1.Dilekçe

2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti

3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)

4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)

5.Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşen miktarı

6.Üretim teknolojisi, üretim akış şeması

7.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği