Gıda Maddesi Nedir?

Türk Gıda Mevzuatına göre tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü madde gıda maddesi olarak kabul edilmektedir.

Fonksiyonel gıdalar nedir?

Besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdalar.

Özel beslenme amaçlı gıda nedir?

Bebek mamaları ve çocuk gıdaları da dahil, özel fizyolojik koşullar ve/veya hastalıklar nedeni ile ortaya çıkan özel beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan veya formüle edilen, kendilerine ait özel bileşimini veya üretim basamaklarına bağlı olarak normal tüketim için üretilen gıda maddelerinden açıkça ayrılabilen, bildirimindeki beslenme amaçlarına uygun ve bu uygunluğu işaret edici şekilde tüketime sunulan gıda maddeleridir.

Dökme Gıdalar nedir?

Ambalajlanmadan satışa sunulan gıda maddeleridir. Dökme gıdalar, tüketim ve satış yerlerinde satışa sunulurken gıda maddesinin adı, üretici firmanın adı ve adresi, orijin ülke, son tüketim tarihi ve parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası ile ilgili bilgileri içeren etiketler tüketicinin görebileceği yerlerde bulundurulmalı veya gıda maddesiyle birlikte tüketiciye sunulmalıdır.

Probiyotik gıda nedir?

İçerisinde raf ömrü sonuna kadar yeterli miktarda canlı probiyotik mikroorganizma (1.0x106 kob/g) bulunduran ve bu canlılığı muhafaza eden ürüne probiyotik gıda denir.

Prebiyotik gıda nedir?

İçerisinde prebiyotik bileşen içeren ürüne prebiyotik gıda denir.

Düşük enerjili gıda nedir?

Katı gıdalarda 100 gramında 40 kilokaloriden az, sıvı gıdalarda 100 mililitresinde 20 kilokaloriden az enerji içeren gıdalara düşük enerjili gıda maddesi denir.

Gıda maddelerinin Sağlık Bakanlığı onayı mevcut mudur?

Gıda Maddelerinin üretim izinleri onayı, 28 Haziran 1995 tarih ve 22327 sayılı resmi gazetede yayınlanan 560 sayılı GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 2004 YILINDAN BU YANA DA 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN gereği Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu üyesi derneklerin üyesi bütün firmalar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından üretim izinleri vardır. Aksi halde derneğe üye olamazlar.

Gıda maddesi Zararlı mıdır?

Her maddenin yarar veya zararında, kullanılan miktar çok önemlidir. Hayatın idamesi için mutlak gerekli olan gıda maddelerini, aşırı miktarlarda, tükettiğimizde de bir takım olumsuz durumlarla karşı karşıya kalacağımız bilinen bir gerçektir. Normal kullanımında hiçbir sıkıntı yaratmayan doğal gıda maddeleri, aşırı kullanımında tüketiciler için zararlı olabilmektedir. Milattan önce Hipokrat “ilacınız gıdanız, gıdanız ilacınız olsun”, Paracelsus “ her madde toksiktir. Diğer bir deyişle toksik olmayan madde yoktur. Maddenin ilaç ya da zehir olmasını kullanıldığı doz belirler.”demişlerdir. Türkçemizde de “azı karar çoğu zarar” deyimi söz konusu duruma örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda diyebiliriz ki bütün mesele her şeyi dozunda tüketmektir. Soğuk suyun hızlı ve fazla tüketiminin bağırsak düğümlemesine yol açması ve fazla miktarda et tüketiminin de gut hastalığına yol açması benzer durumlara örnektir.

Mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde üretilen ve bireyin ihtiyacı kadar kullandığı bütün gıda maddeleri yararlıdır.

Pastörizasyon ile sterilizasyon arasındaki fark nedir?

Sterilizasyon ısıya dirençli bakteri sporlarının öldürülmesi için kullanılır; örneğin konserve ürünler. Bu ürünler 120 °C sıcaklıklara veya ultra yüksek sıcaklıklara (UHT) 140 °C'ye kadar ısıtılırlar, böylece bozulma yapan bakteriler ve sporları yok edilir. Sterilizasyonda bakteriler canlı kalamazlar, steril ürünlerin raf ömürleri pastörize ürünlerin raf ömürlerinden daha uzundur. Sterilizasyonun dezavantajı süt gibi bazı ürünlerin kalitelerini olumsuz etkilemesidir ve bazı vitaminler (B vitaminleri ve C vitaminleri) kaybolabilir.

Sağlıklı Beslenmek İçin Ne Yapılmalı?

Beslenme programlarının üç ortak noktası bulunmalı. Yeterli, dengeli ve çeşitli beslenmek! Yani ihtiyacınız kadar yemek, protein, yağ, karbonhidrat artmasına dikkat etmek ve çeşitlilik sağlamak! Bu üç noktayı içine alan bir beslenme programınız varsa size özel bir beslenme planı yapılmasına bazı hastalıklar dışında pek gerek olmaz. Sağlıklı insanların illa diyet uzmanlarına giderek kendilerine özel beslenme planı yaptırması, genetik analizler yaptırarak genlerine uygun beslenmeye çalışması gerekmiyor. Bu duruma "ortoreksiya" yani "sağlıklı beslenme hastalığı" deniyor.

Kırmızı Şarap Kolesterolü Düşürür mü?

Kırmızı şarabın kötü kolesterol LDL'yi azaltabilecek bir güce sahip olmadığı, içerdiği flavonoidler sayesinde iyi kolesterol HDL'yi arttırması dışında kalp ve damar sistemine çok özel bir etkisinin bulunmadığı biliniyor. Kırmızı şaraptaki bu antioksidan flavonoidler (resveratrol, antosiyaninler) kırmızı şarap dışında pek çok yiyecekten de kazanılabilir. Örneğin, bir su bardağı kırmızı fasulyede bir bardak şaraptakine eşit antioksidan mevcut. Şaraptan kazanacağınız antioksidanı kırmızı fasulyeden de kazanabilirsiniz. Yani karar sizin! Şarap mı fasulye mi?

Transgenik Ürünler İnsan sağlığına zararlıdır mıdır?

AB’nin desteği ile AB üyesi 13 ülkeden 65 bilim adamının katılımıyla ve 11,5 milyar euro harcaranak bağımsız olarak yürütülen ve 3,5 yıl süren “entransfood projesi” halen üretilip tüketilmekte olan genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan sağlığı açısından en az klasik yöntemlerle elde edilen ürünler kadar güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

Cartegena Biyolojik Sözleşmesi nedir?

İnsanlarda genellikle Cartegena Biyolojik Sözleşmesi transgenik ürünlerin insan sağlığını tehdit etmesini engellemek için kurulmuştur diye yanlış bir inanış bulunmaktadır. Halbuki Cartegena Biyolojik Sözleşmesi canlı genetiği değiştirilmiş organizmaların biyoçeşitlilik üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini engellemek için oluşturulmuştur.

Karbonhidratlarla Proteinleri Karıştırmamak Gerekir mi?

Pratikte ve teorikte bu durum pek mümkün değildir. Örnek olarak bir süt kutusunun üzerindeki etiket bilgilerine bakacak olursanız içerisinde hem karbonhidrat hem de protein olduğunu göreceksiniz. Aynı şey yoğurt için de geçerlidir. Hatta karbonhidrat diye bildiğimiz pirinç ve makarna paketlerinin üzerindeki etiket bilgisini incelediğimizde protein de içerdiklerine tanık oluruz. Demek ki ayırma diyeti temelinde yanlış. Bu durumda bizim hiç süt - yoğurt tüketmememiz gerekir. Peki ya kemik sağlığımız? Dolayısıyla bu durum kişiyi yetersiz ve dengesiz beslenmeye sürüklemektedir.