Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: K

 1. #1
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  K

  KABOTAJ: Bir ülkenin, kendi kıyılarında yalnız kendi bayrağını taşıyan gemilerle ticaret yapabilmesi hakkı.
  KABUKLU KIRMIZI MERCİMEK: Tane çapları 3-4 mm, kotiledon rengi kırmızı, kabuk rengi koyu kırmızı, siyah, gri kırmızı, pembe, koyu gri renklerde olan bin tane ağırlığı 30-45gr olan, yandan bombeli daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen bir mercimek cinsi.
  KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ: Elektrik tesisatından veya elektrikli cihazlardan kaynaklanabilecek can güvenliği veya yangın gibi önemli tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla, kaçak akımın can güvenliği için 20-30 MA(mili amper), yangın güvenliği için ise 300mA sınırlarını aşması halinde enerjiyi kesen özel bir şalter.
  KADASTRO: Taşınamaz malların yerlerini ve niteliklerini belirten kayıt işlemi.
  KADRO TANIMLARI: Her unvandaki çalışanların; görevlerini, yetkilerini, sorumlulukların ve niteliklerini belirleyen esas ve usullerdir.
  KAİM OLMAK: Yerini almak. KAİME: Kâğıt para. KAL: Yıkma.
  KALITIM: Canlının genetik şifresinin kendisinden sonra gelen nesle aktarılması.(IŞITIR Erol, Biyoloji Sözlüğü)
  KALİBRASYON CETVELİ: Kalibrasyondan elde edilen üründen depoda usulüne uygun olarak alınan analiz numunesinin sonuçlarının işlendiği cetvel. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Temizleme Kalibrasyon İmalat İhracat Paçal İşleri Bölümü sayfa 214)
  KALİBRASYON: 1) Ürünlerin ticari amaçlarla kalitesini iyileştirip, sınıflandırmak ve derecelendirmek suretiyle standart gruplar elde etmek üzere yapılan çalışma. 2-) Ölçüm cihazlarının, ölçümü yapılacak materyallerin özelliklerine göre ayarlanması(Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Temizleme Kalibrasyon İmalat İhracat Paçal İşleri Bölümü madde 3, sayfa 240)
  KALİBRASYONA VERİLEN ÜRÜN TUTANAĞI: Kalibrasyona verilecek ürünün depolar itibariyle analiz sonuçlarının ağırlıklı ortalamalarının işlendiği cetvel. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Temizleme Kalibrasyon İmalat İhracat Paçal İşleri Bölümü ek:6, sayfa 210)
  KALİBRASYONDAN ALINAN ÜRÜN TUTANAĞI: Kalibrasyon sırasında elde edilen kıymetli ve kıymetsiz çıkıntıların analiz sonuçlarının işlendiği cetvel. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Temizleme Kalibrasyon İmalat İhracat Paçal İşleri Bölümü ek:8, sayfa 213)
  KALİFİYE: İyi yetişmiş, deneyimli.
  KALİTE PAÇALLARI: Hububatın değerlendirilmesinde önemli olan hususlardan iyi veya kötü olan vasıfların alım, satış ve özel şartlarına göre oranlarını bulup ayarlama işlemi. (A.M.İ. İ. Tem: Kal. İ.İ.Peç. İşl. Bölümü madde: 14 sayfa: 250)
  KALİTE: Bir mal veya hizmetin, müşterilerinin beklentilerini karşılama ölçütü. KALKINMA HIZI: Kalkınma çabasında her yıl artan ulusal gelir oranı.
  KALKINMA: Geri kalmış ülkelerin ekonomik düzenlemelerle gelişmiş ülkelere yetişme çabası.
  KALP: Sahte.
  KAMBİYO: Efektif, yabancı para ya da para yerine geçen taşınır değerlerin değiştirilmeleri ve transferleri ile ilgili işlemler.
  KAMIŞA KALKMA: Hububatların kardeşlenmeden sonraki gelişme evresi.
  KAMPANYA:1) Sıkı çalışma dönemi. 2) Kurumumuzda hububat veya bakliyat alımlarının başlangıcını belirtmek için kullanılan terim.
  KAMU HİZMETİ: Devletin, Kamunun ihtiyaçlarını gidermesi, Halkın tümünü ilgilendiren hizmet.
  KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ: Ekonominin kurallarına ve ekonomik gereklere uygun olarak, özel hukuk hükümlerine göre idare edilerek, işleyiş ve denetimleri iktisadi, ticari ve sınaî esaslara uygun olarak yapılan, özerk bir tarzda verimli ve rasyonel bir şekilde hizmet gören, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan teşebbüs ve teşekküllerdir.
  KAMULAŞTIRMA: Bkz. İstimlâk.
  KAMYON KALDIRICI: Alımı ya da tesellümü yapılan ürünün seri bir şekilde ve insan gücüne gereksinim olmadan tremiye dökülmesini sağlayan kaldırıcı sistem.
  KANAL: 1) Suyu bir yerden başka bir yere taşıyan suyolu. 2) Kuruluşumuzda açık yığınlar arasında suyun birikmesini önlemek amacıyla açılan suyolu.
  KAPALI DEPO: Kurumumuz faaliyet alanına giren ürünlerin alım ve tesellümünden, sevk, satış veya ihraçlarına kadar geçen süre içerisinde dökme veya çuvallı olarak bulunduruldukları kapalı yer. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Depolama İşleri Bölümü Madde: 5, sayfa 61)
  KAPARO: Alımın gerçekleşeceği vaadi ile peşin verilen para.
  KAPASİTE: Verim derecesi, bir şeyin içine sığdırılabilecek miktarı, maksimum verim.
  KAPÇIKPalea superıor) Kavuzlu bitkilerde tanenin karın kısmını saran ve başakçığa üstten bağlanan kısım.
  KAPİTAL: Anamal, sermaye.
  KAPİTALİZM: Anamalcılık.
  KAPSÜL: içinde ya tohum veya krizalit bulunan koruncak.
  KAPTAN: Geminin sevk ve idaresinden kanunen sorumlu kimse.
  KÂR: Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark, alışveriş işlerinde sağlanan kazanç.
  KARA LİSTE: Tröst ve kartellerle işverenlerin çıkarlarına uymayan kişi ve işçileri saptamak için düzenledikleri liste.
  KARA NAKLİYATI: Karada yapılan nakliye işlemleri.
  KARABORSA: Piyasa dışında yüksek fiyatla alıp satma.
  KARACABEY-97: Bitki boyu orta uzunlukta, başaklar beyaz renkli, kılçıklı, daneler yumurta şeklinde ve kırmızıdır. 1000 tane ağırlığı 36 gr'dır. Soğuğa, kurağa ve yatmaya, yapay ve doğal koşullarda sarı ve kahverengi pasa dayanıklı, ekmeklik kırmızı yarı ser buğday çeşidi.(Sakarya Tar. Bit. Arş. Ens. 1997)
  KARADA TAŞIMA SİGORTASI: Demiryolu veya karayolu vasıtalarıyla emtia naklinde uygulanan sigorta.
  KARAFATİ: Pelemir.
  KARAFİĞ (Vicia Villosa-Lutea):Bir yabancı ot tohumu.
  KARAMUK (Agrostemma githago): Yabancı ot tohumu. (A.M.İ. İzah namesi, Cilt II, Sayfa 102)
  KARANFİL: Pelemir.
  KARANTİNA: Genel olarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ithalatı yasaklayan bir sağlık tedbiri.
  KARASU-90: Sap uzunluğu orta-uzun, başakları Sarımsı-beyaz renkli, kılçıksızdır. Daneleri kırmızı renkli, orta uzunlukta olup, 1000 tane ağırlığı 48 gr'dır. Kışlık karakterlidir. Yatmaya mukavemeti iyidir. Sürme, rastık ve paslara karşı mukavemeti iyi ekmeklik kırmızı sert buğday çeşidi.(Doğa Anadolu Tar. Arş. Ens. / Erzurum 1990)
  KARASULARI: Birdevletinsahilleri boyunca uzanıp, açıkdeniz serbestisinin uygulanmadığı deniz sahası.
  KARAYOLU: Trafik için kamunun faydalanmasına açık olan arazi şeridi.
  KARDEŞLENME: Tahıllarda çimlenen her bir tohumdan birkaç sapın meydana gelmesi olayı.
  KARGİR AMBAR: Yan duvarları taştan, çatısı ahşap lata ve kiremitten oluşan kuruluşumuzda hububat ve bakliyat depolamasında kullanılan depo. (KA)
  KARMA EKONOMİ: Özel ve kamu sektörlerinin birlikte girişimlerini öngören ekonomik sistem.
  KARTEL: Aynı üretim kolunda çalışan çeşitli şirketlerin aralarındaki rekabeti kaldırmak amacıyla gerçekleştirdikleri birlik.
  KÂR-ZARAR HESABI: Bir firmanın geliri ile gideri arasındaki farkı gösteren hesap.
  KASA DEFTERİ: Bir işletmede işletmeye giren ve işletmeden çıkan paraların yazıldığı defter.
  KASARA: Bkz. Güverte.
  KAŞİFBEY-95: Dik saplı, başakları kılçıklıdır ve olgunlukta başak rengi beyazdır. Beyaz sert tanelidir. Taneleri toparlak ve küçük olup ekmeklik kalitesi iyidir. Yazlık olup, yatma ve tane dökmeye mukavemeti iyidir. 1000 tane ağırlığı 35-38 gr'dır. Verimi yüksektir. Sarı pasa hassas, kahverengi ve kara pasa orta dayanıklı ekmeklik beyaz yarı sert buğday çeşidi. (Ege Tar. Arş. Ens./ İzmir 1995)
  KATALİZÖR: Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran madde. (IŞITIR Erol, Biyoloji Sözlüğü)
  KATEİ-A-1: Bulgaristan orijinli, kılçıksız, orta uzun, kurağa dayanıklı, soğuğa orta dayanıklı, tane dökmez, sürme ve rastığa dayanıklı, Trakya ve Güney Marmara Bölgeleri için uygun, diğer kırmızı ekmeklik buğday çeşidi.
  KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ (Accession Partnership): Katılım Ortaklığı Belgesi, üyeliğe hazırlanma sürecinde aday ülkenin kısa ve orta vadede aşama kaydetmesi gereken öncelikli alanları ortaya koyan ve bu çerçevede gerekli olan mali yardım çerçevesini, gerçekleştirmesi gereken yasal reformları bir takvim çerçevesinde belirten bir yol haritasıdır.
  KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (Pre-Accession Financial Support): Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunan ülkelerin üyelik için gerekli olan reformları yapabilmeleri, katılıma ilişkin AB fonlarından yararlanabilmeleri ve donanım sağlamaları için destek vermek amacıyla Avrupa Birliğinin, Katılım Öncesi Stratejisinin bir parçası olarak, söz konusu ülkelere mali destek vermesidir.
  KAVUZ: Taneyi sırttan saran ve başakçık eksenine bağlanışı altta olan kısım. KAYNAK: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (2002/6) KAZA SİGORTASI: İşçilerin ve taşıt araçlarının kaza olasılığına karşı sigorta ettirilmesi. KAZANÇ: Yapılan bir iş karşılığında elde edilen para.
  KEFALET: Borç ödenmediği takdirde o borca kefil olan kişi tarafından ödenmesi gerekliliği.
  KEFİL: Kefalet eden kişi. KEKRE (Acroptilon Picris):Yabancı ot tohumu. KEMALE ERME: Bkz. Olgunlaşma. KESAFET: Yoğunluk.
  KESİN HESAP: Mali yılın sonunda o yıl içinde yapılan harcamaları ve toplanan gelirleri kesin olarak saptayan ve gösteren hesap.
  KESİNTİ: Ödenen bir paradan kesilen bölüm.
  KEŞİDE: Poliçe, çek vb. kıymetli evrakların piyasaya çıkarılması.
  KILAVUZLUK: Yol gösterme.
  KILÇIK: Hububatta taneyi saran kavuzun orta damarının uzantısı.
  KIMIL (Aelia rostrata): Zararı Süne zararlısı gibi olan süt olumundaki taneleri emerek zarar veren bir tarla zararlısı.
  KINACI-97: Bitki boyu uzun, başaklar beyaz renkli, kılçıklı, daneler yuvarlakça ve kırmızıdır. 1000 tane ağırlığı 38-40 gr'dır. Kışlık, soğuğa dayanımı iyi, kurağa ise hassastır. Yapay ve doğal koşullarda sarı ve kahverengi pasa dayanıklı kırmızı yarı sert ekmeklik buğday çeşidi. (B.D.M. Kışlık Hub. Arş. Ens. Konya/1997)
  KIRAÇ 66 (Taestivum ssp. vulgare v. graecum): Beyaz kılçıklı, çıplak beyaz kavuzlu, dane rengi beyaz, kışlık, orta boylu, kışa, soğuğa, sürmeye ve pasa dayanıklı, orta erkenci, dane dökmez, ekmeklik kalitesi iyi, bin dane ağırlığı 40 gr. civarında beyaz sert ekmeklik buğday çeşidi. (Eskişehir Zirai Arş. Ens.)
  KIRAÇ ARAZİ: Sulak ve taban olmayan, su toplamayan arazi. KIRAÇ: Susuz.
  KIRGIZ-95: Sap 100-110 cm boyundadır. Kılçıklı ve açık kahverengi başaklı, daneleri beyaz renklidir. Geniş adaptasyona sahip kışlık bir ekmeklik buğday çeşididir. Çinko(Zn) eksikliğine oldukça toleranslı olması nedeniyle bu elementin noksanlığının görüldüğü yerlerde ekilebilecek en başta gelen çeşitlerden birisidir. 1000 tane ağırlığı 32-35 gr'dır.
  KIRIK DANE: Endosperm kısmı tamamen görülen veya embriyosu çeşitli sebeplerle düşmüş taneler. Kurumumuzda hububat ve bakliyatın satın alma şartlarından biridir.
  KIRKAMBAR MUKAVELESİ: Yükleyici emrine tahsis edilen geminin ambarlarından bir kısmının başka bir limandan yük almak üzere boş bırakıldığı durumlarda yüklenecek parça malın denizde taşıttırılması için yapılan sözleşme.
  KIRKPINAR79(T.AestivumL.ssp.vu lgarev. graecum): Kılçıklı, çıplak-beyaz kavuzlu, kurağa, yatmaya ve hastalıklara dayanıklı, verimli, ekmeklik beyaz yarı sert buğday çeşidi. (Edirne Zirai Araştırma Enstitüsü.)
  KIRMIZI İÇ MERCİMEK: Kabuklu kırmızı mercimeğin kabukları soyulduktan sonra kalan kotiledon kısmı.
  KISA VADELİ KREDİ: Genellikle üç aylık bir süreyi kapsayan kredi.
  KISMİ YÜK: Yükleyici emrine tahsis edilen geminin ambarlarından bir kısmının başka bir limandan yük almak üzere boş bırakıldığı durumlarda yüklenen parça mal.
  KISTELYÖVM: Eksik ücret.
  KIŞLIK EKİLİŞ: Sonbahar mevsimi içinde ekimi yapılarak kışı tarlada geçiren hububatın ekiliş şekli.
  KIŞLIK LİMAN: Kış devamınca veya buzlar çözülüp denizler sefere uygun olana kadar gemilerin barınmasına yarayan liman.
  KIYMET KAYBI: Stoklu üründe çeşitli etkenlerden dolayı meydana gelen arızalar sonucu ürünün değerindeki düşüş. . (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Depolama İşleri Bölümü Madde: 24, sayfa 93)
  KIYMET: Bkz. Değer.
  KIYMETLİ EVRAK: Hisse senedi, bono, ticaret senedi, konşimento vb. gibi bir hakkı saptayan kâğıt.
  KIZILTAN-91: Saplar 90-95 cm uzunluğunda, Kılçıklı, dane kehribar renkli, oval yapıda, 1000 tane ağırlığı 46-48 gr olup, camsı görünüşlü sert bir yapıya sahiptir. Karın çizgisi dar, derinliği sathi ve yanak şekli yuvarlaktır. Kışa dayanması iyi, kuraklığa dayanması orta iyidir. Sürmeye ve rastığa dayanıklı, sarı pasa toleranslı makarnalık buğday çeşidi.(Tarla Bit. Merk. Arş. Ens. / Ankara)
  KIZIŞARAK BOZULMUŞ DANE: Hububatın bünyesinde meydana gelen ve bazı değişiklikler nedeniyle oluşan sıcaklık nedeniyle dane bünyesinin kimyasal veya fiziksel olarak bozulması.
  KIZIŞMA: Hububatın bünyesinde meydana gelen ve bazı değişiklikler nedeniyle oluşan sıcaklık.
  KİMYASAL ANALİZ: Kimyasal maddeler kullanılarak ürünün kimyasal özelliklerini belirleyen analiz yöntemi.
  KİRA KONTRATOSU: Kiralama için kiraya veren ile kiracı arasında yapılan anlaşma, sözleşme belgesi.
  KİRA: Bir malın kendiliğinden getirdiği ve dolaysıyla çalışmadan elde edilen kazanç.
  KİRİK: Başağı tüylü ve kılçıksızdır. Daneleri beyaz renklidir. Ekmeklik sert buğday olup ekmeklik kalitesi iyidir. Kışlık ve yazlık ekilebilir. Özellikleri Köse buğdayına benzer.
  KJELDAHL METODU: Proteini tespit etmek amacıyla kullanılan analitik bir yöntem.
  KJELDAHL PROTEİN TAYİN CİHAZI: Kjeldahl metodu ile ürünlerde protein tayini yapan cihaz.
  KLİRİNG: Malın malla ödenmesi, takas.

 2. #2
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: K

  KLOROFİL: Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment maddesi.
  KLOROPLAST: Yeşil renkli klorofil pigmentini taşıyan kısım.
  KOD: İşaret, kısaltma, şifre. Kurumumuzda alım ve satımı yapılan emtiaların özelliklerini içeren ürün numaraları.
  KODEİN FOSFAT: Kodeinin, fosforik asitle tuz formu verilmiş bir türevi.. (Haşhaş Alk. İşl. İzah namesi Madde:45, sayfa 29)
  KODEİN HİDROKLORÜR: Kodeinin, hidroklorür asitle tuz formu verilmiş bir türevi. (Haşhaş Alk. İşl. İzah namesi Madde:45, sayfa 29)
  KODEİN: Morfinin metil eteri olan birtürevi. (Haşhaş Alk. İşl. İzahnamesi Madde:45, sayfa 29)
  KOLLEKTİF NUMUNE: Bkz. Paçal numunesi
  KOLLEKTİF ŞİRKET: İki ya da daha çok kişinin ortak olarak ve borçlularına karşı sınırsızca birlikte sorumlu olmak için sözleşerek kurdukları şirket.
  KOLONİ: Aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek oluşturdukları topluluk
  KOLTUK AMBARI: Alım dönemleri başlangıcında geçici alım merkezleri olarak faaliyet gösteren işyerinin (ekip) alım bitiminde bağlı olduğu Şube veya Ajans Müdürlüğü bünyesinde faaliyetine devam etmesi.
  KOMANDİT ŞİRKET: Alacaklılarına karşı sorumlulukları sınırlı ve sınırsız olmak üzere çeşitli ortaklardan kurulu şirket.
  KOMİSYON TÜZÜĞÜ (Commission Regulation): AB Komisyonu tarafından çıkarılan Tüzükler genel geçerliğe sahip, bütün üye ülkelerde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doğrudan uygulanan ve bütünüyle bağlayıcı olan tüzüklerdir.
  KOMİSYON:1)Bir işin gerçekleştirilmesi için oluşturulan heyet. 2)Bir alıcı ile bir satıcı arasında aracılık ederek alışverişi gerçekleştiren kişinin yüzde hesabı ile aldığı ücret.
  KOMPAKT FLORESAN AMPUL: Bk. Tasarruflu Floresan Ampul
  KOMPANZASYON TESİSİ(SİSTEMİ):Reaktif enerji tüketiminin istenen seviyede tutulabilmesi ile elektrik tesisatının akım taşıma kapasitesinin artırılması ve elektrik tarifesine göre, reaktif enerji bedelinin hiç ödenmemesi veya minimize edilmesini sağlayan bir tesis veya sistem.
  KONDANSATÖR: Bir elektrik devre elemanı. Reaktif enerji tüketiminin dengelenmesinde(k ompanzasyon sistemlerinde) kullanılır.
  KONJEKTÜR: Bir ülkenin ekonomik durumunu belirleyen etmen ve öğeler bütünü.
  KONKORDATO: İflas durumunda, alacaklıların üçte iki çoğunluk ile alacaklarını belli bir plana göre tahsil için aralarında yaptıkları sözleşme.
  KONSANTRASYON: Bir maddenin bir ortam içindeki (gaz, sıvı, katı) ağırlıkça yüzdesi.
  KONSEY DİREKTİFİ (Council Directive): Direktifler, Topluluk amaçlarından herhangi birine ulaşmak için, üye devletlerin yerine getirmeleri gereken hukuki yükümlülükleri belirleyen Topluluk tassrruflarından olup muhatabı üye devletlerdir. Direktifler üye debletlerin iç hukukunda ilke olarak doğrudan uygulanmazlar. Ancak, öngörülen süre içerisinde direktifin amaçlarına ulaşması gerekmektedir.
  KONSOLİDE: Vadesi gelen borcun vadesinin uzatılması.
  KONŞİMENTO: Kaptan veya gemi acentesi tarafından malı yükletene, malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde nakledilip gönderilene teslim edileceğini taahhüt eden belge.
  KONTAKTÖR: Bir veya birden fazla elektrik güç veya kumanda devresini el ile ve/veya otomatik olarak açıp kapamaya yarayan cihaz.
  KONTEYNER: Dökme veya yükletilip boşaltılmaları zor olan yük taşımaları için taşıma noktaları arasındaki masrafları azaltıp taşıma hızını artırmak ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış, deniz, kara ve hava taşıtları ile taşınabilen özel tertibatlı metal taşıma kabı.
  KONTRAT: Bkz. sözleşme.
  KONTROLÖR: Denetçi.
  KONTUAR: Yabancı ülkedeki ticaret acentesi.
  KONVERTİBL: Başka değerlerle değiştirilebilen.
  KONVOY: Kara, deniz ve hava yolu ile yapılan güvenlikli büyük nakliyat kafileleri.
  KONYA 2002: Sap 90-100 cm boyunda beyaz başaklı, kılçıklı, kırmızı sert danelidir. Kışa ve yatmaya dayanıklı, kurağa hassas olup orta erkenci alternatif bir çeşittir. Dane rengi kırmızı ve iridir. 1000 dane ağırlığı 39-44 g arasında ekmeklik kırmızı yarı sert buğday çeşidi. (Bahri Dağdaş Milletler arası Hububat Arş. Mer. / Konya 2002)
  KOOPERATİF: Ortak gereksinimleri elverişli koşullarla ortaklaşa sağlamak için kurulan kurum.
  KOORDİNATÖR KURUM (CoordinatorBody): Birden fazla ödeme kurumu olması durumunda,
  AB'ye sunulacak tüm verileri ülke çapında toplamakla sorumlu bir Koordinatör Kurum oluşturulması gerekmektedir. Üye devletler, ödeme yapmakla görevlendirdiği kurumlar hakkında ayrıntılı bilgileri, AB'ye sunulacak tüm verileri ülke çapında toplamakla sorumlu olan Koordinatör Kurum'a verirler. Koordinatör Kurum bu bilgileri Komisyon'a iletmekle yükümlüdür.
  KOP: Kışa kurağa dayanıklı, yatmaya orta derecede dayanıklı, dane dökmediği, harmanlama kalitesinin iyi olduğu hektolitre ağırlığı 77,4 kg. 282 kg/da ekmeklik buğday çeşididir.
  KOTA: Ödemeler dengesi açıklarının kontrolü bakımından, eldeki sınırlı döviz imkânları da göz önüne alınarak, önceden programlanan ithalata belli bir yönteme göre müdahale edilmesi, ithalatın sınırlandırılması.
  KOTİLEDON YAPRAKLAR: Haşhaşın çimlenme aşamasında görülen boynuz şeklindeki ilk yaprakları.
  KÖSEMELEZ 1718:Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsünce ıslah edilmiş, kılçıksız, kırmızı tüylü kavuzlu, Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde yetiştirilen kırmızı yarı sert ekmeklik buğday çeşidi.
  KREDİ: Ödünç verme işlemi, ayni ya da nakdi satın alma gücünün belirli bir süre tüzel kişi lehine devridir.
  KROKİ: Bir yer, bir konum ve bir nesnenin önemli özelliklerini yansıtan taslak çizim.
  KUANSET (QUANCET) TİPİ ÇELİK HANGAR: Hububat ve bakliyat depolama ve muhafaza etmek amacıyla kullanılan yarım daire şeklinde çelik yapı üzerine sac kaplama yapılmış depo.(QÇH)
  KULAÇ: Açık duran iki kolun bir ucundan öteki ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü. KUMPANYA: Şirket, yabancı şirket.
  KUNDURU 1149 (Triticum durum v. Hordeiforme): Sürme, sarı pas ve rastığa orta, kışa ve kurağa oldukça dayanıklı, dane dökmeyen, çok sert ve beyaz daneli, bin dane ağırlığı 55 gr. civarında makarnalık buğday çeşidi. Eskişehir Tohum Islah İstasyonu
  KUNDURU 414/44 (Triticum durum v. Hordeiforme): Uzun boylu, kışa, kurağa, yatmaya ve sürmeye orta dayanıklı, paslara dayanıksız, bin dane ağırlığı 50 gr civarında, makarnalık kalitesi orta, sert kehribar renkli makarnalık buğday çeşidi. (Ankara Zir. Arş. Ens.)
  KUR: Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri.
  KURU FASULYE: Ülkemizin hemen her bölgesinde üretilen tombul, çalı, horoz, dermason, Selanik, battal, şeker ve barbunya gibi çeşitleri olan bir bakliyat türü.
  KURU GLUTEN (Kuru Öz):Yaş glütenin Laboratuvarda kurutma cihazı ile rutubetinin uzaklaştırılmasıyla elde edilen ve yaş glütenin yaklaşık 1/3 ağırlığında olan miktar.
  KURU TARIM: Bitkilerin büyümeleri ve ürün vermeleri için gerekli olan suyun sulama ile karşılanamayacağı yerlerde uygulanan tarım sistemi.
  KURUTMA: Bir ürünün bünyesindeki rutubeti uzaklaştırma. Kurumumuzda ürünlerin uzun süre sağlıklı bir şekilde muhafazası için belli bir rutubet ihtiva etmesi gerektiğinden,(maksimum % 14) mısır gibi bazı ürünler cihazla kurutularak depolanır. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Havalandırma ve Kurutma İşleri Bölümü Madde: 3, sayfa 191)
  KUSURLARIN YOK EDİLMESİ İÇİN YAPILAN PAÇAL: Ürünün renk, koku, filizli, küflü, sürme, bit ve bambul yenikli, yabani otlu vs. gibi kusurlarının ıslah veya belirsiz hale getirilmesi.
  KUTLUK-94: Sap 95-100 cm boyundadır. Beyaz taneli, 1000 tane ağırlığı 34-36 gr'dır.
  KÜBÜK FİT: 0,0283 M3 hacminde İngiliz Ölçü Birimi.
  KÜFLENME: Uygun sıcaklık ve rutubet ortamında, küf ve fungusların gelişmesi.
  KÜL FIRINI: Fırın sıcaklığı 1200C kadar ulaşabilen ve istenilen sıcaklıklarda sabit kalabilen, kül tayininde kullanılan fırın.
  KÜL MİKTARI: Ürünlerin yüksek ısılarda yakılmasıyla elde edilen Toplam mineral miktarı. KÜL: Yüksek ısılarda yanmayıp kalan mineral maddeler.
  KÜTİN: Yaprak yüzeyinde ve tane kabuğunda su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez madde.

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •