İngilizce Türkçe Tarım Terimleri Çalışmasının amacı , Türkçe tarım alanındaki terimleri bir araya getirmek, bu terimler hakkında bilgi sahibi olmak, terimlerin ifade ettiği kavramların doğru anlaşılmasını sağlamak, bu yolla yanlış kullanılan terimleri tespit etmek ve doğru kullanımına yönelik öneriler geliştirmek, dilimize geçmiş İngilizce terimlere karşılık Türkçe karşılıklar bulmaya çalışmak ve türetme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Bu çalışma ile Türkçe karşılığı kesin olarak belirlenememiş veya anlam karmaşasına yol açmış terimlerin statüsü açıklığa kavuşturularak elde edilen sonuçların terim bankası, sözlük, tesarus gibi kaynaklarda yer alması yönünde öneriler ortaya konmasına çalışılacaktır. Böylece Tarım alanında Türk dilinin zenginleşmesine katkıda bulunulacak, Türkçenin diğer dillerin istilasından korunması ,kavramlar ve terimler arasındaki karmaşanın engellenmesi sağlanmış olacaktır.
Tarımla ilgilenen tüm uzmanlarımızın veTürkçe Dil uzmanlarının katkılarını bekliyoruz.
Saygılarımızla