu fındıkları toprakla temas ettirmeyip, yağmurdan koruyunuz. Ancak kızışma olmaması için de fındıkların üzerine örttüğünüz naylon örtüleri, yağmur nedeniyle uzun süre havasız bırakmayınız.


8-Zuruflu fındıkları; beton harmanlara 15–20 cm kalınlığında serip 4–5 saatte bir çevirerek, güneşte 1–2 gün soldurulduktan sonra patoza veriniz.


9-Fındığı verdiğiniz patozun fındıkları zurufundan tam olarak ayırmasına fakat fındıkkabuğuna zarar vermemesine dikkat ediniz.


10-Zurufundan ayrılmış dane fındıkları; hafif meyilli ve temiz beton harmanda kurutunuz, eğer harmanınız beton değilse fındığınızın toprakla temasını önlemek için jüt tente veya bez kullanınız.


11-En fazla 5 cm kalınlıkta beton veya jüt tente üzerine sererek kurumaya bıraktığımız dane fındıkları yağmurdan korumak için üzerine örteceğiniz naylon örtüyü direkt fındığın üzerine değil, en az 30–40 cm yükseklikte yaptığınız çardağın üzerine örtmelisiniz.


12-Tam olarak kuruttuğunuz kabuklu dane fındıkların içindeki patozun kırdığı iç fındıklarla yabancı maddeleri seçiniz, çünkü bu maddelerin dayanıklılık süresi az olduğu için küflenecektir.


13-Kuruyan fındıkları iyice soğuduktan sonra, sabah erken veya akşam geç saatte jüt çuvallara doldurunuz. Naylon çuvallara fındık koyulduğunda kızışma yapmakta, bunun sonucunda da küflenen fındıklarda kanser yapıcı etkisi olan aflatoksin maddesi oluşmaktadır ki bu madde hem fındığınızın kalitesini hem de insanların sağlığını etkileyecektir.


14-Kuruyan kabuklu fındığınızı hemen pazara götürmeyecekseniz temiz, rutubetsiz ve havalandırma özelliğine sahip bir depoda muhafaza ediniz.


Fındığınıza göstereceğiniz ilgi ve özenin gelirinizi bir kat daha artıracağını unutmayınız.


Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği


—Sulama, çapalama, ot alma gibi bakım işlerine devam edilir.


—Otsu bitkiler ile özellikle yaprak dökmeyen ağaççıklardan çelik alınır. Viburnum tinus, Nerium, Baxus, Pittosporum, Mahonya, Evonymus vb…


—Kışlık mevsimlik çiçek tohumları ekilmeye başlanır.


—Bitki gelişimleri kontrol edilerek, çiçekleri geçmiş bitkilerin ölü kısımları temizlenir. İstenmeyen kısımlar çıkarılır.


—Durgun göz aşılarına başlanır.


—Sıcaklığın artması ile oluşacak durgun dönem dikkate alınarak büyütme alanlarındaki bitkilerde budama ve repikaj işlemleri yapılır.


—Uygun türler için kalem aşıları yapılır. Aşılı fidanların bakım işlerine devam edilir.


—Kapalı alanlarda (seralarda) nemlendirme yapılır.


Çim Tarımı


—Çim bakımında sonbahar programı Eylül ayında başlar. İlk yapılacak iş çimlerin boylarını sonbahara uygun bir boyuta alçaltmaktır. Solucanlar bu ay içinde aktif duruma gelirler. Bu dönemde ortaya çıkabilecek zararlılar için zirai ilaç bayilerinin tavsiye edeceği ilaçlar kullanılmalıdır. Eylül ayı bütün bölgelerimizde tohum ekmek için en uygun aydır. Eylül ayının birinci yarısında Ege ve Akdeniz Bölgelerinde son gübreleme yapılmalıdır.