Çevre İstekleri
Tahıllarda, sebze ve bağlarda görülür. Özellikle bitki besin maddesince zengin, kireci az, az asit karakteri gösteren kumlu ve kumlu-tınlı, nemli toprakların tipik bitkisidir. Kışları ılıman iklimlerde görülür. Akdeniz ülkeleri ve batı Asya anavatanıdır. Avrupa da yaygındır.


Morfolojisi
Tek yıllık, dallı 20-60 cm boyunda, dik saplı ve bolca yapraklıdır. Yapraklar mavimsi yeşil, kaygan, genellikle ters yumurta şeklinde, C. Coronarium'a nazaran daha az parçalı düzensiz şekilde dişlidir. Çiçek tablası tek tek, saplı, yalancı ve esas taç yaprakları altında sarısı renktedir. Çiçek tablasının çapı 20-30 mm civarındadır. Yalancı taç yapraklar yanlarda kanatlıdır. Tohum saman sarısı renktedir. Bir bitki yaklaşık 2.00 tohum verir.


Tarımsal Eğitim Daire Başkanlığı