Adını, açık renkli odunundan alan akçaağaçların Türkiye'de 9 türü yetişir. Kanatlı meyveleri kelebeğe benzediği için bazı bölgelerde "kelebek ağaçları" olarak da anılmaktadır. Yaşlı bireylerinin boyları türüne göre 10-30 m arasında değişebilir. Yaprak şekilleri de türüne göre değişiklik gösterir ve genellikle lopludur. Sarımsı yeşil renkteki çiçekleri salkım halindedir.


Türkiye'de yetişen bazı türleri;

Çınar yapraklı akçaağaç (A. Platanoides, Y),

Ova akçaağacı (A. Campestre, Y),
Tatar akçaağacı (A. Tatarcium, Y)
Fransız akçaağacıdır (A.monspessulanum, N).

Kaynak : OGM