Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: C-Ç

 1. #1
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  C-Ç

  CANLI (BİYOTİK) ÇEVRE: Yaşayan organizmanın insan,bitki,hayvan ve mikroorganizmalardan oluşan çevredir.
  CANSIZ (ABİYOTİK) ÇEVRE: Bu ekosistemdeki cansız varlıklar, iklim ve toprak faktörlerinin tamamıdır.
  CARİ BORÇLAR: Yakın gelecekte (genellikle 1 yıl) karşılanması gereken yükümlülüklerdir.
  CARİ DÖNEM: Zaman dilimi bakımından içinde bulunulan, yürürlükte olan dönem.
  CARİ FİYAT: Piyasada geçerli fiyat.
  CARİ HASILA: Gelmekte olan gelir.
  CARİ HESAP: Alacak ve borçların hemen ödenmeyip istenildiğinde mahsup edilmek üzere kayda geçirilmesi.
  CARİ: Yürürlükte olan, geçerli olan.
  CENTAURO: Kısa boylu ve sağlam saplıdır. Bitki boyu 75-80 cm'dir. Başakları kılçıklı beyaz, dane açık kırmızı renkli olup, 1000 tane ağırlığı 38-40 gr.dır. Paslara karşı dayanımı orta olan ekmeklik buğday çeşidi. (Tasaco Tar. San. Tic. Ltd.ti. 2001)
  CEYHAN-99: Bitki boyu 90-100 cm olup, yatmaya dayanıklıdır. Beyaz kılçıklı başak yapısına sahiptir. Daneleri oval, sert, beyaz renkli olup, 1000 tane ağırlığı 42-45 gr'dır. Kışa ve kurağa orta derecede, sarı, kahverengi pasa ve septoriaya dayanıklı ekmeklik beyaz yarı sert buğday çeşidi. (Çukurova Tar. Arş. Ens./ADANA-1999)
  CEYLAN 95: Yazlık, kılçıklı, bin dane ağırlığı 41 gram olan, makarnalık buğday çeşidi (Tarım ve Köy. İş. Bak. Tohum Tescil Şubesi)
  CEZAİ ŞART: Genellikle sözleşmelere bağlı olan ve onu teyit eden ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanması istenen bir şart.
  CIF SATIŞ: Bir malın belli bir yere taşınması için gemiye yükletilmesi şartıyla mal değerinden ve satıcı tarafından ödenecek sigorta ücreti ile navlundan ibaret maktu bir bedel karşılığında yapılan satış. Gemi üstü teslimi satış.
  CILIZ DANE: Gelişmesini tamamlayamamış, normalden küçük kalmış hububat veya bakliyat tanesi.
  CİF: Mal bedeli, navlun, sigorta dâhil teslim şekli (varış limanı tayin edilmek suretiyle)
  CİN MISIRI: (Zea Mays Everta Sturt) Yurdumuzda daha çok Ege ve Marmara kıyı bölgesinde yetiştirilen, küçük taneli, sert nişastalı, kalın kabuklu,1000 dane ağırlığı 80-130 gr. olan bir mısır türü.
  CİNS PAÇALI: Hububat grubundan buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır ve darı gibi ürünlerin birbirleriyle karıştırılmasından meydana gelen paçal.(A.M.İ. İ Tem. K.İ.İ.Paç. İşl. Böl. Madde: 14,sayfa 247)
  CİNS: Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu.
  CİRO: Bir alacak senedinin başkasına devredilmesi.
  C.P.S.(M): İngilizce Concentrated of poppy Straw kelimelerinin baş harfleri olup, Haşhaş kapsülünden (papaver somniferum) elde edilen, morfin muhtevası zenginleştirilmiş haşhaş kapsülü konsantresidir. .(Haşhaş Alk. İşl. İzah namesi Madde:45, sayfa 26)
  COMPADORA: İtalyan orijinli, ekmeklik kalitesi orta, ekmeklik kırmızı yarı sert buğday çeşidi.
  COSMODUR: Yazlık, erkenci, beyaz kılçıklı, dane rengi amber, makarnalık kalitesi iyi, 1000 tane ağırlığı 35.09 gr. Makarnalık Buğday çeşidi (Tohum Tescil. Şube Md.)
  CUMHURİYET 75: (T.Aestivum L.ssp. vulgare v.graecum): Kılçıklı, çıplak-beyaz kavuzlu, tane dökmez, daha çok Ege Bölgesi için uygun, yazlık, kışa ve pasa dayanıklı, bin dane ağırlığı 50 gram civarında, beyaz yarı sert buğday çeşidi.
  CÜCÜK: Bkz. Embriyo.
  ÇAKMAK 79: (Triticum durum var. hordeiforme) Kısa boylu, sürmeye, pasa, yatmaya, kurağa ve kışa dayanıklı, dane dökmeyen, yüksek verimli, kahverengi kavuzlu, taban ve sulanır alanlarda yetiştirilmesi uygun makarnalık buğday çeşidi. (Orta Anadolu Zirai Arş.Ens.)
  ÇAPRAZ KUR: Dövizlerin ayrı ülkelerde karşılıklı değerlerini belirtmek için kullanılan terimdir.
  ÇARTER MUKAVELESİ: Bkz Navlun Mukavelesi.
  ÇAVDAR ANALİZ FİŞİ: Analizi yapılmak üzere Laboratuvaragelen çavdar etüt numunesinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarının işlendiği belge.
  ÇAVDAR: Serin iklim tahılları içinde ekiliş olarak dünya da dördüncü, Türkiye de buğday ve arpadan sonra üçüncü sırayı alan, çoğunlukla hayvan yemi olarak kullanılan, ülkemizde genellikle Orta Anadolu da ekiliş ve üretimi yapılan, bin dane ağırlığı 20-30 grolan bir tahıl türü.
  ÇEK: Bir kimsenin bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı emir.
  ÇELEBİ: Pelemir.
  ÇELİK HANGAR: Çelik yapıdan (konstrüksiyondan) yapılmış değişik şekil ve büyüklükteki yatay depo.(BÇH, QÇH, FÇH)
  ÇELİK SİLO: Kurumumuzda hububat stoklama amacıyla kullanılan ve çelik malzemeden yapılan dikey depo.
  ÇELTİK MAKİNESİ: Çeltiği kabuğundan ayıran cihaz.
  ÇELTİK: (Oryza sativa L.) Karyopsis ile onu yapışmaksızın saran iç kavuz ve kapçıktan oluşur. Bu kavuzlar, çeltiğin harmanı sonunda da karyopsistan ayrılmaz. Kavuzlu ürüne çeltik adı verilir. Yalnız kavuzları soyulmuş fakat parlatma işlemi görmemiş daneye kargo, kabukları soyulmuş ve parlatma işlemi yapılmış nihai ürüne de pirinç denir. Genellikle Dünyada üretim bakımından buğday ve mısırdan sonra üçüncü sırayı alır.
  ÇEMEN (trigonella foerun graecum): Yabancı ot tohumu.
  ÇEŞİT: Aynı türden olan şeylerin kimi özelliklerle ayrılan örneklerinden her biri.
  ÇEŞİT—1252: Bitki boyu orta, başak kılçıklı ve kahverengi kavuzludur. Daneler uzun elips şeklinde ve kırmızıdır. 1000 tane ağırlığı 37-42 gr'dır. Yapay ve doğal koşullarda, sarı pasa orta hassas, rastığa ve sürmeye dayanıklı makarnalık buğday çeşidi. (Tarla Bit. Arş. Ens./An kara 1999)
  ÇEVRE: Bir canlının yaşaması üzerine etki eden ortamın fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerinin tamamıdır.
  ÇIKIŞ LİMANI: Gemilerin sefere başlamak üzere hareket ettikleri liman.
  ÇIKTI: Bir üretim biriminin veya sektörünün çeşitli piyasalara arz etmek üzere ürettiği her türlü mal ve hizmetlerdir.
  ÇİÇEKLENME: Hububatlarda iç kavuk veya kapçığın açılarak çiçek organlarının meydana gelmesi.
  ÇİFT TARTI: Aracın ön ve arka dingillerinin ayrı ayrı tartılması şeklinde uygulanan tartı işlemi.(Ölçüler tüzüğüne aykırı olduğu ve hatalı sonuç verdiğinden Kurumumuzda bu tür tartı yapılması yasaktır.)
  ÇİFTÇİ: Tarımsal üretici.
  ÇİFTÇİLİK: Tarımsal üreticilik.
  ÇİFTE SİGORTA: Birden çok sigorta şirketine yapılan sigorta.
  ÇİM: Bkz. Çemen.
  ÇİMLENME: Canlılığı olan tohumun embriyo kısımlarını kırıp yeni bitki oluşturmak üzere belirmesi, bitki gelişiminin ilk devresi.
  ÇİMLENMİŞ DANE: Çimlenme evresini tamamlamış tane.
  ÇUVAL SONDASI: Çuvalın ağzının bir köşesinden tabanının karşı köşesine çaprazlama vurulmak suretiyle numune alınan sonda türü.
  ÇUVALLI HAVUZ: Açıkta yapılan depolama şekillerinden biri. Dolu çuvalların analı kuzulu dizilip ortası çukur olan ve içine dökme emtia konulan bir depolama şekli. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Depolama İşleri Bölümü Madde: 10, sayfa 80)

 2. #2
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Çiftçi kimdir? nedir? Çiftçinin tanımı nasıldır?

  Çiftçi: Toprakta ekim, bakım, dikim ve yetiştirme yolları ile bitki, hayvan ya da hayvan ürünleri istihsalinde bulunmak ya da bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirmek mesleğine verilen ad. Devamlı olarak bu işle uğraşanlara da “çiftçi” denir. Çiftçilik, insanların en önce uğraşmağa başladıkları bir sanat geniş bir bilim ve önemli bir istihsal şubesidir.

  Çiftçilik, üretmek istediği ürünün özellik, cins ve çeşidi ile bu işlerde kullanacağı vasıta ve imkânlar bakımından başlıca şu bölümlere ayrılır:

  1 - Bitki üreten asıl çiftçilik bölümü. Bu bölümde tarla kültürleri (hububat, bakliyat ve öbür bitkilerin üretilmesi) ile bahçe kültürleri (bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, çiçekçilik) yer alır. Bunlardan tarla kültürleri, çoklukla geniş ölçüde istihsal edilen ve her biri ayrı kültür bitkilerinden ibaret olan bir bitki topluluğu ile çiftçiliktir. Bahçe kültürleri ise, tarla kültürlerine göre daha dar alanda daha sürekli çalışma ve daha geniş bilgi isteyen bir çiftçiliktir.

  2 - Ehli hayvan üreten çiftlik (Zooteknik). Bu bölüm, ziraî iktisat bakımından bitki yetiştiren çiftçilik bölümü ile birlikte ve onunla tam bir işbirliği halinde yürütülür. Bu bölümde büyük hayvancılık (koşum ve binek hayvanları; et, süt, yün veren hayvanlar; deniz ve tatlısu balıkçılığı) ile küçük hayvancılık (tavukçuluk, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipekböcekçiliği) kollan bulunmaktadır.

  3 - Ürünleri kıymetlendiren çiftçilik sanatları bölümü. Bu bölümde bitkisel ürünleri kıymetlendirme sanayi (şarapçılık, biracılık, sirkecilik, pekmezcilik, rakıcılık, ispirtoculuk, ekmekçilik, yağcılık) ile hayvansal ürünleri kıymetlendirme sanayi (sütçülük, et konserveciliği, dokumacılık) yer almaktadır.

 3. #3
  TABİATCI
  Guest

  Cevap: C-Ç

  Sn saraç ÇEMEN aynı zamanda ;Çemen unu,baharat ve bazı yerlerde etde katılan (Sıcak pideyle iyi gider) Genellikle Kayseri yöresinde pastırmanın yapımında kullanılan bir gıda çeşidi.Yalnız biraz teniniz kokar.Öylede olsa,Ramazandan sonra tavsiye ederim.Afiyet olsun.

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •