KASIM AYINDA YAPILACAK İŞLER


Sanayi Bitkileri


— Pancar sökümüne devam edilir.


— Boşalan tarlaların, hububat ekimi için, hazırlığı yapılır.


— Ayçiçeğinin kaldırıldığı tarlalar, hububat ekimine hazırlanır.


Hububat


— Kışlıkların ekimi için toprak hazırlığına devam edilir.


— Kışlıkların ekimi yapılır.


Çayır - Mer'a


— Meralara kesinlikle hayvan sokulmamalıdır.


— Uygun havalarda, meraların bozulan çitleri yenilenmelidir.


— Çiftlik gübresi ve diğer uygun gübrelerle meraların gübrelenmesi sağlanmalıdır.


— Padoks onarımı ve bakımı yapılmalıdır.


Baklagiller


— Bakla ekimi için toprak hazırlığı yapılır.


Sebzecilik


— Yazlık sebze yerlerinin çiftlik gübresi ile gübrelenmesine ve toprak işlenmesine devam edilir.


— Elde edilen tohumların kurutulması, ambalaj ve muhafazası yapılır.


— Kışlık sebzelerin bakımına, hasat ve pazarlama işlerine devam edilir.


— Lahana kelebeği, lahana kokulu böceği ve yaprak bitlerine karşı mücadeleye devam edilir.


— Taze soğan ekimi yapılır.


— Örtü altı sera yetiştiriciliğinde, biberlerin bakım işleri ve budaması yapılır. Çapalama ile birlikte, çok hafif boğaz doldurulur. Fungisitlerle uygun doz ve zaman aralığı seçilerek koruyucu ilaçlama yapılır.


— Çilek dikimi yapılır.


Arıcılık


— Ekim ayında yapılan işler tamamlanır. Zayıf ve anasız arılar birleştirilir.


— Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış uykusuna bırakılır.


Büyük Baş Hayvancılık


— Tohumlama ve tohum hizmetlerine devam edilir.


— Mevsim ve işletme koşullarına göre, yem değişikliğine-hayvan alıştırılarak geçilir.


— Gebeliğin son üç ayında, ananın daha yoğun bir şekilde beslenmesine çalışılır.(İlk aylarda 5 kg, son ayda 10kg süt veriminde verildiği kalite ve miktarında yem verilmeli, yalnız kesif yem miktarı titizlikle dengelenmelidir.)


— Doğum sonrası görülebilecek meme iltihabı ve diğer hastalıklar için, bir önlem olmak üzere, gebe analara antibiyotik kürü uygulanmalı; yemlere mineral karması katılmalıdır.


— Bu ayın ortalarına kadar nokra mücadelesi yapılır.


Kümes Hayvancılığı


—Havaların soğuması sebebiyle kümeslerin yalıtımları kontrol edilir.


—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.


—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.


—Yem silolarının kontrolü yapılır.


MEYVECİLİK


Meyveler


a) Bazı bölgelerde fidan çukurları açılmasına devam edilir.


b) Fidan dikiminin tam zamanıdır. Aşılı fidanlar tercih edilmelidir.


c) Özellikle turunçgillerde çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır..


d) Turunçgiller, muz ve zeytinlerde hasat devam eder. Ambalajlanır ve pazara sevkedilir.


Bağcılık


a) Bağlarda sırık ve herekler toplanır ve gelecek yıla saklanır. Bağlara koyun ve sığır sürüleri salınarak yapraklar yedirilir. Böceklere yuva teşkil eden örtü böylece kaldırılır. Bazı soğuk bölgelerde omcalar toprakla höyük şeklinde örtülür.


b) Bazı sıcak bölgelerde üzüm hasadı ve değerlendirilmesi devam eder.


Fındık


—Budama, kök ve dip sürgünlerinin temizliği yapılır.


—Hayvan gübresi, Kireç veya kükürt uygulaması, fosforlu ve potaslı gübreler tahlil sonrası tavsiye raporuna göre yapılır.


—Toprak işleme (derin) yapılabilir.


—Fidan çukurları açılır ve fidan dikilir.


Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği


—Seralarda bakım işlerine devam edilir.


—Ağaç ve ağaççıkların dikimine başlanılır.


—Üretim alanlarından süs bitkilerinin sökümleri yapılabilir.


—Bitkilerde repikaj (Şaşırtma)yapılabilir. Bu arada kök kesimleri yapılarak yerlerine dikimleri yapılır.


—Çıplak köklü veya topraklı sökümleri yapılan ağaç ve ağaççıklar yeni dikim yerine ulaşıncaya kadar uygun şartlarda muhafaza edilir.


—Herdemyeşil bitkiler bakım ve şekil budamaları yapılır.


Çim Tarımı


—Kasım ayı içerisinde çim alanınızda yapacağınız işlemler oldukça azdır. Bu işlemler alanınızı yapraklardan ve diğer çöplerden temizlemek ve eğer alanınızda solucan varsa ilaçlama yapmaktır. Eğer istenirse alanınızı kıştan korumak için yanmış, elenmiş ve fumige edilmiş çiftlik gübresi serilebilir. Ayrıca Kasım ayında bahçeniz için kullandığınız bütün alet ve makineleri temizleyip kaldırmaya başlayabilirsiniz.