İÇİNDEKİLER
CİLT I
A. GENEL SEBZECİLİK
1. SEBZE KAVRAMI
2. SEBZECİLİĞİN TARİHÇESİ
3. SEBZELERİN İNSAN BESLENMESİ VE SAĞLIĞI BAKIMINDAN ÖNEMİ
3.1. Karbonhidratlar
3.2. Proteinler
3.3. Yağlar
3.4. Selüloz
3.5. Mineral Maddeler (Tuzlar)
3.6. Vitaminler
3.7. Tat ve Aroma Maddeleri
3.8. Hormon ve fermentler
3.9. Sebzelerde Bulunan Toksik Maddeler
3.10. Sebzelerin Sağlık Bakımından İlaç Olarak Kullanılması
3.11. Günlük Besin Gereksinimi
4. KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK SEBZE MİKTARI
5. SEBZECİLİĞİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ
6. SEBZE EKİM ALANLARI VE ELDE OLUNAN ÜRÜN MİKTARI
7. TÜRKİYE SEBZECİLİK BÖLGELERİ VE ÖZELLİKLERİ
8. SEBZECİLİK İŞLETME ŞEKİLLERİ
9. EKOLOJİK FAKTÖRLER
9.1. İklim
9.1.1.Işık
9.1.1.1. Işığın Tanımı
9.1.1.2. Işığın Bitki Büyümesi ve Gelişmesine Etkisi
9.1.2. Sıcaklık
9.1.2.1. Sıcaklığın Tanımı
9.1.2.2. Sıcaklığın Bitki Büyümesi ve Gelişmesi Üzerine Etkisi
9.1.3.Yağış
9.1.3.1.Yağış Şekilleri Oluşumu ve Tanımı
9.1.3.2. Yağışın Bitki Büyümesi ve Gelişmesine Etkisi
9.1.4. Nem
9.1.5. Rüzgar
9.2. Toprak
9.2.1. Toprağın Oluşumu
9.2.2. Toprağın Özellikleri
9.2.2.1. Toprağın Fiziksel Özelliği
9.2.2.1.1. Toprağın Bünyesi (Tekstürü)
9.2.2.1.2. Toprak Sınıfları
9.2.2.1.3. Toprak Yapısı
9.2.2.1.4. Toprağın Özgül ve Volüm Ağırlığı
9.2.2.1.5. Toprak Havası
9.2.2.1.6. Toprak Sıcaklığı
9.2.2.1.7. Toprak Suyu
9.2.2.1.8. Toprak Rengi
9.2.2.2. Toprağın Kimyasal Özelliği
9.2.2.2.1. Toprak Tepkimesi (pH)
9.2.2.2.2. Toprağın Organik Maddesi
9.2.2.2.3. Toprak Tuzluluğu ve Toprak Alkaliliği
9.2.2.3. Toprağın Biyolojik Özelliği
9.2.3. Yön ve Konum
10. SEBZE BAHÇESİNİN KURULMASI
10.1. Sebze Bahçesinin Yerinin Seçilmesi
10.2. Sebze Bahçesinin Etrafının Çevrelenmesi
10.2.1. Yapay Çitler
10.2.2. Doğal Çitler
10.3. Sebze Bahçesinin Planlanması
11. MEKANİZASYON
11.1. Sebzecilikte Mekanizasyon ve Kullanılan Alet ve Makineler
11.1.1. Toprak İşlemede Kullanılan Alet ve Makineler
11.1.2. Tohum Ekimi ve Fide Dikiminde Kullanılan Alet ve Makineler
11.1.3. Bakım İşlerinde Kullanılan Alet ve Makineler
11.1.4. Hasat İşlerinde Kullanılan Alet ve Makineler
11.1.5. Taşıma İşlerinde Kullanılan Alet ve Makineler
12. TOPRAK İŞLEMESİ
12.1. Bitkilere Yer Hazırlamak Amacıyla Yapılan Toprak İşlemesi
12.1.1. Zamana Bağlı Toprak İşlemesi
12.1.2. Derinliğe Bağlı Toprak İşlemesi
12.1.3. İşin Şekline Bağlı Toprak İşlemesi
12.2. Bitkilere Gelişmesi Sırasında Daha İyi Koşullar Hazırlamak İçin Yapılan Toprak
İşlemesi
12.2.1. Kaymak Tabakasını Kırmak ve Toprağı Havalandırmak
12.2.2. Ot Çapası Yapmak
12.2.3. Boğaz Doldurma Çapası Yapmak
12.2.4. Su Çapası Yapmak
13. SULAMA
13.1. Suyun Tanınması ve Özellikleri
13.2. Bitki - Su İlişkisi
13.2.1. Bitkilerin Su Almasına Etki Eden Faktörler
13.2.1.1. Bitki Faktörü
13.2.1.2. Çevre Faktörü
13.2.2. Bitkilerin Su Tüketimi
13.3. Toprak-Su İlişkisi
13.3.1. Toprağa Suyun Girişi, Tutunuş Şekli ve Hareketi
13.3.2. Doyma Noktası
13.3.3. Tarla Kapasitesi
13.3.4. Solma Noktası
13.3.5. Sulamada Önemli Toprak Nem Sınıfları
13.4. Sulama Suyu Kaynakları
13.4.1. Yerüstü Su Kaynakları
13.4.2. Yer altı Su Kaynakları
13.5. Sulama Suyunun Özellikleri
13.6. Sulama Yöntemleri
13.6.1. Yüzeysel Sulama Yöntemleri
13.6.2. Basınçlı Sulama Yöntemleri
13.6.2.1. Yağmurlama Sulama Yöntemi
13.6.2.2. Damlama Sulama Yöntemi
13.6.3. Dipten Sulama Yöntemi
13.6.4. Diğer Sulama Yöntemleri
13.7. Sulama Zamanının Belirlenmesi
13.7.1. Toprağa Dayalı Olarak Sulama Zamanının Saptanması
13.7.1.1. Laboratuvarda Sulama Zamanının Saptanması
13.7.1.2. Arazide Sulama Zamanının Saptanması
13.7.2. Bitkiye Dayalı Sulama Zamanının Saptanması
13.8. Sulamanın Yapılması
14. GÜBRELEME
14.1. Bitki İçeriğinde Bulunan Maddeler
14.1.1. Mineral Maddeler
14.1.1.1. Su
14.1.1.2. Kül
14.1.2. Organik Maddeler
14.1.2.1. Azot İçermeyen Organik Maddeler
14.1.2.2. Azot İçeren Organik Maddeler
14.2. Bitkilerin Besin Maddelerini Alması
14.3. Bitkilerin Aldıkları Besin Maddeleri ve Noksanlıkları
14.4. Bitki Beslemesinde Kullanılan Gübreler
14.4.1. Organik Gübreler
14.4.2. İnorganik Gübreler
14.4.2.1. Azotlu Gübreler
14.4.2.2. Fosforlu Gübreler
14.4.2.3. Potasyumlu Gübreler
14.4.2.4. Diğer Mineral Gübreler
14.4.2.5. Kompoze Gübreler
14.5. Gübre Kullanılmasına Etki Eden Faktörler
14.6. Gübrenin Veriliş Şekli
14.6.1. Serperek Gübreleme Yapılması
14.6.2. Banda Verilerek Gübreleme Yapdlması
14.6.3. Ocaklara Vererek Gübreleme Yapılması
14.6.4. Püskürterek Gübreleme Yapılması
14.6.5. Sulama Suyuyla Gübreleme Yapılması
14.7. Verilecek Gübre Miktarı
15. MÜCADELE
15.1. Bitki Hastalıkları
15.1.1. Hastalık Belirtisi (Simptomatoloji)
15.1.2. Hastalık Etmeni (Etioloji)
15.1.3. Hastalıkların Oluşumu (Patoloji)
15.1.4. Hastalık Salgını (Epidemiyoloji)
15.1.5. Koruma ve Tedavi (Hijyen ve Terapi)
15.2. Bitki Zararlıları
15.2.1. Böcekler
15.2.2. Akarlar
15.2.3. Nematodlar
15.2.4. Diğer Hayvansal Zararlılar
15.2.5. Bitki Zararlılarıyla Mücadele
15.2.5.1. Karantina Önlemleri
15.2.5.2. Kültürel Önlemler
15.2.5.3. Fiziksel Savaş
15.2.5.4. Mekanik Savaş
15.2.5.5. Biyolojik Savaş
15.2.5.6. Kimyasal Savaş
15.2.5.6. Pestisitlerle İlgili Bilgiler
16. PAZARLAMA
16.1. Pazarlamaya Giriş ve Pazarlamanın Anlamı
16.2. Pazarlamada Rol Oynayan Kuvvetler
16.2.1. Talep
16.2.2. Arz
16.2.3. Resmi Kuruluşlar (Devlet)
16.3. Arz ve Talep Karşısında Pazar Oluşumu
16.4. Arz ve Talebe Göre Fiyat Oluşumu
16.5. Pazar ve Pazarlama Araştırması
16.6. Pazarlama Hizmetleri
16.6.1. Ürünlerin Toplanması
16.6.2. Ürünlerin İşlenmesi
16.6.3. Ürünlerin Dağıtılması
16.7. Hasat Öncesi ve Sonrası Ürünleri Gelişmesini Etkileyen Faktörler
16.8. Ürünlerin Hasadı
16.8.1. Hasat Zamanının Saptanması ve Ürünlere Etkisi
16.8.1.1. Hasat Zamanının Saptanmasında Genel Özellikler
16.8.1.2. Hasat Zamanının Saptanmasına Ait Ürünlerde Aranan Özellikler
16.8.1.2.1. Kökleri ve Yumruları Yenen Sebzeler
16.8.1.2.2. Soğanları Yenen Sebzeler
16.8.1.2.3. Yaprakları, Sapları, Gövdeleri ve Sürgünleri Yenen Sebzeler
16.8.1.2.4. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzeler
16.8.1.2.5. Meyveleri Yenen Sebzeler
16.8.2. Hasat Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
16.8.3. Hasat Yöntemleri
16.9. Paketleme
16.9.1. Paketlemenin İşletmede Yapılması
16.9.2. Paketlemenin Pazarlama Zinciri İçinde Yapılması
16.9.3. Özel Paketleme Evleri
16.9.3.1. Ürünlerin Paketleme Evlerine Taşınması
16.9.3.2. Ürünlerin Boşaltılması ve Banda Verilmesi
16.9.3.3. Ürünlerin Ayıklanması, Temizlenmesi ve Yıkanması
16.9.3.4. Ürünlerin Mumlanması
16.9.3.5. Standardizasyonun Tanımı ve Kapsamı
16.9.3.5.1. Konu, Tanım Ve Kapsam
16.9.3.5.2. Sınıflama, Boylama ve Özellikleri
16.9.3.5.3. Ürünlere Yapılan Diğer Özel İşlemler
16.9.3.5.4. Toleranslar
16.9.3.5.5. Piyasaya Arz
16.9.3.5.6. Ambalaj veya Paketleme
16.9.3.5.6.1. Ürünün Ambalaj Kabına Dökme Doldurulması
16.9.3.5.6.2. Ürünün Ambalaj Kabına Düzgün Yerleştirilmesi
16.9.3.5.7. Markalama ve İşaretleme
16.10. Ürünlerde Hasat Sonrası Görülen Kayıplar ve Önleme Yolları
16.11. Ürünleri Pazarlama Şekilleri
17. EKİM NÖBETİ (MÜNAVEBE)
18. SEBZELERDE ÇOĞALTMA ŞEKİLLERİ
18.1. Eşeyli Çoğaltma Şekli (Generatif, Tohumla Çoğaltma)
18.2. Eşeysiz Çoğaltma Şekli (Vegetatif Çoğaltma)
18.2.1. Çelikle Çoğaltma
18.2.2. Daldırmayla Çoğaltma
18.2.3. Piçlerle Çoğaltma
18.2.4. Rizom Gövdeyle Çoğaltma
18.2.5. Yumrularla Çoğaltma
18.2.6. Aşıyla Çoğaltma
18.2.7. Apomik Çoğaltma
18.2.8. Doku Kültürüyle Çoğaltma
19. SEBZELERDE YETİŞTİRME ŞEKİLLERİ
19.1. Açıkta Yetiştiricilik
19.2. Örtü Altında Yetiştiricilik
19.2.1. Alçak Sistemler
19.2.2. Yüksek Sistemler
20. SEBZELERDE YETİŞTİRME TEKNİĞİ
20.1. Tohum ve Tohumla Üretim
20.1.1. Çiçek
20.1.2. Tohum
20.1.2.1. Tohumlarda Aranacak Özellikler
20.1.2.1.1. Tohumların Dış Özellikleri
20.1.2.1.2. Tohumların İç Özellikleri
20.1.2.2. Tohumların Çimlenmesi
20.1.2.3. Tohumların Çimlenmesinde Kısıtlamalar
20.1.2.3.1. Tohumdan İleri Gelen Çimlenme Kısıtlamaları
20.1.2.3.2. Çevre Koşullarından İleri Gelen Çimlenme Kısıtlamaları
20.1.2.4. Tohumların Saklanması
20.1.2.5. Tohumların Ekim Zamanı, Yeri, Miktarı ve Derinliği
20.1.2.6. Tohumların Çeşitli Maddelerle Kaplanması ve Bantlanması
20.2. Fide Yetiştiriciliği
20.2.1. Fide Yetiştirmenin Amacı
20.2.2. Fide Yetiştirme Yerleri ve Fidelerin Yetiştirilmesi
20.2.3. Fidelerin Pişkinleştirilmesi
20.2.4. Fide Dikimi
21. LİTERATÜR