Çevre İstekleri
Anavatanı kuzey Afrika'dır. Tüm Avrupa da görülür Tarla ve bahçe kültürlerinde görülür. Yol kenarlarında rastlanır. Nemli azot ve humusca zengin killi ve tınlı topraklarda sıkça görülür. Bu toprakların tipik bitkisidir.


Morfolojisi
Bitki tek yıllık, sap dik, bazen sapın üst kısmı dallı, 40-60 cm büyüklüğündedir. yapraklar daha ince parçalı ve ezildiğinde kendine özgü kötü kokuludur. Yaprak düzensiz şekilde tüylüdür. Koni şeklindeki çiçek tablası üzerinde yaprak şeklinde oluşukluklar vardır. Tohum 2mm büyüklüğünde, çizgili ve üzeri topurludur
Tarımsal Eğitim Daire Başkanlığı