ZABIT VARAKASI: Resmi memur huzurunda gerçekleşen bir işlemi tespit ve tevsik etmek üzere düzenlenen evrak.
ZAHİRE: Gereğinde kullanılmak üzere saklanan tahıl. ZAM: Artırma, ekleme, katma.
ZAMAN AŞIMI: Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek onun geçersiz kalması, süreaşımı. (müriri zaman) alacak hakkının kaybedilmesi ya da ayni bir hakkın kazanılması olgularını yaratan hukuki süreçtir.
ZAMAN VARAKASI: Bkz. Time-sheet.
ZANAAT: Pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iş.
ZARAR: Bir olayın, bir durumun, bir şeyin yol açtığı çıkar kaybı ya da kötü sonuç, ziyan.
ZATİ EŞYA: Ticari eşyanın aksine bir kimsenin üzerinde taşımak veya bulundurmak gibi kullanmasına ait özel eşyası.
ZAYİ: Kaybolmuş, yitik, kayıp.
ZENİTH: Başakları kılçıklı, Kılçıkları esmerdir. Daneler beyaz amber renkli ve uzuncadır. 1000 tane ağırlığı 40-45 gr'dır. Septoria'ya mukavemeti çok iyi, külleme ,paslara, kışa ve kuraklığa dayanımı iyi makarnalık buğday çeşidi. (Tasaco Tar. San. Ve Tic. Ltd. İti. /2001)
ZİMMET: a)Bir devlet memurunun görevi, gereği kendisinde emanet bulunan ya da gözetim ve denetimine verilmiş para, eşya veya kıymetli evrakı kendisi için alıkoyması, b) Bir ticari işletmenin borçlarının tümü veya borç anlamına da gelir.
ZİVAN OTU: Pelemir.
ZİYABEY-98: Sapları orta uzunlukta, Kılçıklı, beyaz başaklı, Daneler yumurta şeklinde ve beyazdır. 1000 tane ağırlığı 35-40 gr'dır. Yapay ve doğal koşullarda, sarı pasa, sürmeye ve rastığa dayanıklı, kara pasa ise hassas ekmeklik beyaz buğday çeşidi. (Ege Tar. Arş. Ens. 1998)
ZİYAN: Bkz. Zarar.
ZÜCCACİ TANE: Dış görünüşünde ve kesitinde unsu bir leke bulunmayan, sıkı ve sert yapılı parlak yüzeye sahip yarı saydam buğday taneleri.