Yabancı Otların Bazı Kültür Bitkisi Zararlı ve Hastalık Etmenlerine Yataklık Yapması
Bazı yabancıotlar, kültür bitkilerinin zararlı ve hastalık etmenlerine konukçu veya ara konukçu görevi yaparak kültür bitkilerine dolaylı olarak zararlı olabilmektedirler. Örneğin, Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris) olarak isimlendirilen yabancıot üzerinde de yaşayabilen yaprak pireleri, seker pancarı, fasulye ve domates bitkilerine bazı virüs hastalıklarını taşıyabilmedirler, Ayrıca virüs nakledebilen bazı yaprak biti türleri (Aphis spp.) de yabancıotlar üzerinde beslenebilmektedirler. Gramineae familyasına bağlı bazı yabancıotlar, hububatın önemli hastalık etmenlerinden olan Gaeumannomyces graminis ve Pseudocer cosporella herpotrichoides'e konukçu bitki vazi­fesi görmekte ve bu hastalık etmeninin ertesi yıllara geçişini sağla­maktadır. Ayrıca Berberis bitkisinin Buğday Karapası hastalık etmeni (Puccinia graminis tritici)'ne arakonukçuluk yaptığı ve bu hastalıktan korunma çarelerinden birinin de hastalık etmenine arakonukçuluk yapan Berberis bitkisinin ortadan kaldırılması gerektiği uzun zamandır bilin­mektedir
KAY:BİTKİ HAS