1.Dilekçe

2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti

3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)

4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)

5.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği

6.Beyanname