EKİM AYINDA YAPILACAK İŞLER


Sanayi Bitkileri


— Pancarda söküm işleri başlar.


— Hububat ekimi için pancar yerleri sürülerek, ekime hazırlanır.


— Ayçiçeği hasadı yapılır.


— Boşalan tarlalar, hububat ekimi için sürülüp hazırlanır.


Hububat


Kışlık ekimler için toprak hazırlığı yapılır.


Hububat ekimine başlanır.


Analiz sonuçlarına göre gerekli gübreleme yapılır.


Çayır - Mer'a


— Yoncaların son biçimi yapılır.


— Yoncaların kurutulmasında, mütecanisliği sağlamak için rutubet, modern yöntemlerle yok edilir.
— Meralarda flora boşluğu olan veya kofalardan açılan yerlere, yeni mera tohumları ekilerek, takviye edilir.


— Gübre takviyesi yapılır. Tohum yatağı uygun hale getirilir.


— Suni mera oluşturulurken, birbirleriyle rekabet etmeyen, bölgeye adapte olmuş buğdaygil ve baklagil kombinasyonlarından uygun karışımlar hazırlanarak ekilişleri gerçekleştirilir.
— Mera alanlarının eğimi göz önüne alınarak, enaz2 en çok 3 yönde drenaj çukuru açmak suretiyle,taban suyunun drene edilmesi ve bu yolla kök çürüklüğünün önlenmesi sağlanmalıdır.


Baklagiller


— Fasulyenin hasat ve harmanı tamamlanır.


— Baklagil yerlerinin sürümüne devam edilir ve kışlık ekimler için hazırlanır


Sebzecilik


— Bu ayın ikinci yarısından itibaren erken donlar başlayabilir. Bu nedenle, yazlık sebzelerin hasadı bitirilmelidir. Aksi halde, sebzeler don tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.


— Kereviz, ıspanak, lahana, karnabahar, turp ve marulda bakım işlerine devam edilir. Hasada başlanır. İlkbaharda çıkacak olan fındık turpunun tohumları tarlaya ekilir.


— Lahana kelebeği mücadelesine devam edilir.


— Çiftlik gübresi uygulamasına ve toprak işlemesine devam edilir.


Arıcılık


— Arıları kışa hazırlama bakımından ekim ayı çok önemlidir. Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilir. Ana durumları, yavru durumu, işçi arı durumu ve kışlık bal durumu kontrol edilir.


— Anasız kovanlar birleştirilir.


— İşçi arısı az ve zayıf kovanlar kışı çıkaramayacağı için birleştirilmelidir.


— Mevcut durumu iyi olup, balı noksan olanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Yoksa şurupla besleme yapılır. Kışa hazırlanan kovanlarda, yavru çürüklüğü hastalığına karşı koruyucu olarak, yemleme şurubuna teramisin katılır. Mozeraya karşı da koruyucu olarak fumidil-B şuruba katılarak yemleme yapılır.


—Ekim ayı sonlarında, etkili bir varroa mücadelesi yapılmalı ve arılar kışa varroadan temizlenmiş olarak girmelidir.


— Kışa hazırlanan kovanlarda, arıların kaplayabileceği kadar çerçeve kuluçkalıkta bırakılmalı, balı alınmalıdır.


— Arı mevcuduna göre, kovanda 10–20 kg. bal bırakılırsa, kış için yeterli olur.


— Kışa hazırlanan kovanlar yağmurdan korunmalı, uçma delikleri daraltılmalı, yağmur ve rutubetten korunmalıdır.


— Hazırlanan kovanlar kışlanacağı yerde rahatsız edilmemelidir.


Büyük Baş Hayvancılık


— Şap ve yanıkara aşıları yapılır.


— Tüberküloz, paratüberküloz testleri ve brucellosis yönünden serolojik yoklamalar yapılır.


— Çevrede görülen salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır.


— Ay içinde nokra mücadelesi yapılır.


— Genç hayvanlar ile yaşlılar ayrı meralarda otlatılır, ayrı ahırlarda barındırılır.


— Aylık verim kontrolleri yapılarak, kayıtları tutulur.


Kümes Hayvancılığı


—Kümeslerin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır.


—Yakıt alımı yapılır.


—Kullanılacak aşı ve ilaç varsa bunlar sularına katılır.


—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.


MEYVECİLİK


Meyveler


a) Güzlük dikimler için fidan çukurları açılır.


b) Fidanların sökümü, katlanmaları ve bazı bölgelerde dikimleri yapılır. Dikimle birlikte gübre kullanmak gerekir.


c) Bazı bölgelerde durgun göz aşıları bu ayın ilk haftasında devam edebilir. Sulama durdurulur.
d) Gelecek yıl faaliyete geçecek olan haşerelerin yumurta ve krizalitlerini yok etmek amacıyla gerekli mücadele yapılır.


e) Bazı bölgelerde meyvelerin son hasadı ay boyunca devam eder. Meyveler ambalajlanarak muhafaza edilir ve çeşitli yollarla değerlendirilir. Turfanda turunçgillerin zeytinin hasadı başlar.


Bağcılık


a) Bağlarda toprak işlemesi ve bakım işleri durmuştur.


b) Kışı yaprak altlarında ve kovuklarda geçirecek böceklerle yumurtalarına karşı mücadele devam eder.


c) Üzüm hasadı ay ortalarına kadar yapılır. Kurutulma, pekmez, sirke, şıra şeklinde değerlendirme devam eder.


Fındık


—Gübreleme için toprak örneği alınır


—Budama kök ve dip sürgünlerinin temizliği yapılır


—Toprak işleme yapılır.


—Fidan çukuru açılır ve dikim yapılır.


—Mayıs böceği larvalarına karşı ilaçlama yapılır.


—Hayvan gübresi, Kireç veya kükürt uygulaması, fosforlu ve potaslı gübreler tahlil sonrası tavsiye raporuna göre yapılır.


Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği


—Ağustos ayında köklendirmeye alınan çeliklerin sera içinde saksılara dikimleri yapılır.


—Çim tohumlarının ekimi yapılır.


—Bakım işlerine devam edilir.


—Yazlık mevsimlik çiçeklerin tohum kapsülleri toplanır.


—Soğuklardan zarar görecek bitkiler seraya alınır.


Çim Tarımı


—Ekim ayı içinde düzenli biçim sona erer. Çim alanınızın üzerine dökülen yapraklar temizlenmediği takdirde çiminize zarar verir ve solucan probleminin artmasına neden olur. Bunun için alanınızı süpürmeyi ihmal etmeyin. Ekimin birinci yarısında tohum ekim işi sona erer.