Bitki Gelişim Düzenleyicileri
BGD
Doğal olarak bitkiler tarafından oluşturulan ya da bitkiye dışarıdan verilen, büyüme ile buna bağlı diğer fizyolojik hareketleri kontrol eden ve oluştukları yerden bitkinin başka yerlerine taşınabilen, çok az miktarda bile etkilerini gösterebilen organik maddelere ‘Bitki Gelişim Düzenleyicileri” (BGD) adı verilir.
Bitki gelişim düzenleyiciler başlangıçta yalnız tohumların çimlenmesinde, meyve, fidan ve çeliklerin köklendirilmesinde kullanılmıştır. Daha sonra tohumdan hasada kadar geçen devrede verim artışı, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığın arttırılması amacıyla tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus diğer kimyasallarda olduğu gibi BGD’lerin de yazılı olan tavsiyeye uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Bitki gelişim düzenleyicilerin bir kısmı, bitkilerde uyarıcı veya teşvik edici etki gösterir, bir kısmı da, büyümeyi kısıtlayıcı veya yavaşlatıcı, hatta durdurucu etki gösterirler. Gelişmeyi teşvik edici ve engelleyici maddeleri birbirinden kesin sınırlarla ayırmak pek mümkün değildir. Çünkü BGD’ ler, bitki büyümesinin değişik devrelerinde ve değişik bitki organlarına değişik konsantrasyonlarda uygulandıklarında farklı etkiler gösterir. Her iri, değişik renk, farklı tat ve şekildeki meyve veya sebzenin hormonlu olarak nitelendirilmesi yanlış bir yaklaşımdır. BGD’ler dozunda ve zamanında kullanılırsa her hangi bir zararı yoktur. Kullanım amacı, zamanı ve dozuna göre bitkide farklı görevler yapar.


.Çeliklerin köklenmesini teşvik eder.
•Tohum çimlenme gücünü artırır.
•Bitkinin soğuğa dayanıklılığını artırır. -
•Periyodisitenin azaltılmasını sağlar.
•Hasadı kolaylaştırır.
•Meyve muhafaza süresini uzatır.
•Tohum, yumru ve tomurcukların
dinlenmesi, kırılması ve uzatılmasını sağlar.
•Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığını artırır.
•Belirli kültürlerde olgunlaşmayı geciktirir.
•Belirli kültürlerde meyve seyreltir.
•Hasat öncesi meyve dökümlerini önler.
•Meyve tutumunu artırır.
•Tane iriliğinin artırılır ve standardı yükseltir.
•Olgunlaşmayı hızlandırır.
• Üzümde salkımı geliştirir ve tane iriliğini artırır.
• Limonda meyve olgunluğunu geciktirir ve hasat süresini uzatır.
• Patateste uyku dönemini kırarak çimlenmeyi teşvik eder
.Ispanakta verim ve kaliteyi yükseltir.
• Süs bitkilerinde çiçek verim ve kalitesini artırır.
• Kirazda daha iyi renk ve iri daneyi sağlar, hasat süresini uzatır.
• Enginarda hasat süresini uzatmak için olgun laşmayı geci ktiri r.
• Narenciyede meyve tutumunu artırır.
• Fasulye, bezelye, pamuk, çeltik, soya ve buğdayda çabuk çim lenmeyi teşvik eder.
• Çilekte mahsule yatmayı ve iri meyve elde etmeyi Sağlar