NAGEV: Kırmızı renkli, iri taneli ve orta sertlikte bir çeşittir. 1000 tane ağırlığı 38 gr'dır. Soğuğa ve kurağa dayanımı iyidir. Ekmeklik kalitesi ve verimi iyidir. Kahverengi pasa ve septoria'a karşı dayanıklı, sarı pasa orta dayanıklı ekmeklik buğday çeşidi. Toras Gübre San. Ve Kimya End. A.Ş. 2002
NAİP: Vekil, geçici olarak birinin yerine geçmek.
NAKDİ TEMİNAT: Müteahhidin üstüne aldığı işi zamanında ya da şartnameye uygun olarak bitirememesi halinde alınacak cezayı karşılamak üzere peşinen yatırdığı para.
NAKİT: Para.
NAKLİYAT İŞLETMELERİ: Kara, deniz ve hava yollarında her türlü nakliyat işi ile meşgul olan ticari birimler.
NAKLİYAT SİGORTASI: Taşınan mal ile taşıma aracının olası zararlarına karşı yapılan sigorta.
NAKLİYAT: İnsan, hayvan veya eşyanın kara, demir, deniz ve hava yolu araçları ile bir yerden başka bir yere taşınması.
NAKLİYE KOMİSYONCUSU: Ücret karşılığında kendi namına veya bir başkası namına nakliyat işi yapan kimse.
NAKLİYE MÜTEAHHİDİ: Ücret karşılığında nakliye sözleşmesine göre nakliyat işini üzerine alan kimse.
NAKLİYE SENEDİ: Malı taşıtan tarafından iki nüsha olarak tanzim ve imza edilen ve malın ne şekilde nakledileceğini, teslim ve tesellüm şartlarını gösteren belge.
NAKLİYE: Taşıma işi ve bu iş için ödenen para.
NAKLİYECİ: Taşıma işini yapan kimse.
NAKZETMEK: Bozmak.
NAMA MUHARRER: Üstünde adı yazılı bulunana ödenmesi gereken senet.
NARH: Satılan mallar için hükümetçe saptanan en yüksek satış fiyatı.
NAVLUN MUKAVELESİ: Gemi ile yapılan taşımalarda, taşıma ile ilgili tüm hukuki ve ticari şartların belirtildiği sözleşme.
NAVLUN: Gemi kirası, yük ve yolcuların verdiği taşıma parası.
NAZIM HESAP: Yardımcı hesap.
NEHİR NAKLİYATI: Akarsularda yapılan nakliyat işi.
NEHİR YOLU: Nehir nakliyatında gidiş geliş yolu olarak faydalanılan akarsular.
NEM TAYİN CİHAZI: Bkz.: Rutubet Tayin Cihazı
NEM: Rutubet, havadaki su buharı.
NET KÂR:Bir işletmenin,bütün masrafları çıktıktan sonra kalan kazancı.
NET TONİLATO:Geminin yük ve yolcu taşımaya imkân vermeyen kısımlarının gross tonilato'dan çıkartılmasından sonra kalan hacmi.
NET:Kesintiler çıktıktan sonra kalan kısım.
NEV’İ PAÇALI: Aynı cinsten fakat ayrı ayrı neviden olan hububatın birbiri ile karşılaştırılmasından meydana gelen paçal. (A.M.İ. İ. TEM. K.İ.İ.PAÇ. İŞ. BÖL. Madde:14 Sayfa 249)
NEV’İ: Tür
NEZ'ETMEK: Kaldırmak, ayırmak. NEZARET: Bakma, gözetme, gözetim. NİSBİ BUTLAN: Sakatlık.
NİSBİ ÇÜRÜKLÜK: Bir hukuki işlemde, belli kişilerin iradelerini gerektiren hallerde bu şartın olmaması durumu.
NİSBİ NEM: Belli bir sıcaklık derecesinde, 1 m3 havada bulunan su buharı miktarının, aynı sıcaklık derecesinde 1 m3 havayı doygun hale getiren su buharı miktarına oranı.
NİŞASTA: Tahıl tanelerinin unsu kısmında bulunan, amiloz ve amilopektinlerin glikozit bağlarıyla bağlanmasından meydana gelen bir karbonhidrat.
NİZASIZ: Çekişmesiz, ihtilafsız.
NODA: Kuruluşumuzdaki bazı işyerlerinde açıkta ürün muhafaza etmek amacıyla kullanılan ve arazinin durumuna göre uzunluk ve genişliği değişen, yüksekliği 3 metreyi geçmeyen, tabanı beton veya toprak, yan duvarları taş veya briket olan, ürün dolduktan sonra üzeri muşamba ile kapatılan muhafaza yeri.. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi Depolama İşleri Bölümü Madde: 10, sayfa 77)
NOHUT: Ülkemizde daha çok İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilen koçbaşı, leblebilik(kuşbaşı), yuvarlak gibi ana çeşitlerinin yanında tırtıllı, kırmızı, kahverengi, alaca, küçük, bezelyemsi, kabak ve siyah gibi alt varyete çeşitleri bulunan Kuruluşumuzca çeşitli yıllarda alımı yapılan bakliyat.
NOKSANLIK: Teşkilatımızda, depoya veya yığına stoklanan veya bir yerden bir yere taşınan ürünlerin tasfiye edilmeleri sonucu çeşitli sebeplerle miktarlarının azalması.
NOMİNAL DEĞER: Değerli kâğıtların üstünde yazılı olan değer.
NORM KADRO: Bir teşkilatta benzer nitelikteki görevlerden oluşan işin yürütülmesine imkân verecek idari yapının, amaca göre belli bir tip halinde kurallı duruma getirilmesi ve düzenlenmesidir.
NUMUNE ALMA: Bir ürünün içinden, o ürünün tamamının ortalama niteliklerini mümkün olduğu kadar tam temsil edecek şekilde parça alınması işlemi.
NUMUNE BÖLÜCÜ: Çeşitli amaçlar için alınan numuneleri, eşit şekilde bölen ve analiz için istenen miktara indiren alet.
NUMUNE TORBASI: Herhangi bir nedenle alınan numunelerin taşınmaları, analiz için uzun süre muhafaza edilmeleri amacıyla içine konuldukları, bezden yapılan ve her Bölge Müdürlüğü için farklı renkte imal edilen 5 veya 2 kg. lık torba.
NUMUNE: Partisinin veya stokunun tüm niteliklerini içeren ve temsil eden, analiz için ayrılan bir miktar ürün.
NURKENT: Sap dik ve orta uzundur. Kılçıklı, başak rengi beyazdır. Tane beyaz elips şeklinde, karın çizgisi az derin dar, yanak dolgun, yarı sert, 1000 tane ağırlığı 30-35 gr'dır. Soğuğa ve Kurağa dayanıklılığı iyi. Sürmeye karşı hassas, sarı pasa mukavim, ekmeklik buğday çeşidi. (Güneydoğu Anadolu Tar. Arş. Ens. / Diyarbakır. 2002)
NÜSHA: Birbirinin aynı olan yazılı metin.