Toplam 4 Sayfadan 1. Sayfa 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 40 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

 1. #1
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  LEONARDİT
  Toprakta organik madde; tamamen çürümüş organik unsurlar HUMUS olarak adlandırılır. En önemli humus kaynağı dekompoze olmuş bitki artıkları ya da kompostlardır. Ayrıca humatlarda bu grupta sayılırlar.
  Leonarditler ise yüksek oranda Hümin (Hümik asit + Fülvik asit) ile karbon ve makro - mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki ve hayvan kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerektirdiğinden tabiatta nadir olarak bulunur ve kalitesi bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. İçerdiği yüksek oranda hümik asitlerden dolayı önemli bir ekonomik değere sahiptir. Son 10 yılın dünyada ve 5 yıldır da ülkemizde popülarite kazanmıştır. Bir başka deyişle ancak gereği anlaşılmıştır.

  Daha birçok kaynaktan hümik asit elde edilebilir ancak günümüzde doğal leonardite en yakın kalite gösteren ve Insanlarında suiistimal ettikleri kaynak linyittir.

  Ancak linyitle leonardit bilerek ve bilmeyerek çok sık karıştırılmaktadır. Sonuç olarak linyitte de hümik asitler vardır. Fakat linyitte C un yüksek olması toprağa uygulandığında topraktaki C/N oranını olumsuz etkilemesi riskinden dolayı linyit menşei hümik asitler doğru unsurlar değildir. Oluşum şartlarına bağlı olarak içerdikleri hümik asit miktarı % 40 ila %90 arasında değişir. Bu değer Hümik asit ve Fülvik asit toplamıdır. Asitler organik maddenin ayrışmasından sonra oluşan humusun çözünebilen kısmıdır. Hümik asitler leonardit dışında da birçok kaynaktan alınabilirler ancak, diğer kaynaklarda düşük oranda bulunması ve elde edilmesinin çokta ucuz olmaması, bunu yanında moleküler yapısının orijinalliği ve farklılığıyla yapısal aktifliği sonucu tercih edilen kaynak dünyada leonarditler olmuştur.
  Bitkiler çürüdüklerinde fülvik ve hümik asitler oluşur. Bu asitler toprak mikrobiyolojisine son derece yararlıdır. Hümik asitlerin moleküler yapıları fülvik asite göre daha büyük olup, topraktaki kalıcılığı ve etki süresi fülvik asite göre daha fazladır. Ayrıca bu nedenle parçalanması da bu oranda zordur. Bu etkisinden dolayı da toprak organik maddesini artırmada hümik asit daha çok kullanılır. Bu asitler toprakta kalıcı sayılabilirler yani yıkanan veya yok olan maddeler değillerdir.
  Hümik asitler, moleküler ağırlığı fazla olup uzun zincir molekül yapısındadır. Rengi koyu kahverengi ile siyah arasındadır. Fülvik asitler moleküler ağırlığı düşük olup, kısa zincir molekül yapısındadır. Rengi açık sarı ile sarı-Kahverengi arasındadır.
  Hümik asitler, hem linyitten hem de leonardit ten elde edilebilirler, ancak linyitten elde edilenler okside olmadıklarından büyümeyi teşvik etme noktasında leonardit kaynaklı hümik asitler kadar yararlı değillerdir.
  Leonarditler bir toprak düzenleyicisidir ve bitkiler için biyolojik regülatördür. Hayvan gübresi, kompost ya da torf gibi çabuk parçalanıp yok olmaması diğer organik kaynaklara karşın avantajıdır.  Şekil 3. Kumlu ve killi topraklarda Hümik asitlerle toprak tanecikleri arasındaki iyonik ilişki.
  Hümik asitlerin kumlu topraklara katkısı
  Kumlu toprakların disperse bir yapısı vardır. Aralıklı yapı ve kolay drenaj besinlerin toprak içinde yıkanmasına neden olur. Bu bir ekonomik kayıptır. Kumlu topraklarda kum oranı arttıkça hem su hem de besin maddesi tutma kabiliyeti azalır. Bunun en önemli nedeni kum taneciklerinin adsorbsiyon(bağlama) yüzeylerinin olmamasıdır.

  Halbuki organik maddenin yani humatların negatif adsorbsiyon yüzeyleri vardır ve bu yüzeyler sayesinde hem suyu depolar özelliğine bağlı pozitif yönleriyle hem de negatiflik özellikleriyle katyonları adsorbe ederek yıkanmaktan korurlar.
  Hümik asitlerin killi topraklara katkısı
  Ağır ve killi topraklar soğuk ve nemli hava koşullarında suyu tutar, sıcak havalarda ise büzülür ve küçülürler. Bu olay toprak içerisinde kapilariteyi engellediği gibi havalanmayı ve infilitrasyon ile perkolasyonu olumsuz etkiler. Toprak kurumaya başladığı zaman su molekülleri kil parçalarının arasından uzaklaşır. Suyun bu hareketi kil parçalarının bir birlerine çok yaklaşmasına, hacimlerinin küçülmesine ve yüzeyde çatlamalara neden olur. Bu durumlarda Hümik asit büyük molekülleri, kil parçalarının arasına girerek birleşmelerini ve yapışmalarını engellemekte ve kil parçalarını ayrı tutmaktadır. Bunun sonucunda su ve besin maddeleri kolaylıkla bu alanlara yerleşebilmekte ve toprağı gevşetmektedir. Bu olumlu etki esas ve en önemli olarak bütün bitkilerde çimlenme anında ve çim bitkilerinin çıkışında önem kazanmaktadır.
  Leonarditin Kulanım formları
  Katı (Granül veya Pelet ) Kullanım: Leonardit, kırılma, öğütülme, elenme, saflaştırma kurutma ve homojenizasyon işleminden sonra granülüzasyon işlemlerinden geçirilir. Ancak bu form kullanılabilirlik açısından tercih edilmesine rağmen bilinmelidir ki toz yada pril forma göre çözünebilirliği daha düşük dolayısıyla da etki etmesi için daha çok zamana ihtiyaç duyar.
  Humat olarak (sıvı veya toz ) kullanım: Leonardit, potasyum hidroksit ile Reaktörde kimyasal işleme sokularak ham sıvı hümik asit elde edilir. Homojenizasyon ve filitrasyon işlemlerinden geçirilen sıvı hümik asit böyle kullanılabileceği gibi, konsantre işlemine tabi tutularak kurutulup toz haline de getirilerek kullanılabilir. Sıvı ya da toz hümik asitler sulama suyuna karıştırılarak kullanılacağı gibi, yapraktan da uygulanabilir. Katı Leonardit ( granül ya da pelet) veya hamutları ( sıvı ya da toz) tarımda tek başına kullanılacağı gibi doğal veya kimyevi gübreler ile (NPK) karıştırılarak da kullanılırlar. Leonardit ve Leonardit'ten elde edilen hümik asitler Organik (Ekolojik) tarıma tam uygunluk sertifikasına da sahiptir.
  Leonarditin yaygın olarak kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır:
  a) Tarımda toprak düzenleyici olarak,
  b) Hümik asit tuzu üretiminde ana hammadde olarak,
  c) Sondajlarda (yayıcı-itici),
  d) Toprağın ıslah edilmesinde filtre olarak,
  e) Sanayinin kirlettiği toprağın ıslahı ve kötü kokuların giderilmesinde.
  f) Zengin organik mineraller içerdiğinden nedeniyle, hayvan yemi katkı maddesi
  olarak,
  g) Hava ve su filtre düzeneklerinde tutucu olarak.
  h) Denizlerdeki petrol kirlenmelerinde absorban olarak,
  I) Sulardaki radyoaktif kirlenmelerin temizlenmesinde.


  HÜMİK ASİTLERİN TARIMDAKİ FAYDALARI


  1. Ağır killi ve killi topraklarda toprak taneciklerini açarak geçirgenliği ve hava
  kompozisyonunu ayarlar.
  2. Toprağın humus oranını arttırır. Yorgun toprakları gençleştirerek eski verimli haline
  geri dönmesini sağlar.
  3.Topraktaki sodyumu bağlayarak tuzlanmayı önler.
  4. Bitki besin maddelerini blokasyonu kaldırıp sonrada şelatlayarak bitkilerin kolaylıkla
  alınabileceği haline getirir. Böylelikle Demir iyonlarını serbest hale getirerek klorozu önler.
  5. Toprakta bloke olmuş besin elementlerini çözüp bitkilerin istifadesine sunar.
  6. Mineral gübrelerin suda hemen çözünüp yıkanarak yeraltı içme sularına karışmasını
  engelleyip kök bölgesinde şelat halinde tutarak bitkinin ihtiyacı kadarını köke verir. Bu
  şekilde aşırı gübrelemenin önüne geçilmiş olup, gübre sarfiyatını ciddi oranda azaltır.
  7. Topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırır.
  Köklerin özellikle uzunlamasına büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
  Bitki köklerinin uzunluklarında, kesitlerinde ve özgül ağırlıklarında önemli ölçüde artış sağlar. Bunun sonucu olarak da, bitki daha fazla besini bünyesine alabilir, böcek ve hastalıklara karşı daha dirençli, soğuğa, sıcağa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını
  arttırır.
  8. Tarım alanlarındaki hasat sonrası bitki artıklarının çabuk dekompoze olmasını sağlayarak geri dönüşümü hızlandırmış olur.
  9.Kumlu hafif tekstürlü toprakların su tutma kapasitesini artırır, (ağırlığının 20 katı.)
  10. Topraktaki kireç içersindeki karbondioksiti serbest duruma getirir. Bu serbest karbondioksitin fotosentezde kullanılması kolaylaşır. Ayrıca, karbondioksit toprakta karbonik aside dönüşerek toprağa bağlı olup bitki tarafından alınamayan bazı mineralleri çözer ve bitki tarafından alınabilmelerini sağlar.
  11. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Kökleri kuvvetlendirir.
  12. Meyvelerde kalite kriterlerini ( meyvenin şeker oranını (Brix Level), tat, sertlik, görünüm, ağırlık ve dayanıklılığını) artırır. Hasat sonrası ürünün raf ömrünü uzatır.
  13. Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Fidelerin daha hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar.

 2. #2
  FEYZİOĞLU
  Guest
  humik,fulvik,leonardit. hangi güvenilir firmalardan temin edilebilir.Araştırdığım kadarı ile fosfor ve benzeri mineraller karıştırılıp satılıyor.Bu uygulamalar ne derece sağlıklı.

  Fulvik ,Humik ve leonardit sağlıklı olarak hangi firmadan temin edilebilir.araştırmalarıma göre;bunlara fosfor vb.minmeraller ilave ederek satıyorlar,50 kg.55 tl., nasıl değerlendiriyorsunuz.80 m2 bir bahçe için toprak analizi yapmak mümkün olmadığına göre ağaçlara hangi mineral ne miktarda verilmelidir.Daha önceki mail'llerim dikkate alınırsa doyurucu bir bilgi alacağımı umut ediyorum

 3. #3
  kardelen
  Guest

  Cevap: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  Bu doğal haldeki yapılara dışardan kimyasal katmadanda elde edilebilir.

  Fakat en büyük sıkıntı bu gibi materyallerin alındıktan sonra elde ediliş biçimidir. Bunun için sıvı humik asit preparatlarında dikkat edeceğiniz husus bunlardaki Ph değerleridir.
  Ph değeri 7 ve üstünde olan humik asitli preparatlar genelde OH iyonlu yapılarla mumele edilerek elde edildiği için Ph oranı 7 ve üzerinde olurki bunlarda toprakta sıkıntı oluşturmaktadır.
  Şimdi lütfen Ph oranı 7 nin altında olan ve % 15 civarı humik ve fulvo asidi içeren preparatları kullanmanız daha avantajlıdır. Ancak oran fazla ise bu sefer dekara kullanacağınız miktarı azaltınız. Çok asit çok fayda değildir önemli olan dengedir.

  Şimdi bu ürünlerin Toz halde olanlarını ise mümkün ise Humik + fulvik asit oranı % 60 ile % 80 arasında olanları tercih etmenizi öneririm. Bunlarda da 2. olarak yine Ph sına bakmanız önemlidir.
  Kaliteli ürün istiyorsanız ben size temin edebilirim ama 80 m2 için bunun yerine hazır gidin 4 torba profert firmasının tavuk gübresini ve huzeo diye zeolitli ürün var onu kullanmanızı ondanda 2 torba yeterli olur ve iyice alanda toprakla karıştırmanızı öneririm saygılar sunarım

 4. #4
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  Bu yazı bana ait değildir. e-posta ile gelmişti, ben de buraya aktarmak istedim.
  Tarımda leonardit kullanımı‏
  ______________________________ __________
  LEONARDİTİN TARIMDA SAĞLADIĞI VERİM ARTIŞI

  Leonarditin ve Leonarditten elde edilen Hümik asitlerin (Humatlar) tarımda sağladığı verim artışı ve diğer faydaları ile ilgili yapılan uygulamalı araştırmalar ve araştırma sonuçları aşağıda sıralanmıştır.

  Grand Forks' da yapılan testlerde, toprağa humat ( leonardit )uygulanması sonucu patates üretiminde verimin % 28 arttığı tespit edilmiştir.

  Hümik asitin; inorganik azot, fosfor ve potasyum ile birlikte seralarda kullanılması sonucu domates üretiminde çok büyük bir artış sağlanmıştır ve üretilen domateslerin görünüşü daha göz alıcı olmuştur.

  Azot/Hümik asit oranın domateslerin büyüme hızına ve verim artışına büyük etkisi olduğu bulunmuştur. Hümik asit uygulanan seralardan elde edilen domatesler daha koyu kırmızı renkte olurken, sadece NPK gübre kullanılan seralardan elde edilenler açık kırmızı olmuştur.

  Yapılan testlerden 1 numaralı testte, Hümik asitin domates üretiminde % 100 oranında verim artışı sağladığı bulunmuştur.

  Çözünebilir leonardit ( Aqua Humus) tütün tarlalarında test edilmiştir.
  Test sonuçları göstermiştir ki, leonarditin gübre ile birlikte kullanılması tütünün veriminde ve büyüme hızında önemli artışlar sağlamaktadır.

  Ayrıca, büyüyen tütün yaprakları daha geniş, daha yeşil ve daha güçlü olmuştur. Kullanılan gübreye leonardit ilave edilince şeker pancarı üretiminde % 20 verim artışı sağlanmıştır.

  Toprağa sadece Leonardit( gübresiz ) karıştırılması sonucu da arpa üretiminde % 20 verim artışı elde edilmiştir.

  Domates tohumlarına leonardit uygulanması ile fide ve genç bitkinin büyümesi oldukça hızlanmıştır ve ürün veriminde önemli bir artış sağlanmıştır.

  Ayrıca, domates meyveleri daha büyük ve daha güzel görünümlü olmuştur.

  Fidenin sulama suyuna Hümik asit eklenince de aynı sonuç alınmıştır.

  Yaklaşık 25 dekarlık bir domates tarlasında;
  a) Sadece standart inorganik gübre kullanılmıştır.
  b) Standart inorganik gübre ve leonardit birlikte kullanılmıştır.

  Her iki uygulamanın sonunda elde edilen ürün miktarları karşılaştırılmıştır.

  Verim farkı olağanüstü olmuştur.

  Sadece inorganik gübre kullanılan bölgeden 3215 kg domates alınırken, aynı genişlikteki leonardit kullanılan bölgeden 5178 kg domates elde edilmiştir.

  Verim artışı % 61' dir. Ayrıca, bitkinin belirgin bir şekilde daha güçlü ve daha sağlam olduğu gözlenmiştir.

  Hümik asitin, patatesin gelişmesi ve verimi üzerine olan etkisini incelemek için 1964,1965 ve 1966 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir araştırma yapılmıştır.

  İster patates tohumlarının Hümik asit ile işlem görmesi şeklinde olsun, ister yatak sulama suyuna Hümik asit karıştırılması şeklinde olsun, her iki şekilde de çarpıcı sonuçlar alınmıştır.

  Üç yılın ortalaması olarak, 2 gram/lb oranında Hümik asit karıştırılmış toprakta fide üretimi verimi 69'dan 231'e çıkmıştır.

  Tohumları % 10'luk Hümik asit çözeltisi ile işlem görmüş patateste üretim verimi %30 ile %40 arası artmıştır.1968 yılında yapılan geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir araştırmada; bir kontrol tarlasındaki patates üretimi ile yaklaşık 250 kg/dekar miktarında leonardit uygulanmış bir tarladaki patates üretimleri karşılaştırılmıştır.

  Eşit alanlarda, kontrol tarlasından 17.900 kg patates alınırken leonardit uygulanmış tarladan 22.990 kg patates elde edilmiştir. Verim artışı % 28.4' tür.

  Ayrıca, leonardit uygulanan tarladan elde edilen bütün patateslerin özgül ağırlıkları hemen hemen eşit olmuştur.  Soya fasulyesi ile yapılan bir başka testin sonuçları ise aşağıdadır:

  LEONARDİT' İN SOYA FASULYESİ VERİMİ VE GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİAŞILANMIŞ

  Kontrol tarlası Leonardit uygulanmış tarla Kontrol tarlası Leonardit uygulanmış tarla ortalama bitki

  yüksekliği (inches) 14,1 19,6 17,4 18,8

  Fasulye verimi (grams/25ft.kanal) 103,0 292,0 169,0 313,0

  Fasulye verimi (%) 100,0 283,4 164,7 303,9

  Fasulye içindeki Azot 6,6 7,1 6,2 6,9

  Fasulye içindeki Protein (%) 41,2 44,3 39,8 43

  Toprağa % 0,5 ve % 0,25 oranlarında Sodyum Leonardit uygulanması sonucu çimen veriminde % 24,7 ve %14,4 oranlarında artış sağlanmıştır.

  Bir tütün tarlası 3 bölüme ayrılmıştır. Bir bölüme hiç gübre ve Leonardit uygulanmamıştır. 2 ay sonra yapılan dikkatli bir inceleme sonunda gübre ve Leonardit atılmayan bölgede yetişen tütünde gövdenin zayıf olduğu ve azot eksikliği tespit edilmiştir.

  Leonardit uygulanan bölgede yetişen bitkilerin ise sağlam yapıda ve sağlıklı yeşil renkte oldukları belirlenmiştir.

  Leonarditin süs biberlerinin gelişmesine etkisini inceleyen bir araştırma yapılmıştır.

  Yaklaşık 70 kg/dekar oranında Leonardit kullanılmıştır. Leonardit kullanılan bölümde biberler daha büyük boyutta daha ağır ve daha koyu kırmızı renkte olmuştur.

  Ayrıca, toprak yüzeyinin hemen üzerinde fazladan kökler oluşmuştur. Farklı kaynaklardan elde edilen Hümik asitlerin mısır fideleri ve algae gelişmelerine etkisi incelenmiştir.

  Gelişmeyi düzenleyici ve hızlandırıcı en uygun Hümik asit oranları: mısır için 5 ppm ve algae için 60 ppm bulunmuştur. Bu oranlarda Hümik asit kullanıldığı durumdaki verim artışları ise; mısır için ( düşük inorganik madde içeren topraklarda ) % 30-%35, algae için % 100 olmuştur.

  Hümik asitin hangi kaynaktan elde edildiği test sonuçlarını etkilememiştir.

  Topraktaki Hümik asit oranı arttıkça bitki içerisindeki fosfor konsantrasyonu da ( ürün seviyesine bağlı olmadan) artmıştır. Hümik asit uygulaması ile bitkinin tepe kısımlarında yüksek demir konsantrasyonu, köklerde ise daha düşük demir konsantrasyonu gözlenmiştir.

  Leonarditin ( ve Hümik asitin ) bitki gelişmesinde en etkili olduğu toprak türleri, düşük organik madde içeren toprak türleri olmuştur.

  Leonardit, normal gübre ile birlikte, meyve ağaçlarında kullanılmıştır ve gelişmeye etkisi test edilmiştir. Leonarditin etkisi ile gövde kesit alanların %24-%47 arası oranlarında daha fazla büyüdüğü bulunmuştur. Rusya genelinde yapılan araştırmalarda, farklı bitkilerin yetiştiği tarlalara Hümik asit düşük dozda uygulanmıştır.


  Elde edilen verim artışları şöyledir:

  Salatalık.................... .................. % 34

  Domates(Rivermen)............. ....... % 23

  Domates(Sonato)............... ........ % 17

  Patates....................... ................ % 28

  Mısır....................... ..................... % 30

  Arpa.......................... .................. % 55

  Beyaz Pirinç....................... ...... % 20U

  SA, Breau of Mines (Freeman, 1970 ) tarafından yapılan arazi ve laboratuar araştırmalarında, % 84,3 Hümik asit içeren Leonarditin patates, soya fasulyesi ve mantar kültürü üretimde verime etkisi incelenmiştir.

  Araştırmalar, ürünlerin veriminde büyük artışlar olduğunu göstermiştir.

  North Dakota'daki bir başka araştırmada da (Agvise Inc, 1977-1979) arpa üretiminde önemli verim artışı sağlandığını bulunmuştur.

  Rusya'da da Leonarditin ürün verimini büyük ölçüde arttırdığını kanıtlayan birçok araştırma yapılmıştır.

  V.T. Syabryai (1965) Toprağa Leonardit ve NPK uygulanması sonucu, patates üretiminin 6.100 kg/ha'dan 15.000 kg/ha'ya ve lahana üretiminin 5.600 kg/ha'dan 16.500 kg/ha'ya çıktığını göstermiştir. Arpada da verimin önemli ölçüde arttığını ve bitkinin çok daha hızlı büyüdüğü tespit edilmiştir.

  Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan ayrıntılı araştırmalara göre aşağıdaki tarım bitkilerinin üretilmesinde Leonardit kullanılması ile arı üretiminde:%60, buğday üretiminde, %37 ve mısır üretiminde %15oranlarında verim artışı sağlanmıştır.

  Leonarditin bütün tarım ürünlerinde verimi önemli ölçüde arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçektir.

  Rusya ve diğer eski USSR Cumhuriyetlerinde yapılan uygulamalı araştırmalar sonunda bazı bitkilerde Leonardit kullanılması ile elde edilen verim artışları aşağıdaki oranlarda bulunmuştur.

  Buğday %13-25

  Domates %20-30

  Arpa %15-18

  Lahana %25-30

  Karabuğday ve Darı %25-50

  Elma %8-20

  Mısır %30

  Üzüm %25-30

  Patates, havuç, pancar, turp %25-40

  Bütün narenciyelerde %30-60Pamuk %10-30 Çayır,çimen,çim %100'e kadar Salatalık %34-38Bunların dışında çiçek yetiştiren firmalardan alınan bilgilere göre: üretilen gül ve papatyanın miktarı %30-100 arasında artmıştır,köklenme fazlalaşmıştır ve çiçeklerin açma zamanında 10-15 gün arası erkencilik sağlanmıştır.

  Leonardit tarım ürünlerinde sadece verimi arttırmakla kalmamaktadır. Ürünün kalitesini de iyileştirmektedir.

  Leonardit uygulanınca tarım bitkilerinin bünyelerinde daha fazla besleyici - yararlı elementler toplanmaktadır. Örneğin; Leonardit kullanılması ile: C vitamini: Pancarda % 100' e kadar, turpta % 30' a kadar artmıştır.

  Carotene: Pancarda % 100' e kadar, lahana da % 25 artmıştır.

  Riboflavin: Bazı sebzelerde % 8-14 oranında artmıştır.

  Niacin: Pancarda %79, lahanada %42 ve turpta % 50 artmıştır.

  Pancar ve lahana yapraklarında protein %16-18 ve fosfor %26-28 oranlarında artmıştır.

  Patateste daha fazla nişasta birikmiştir. Ketende daha kaliteli lifler oluşmuştur.

  Köklerde daha kaliteli yağlar birikmiştir.

  Pamukta nükleer asit oranı hızla artmıştır.

  Ayçiçeği tohumlarında yağ oranı hızla artmıştır.

  Domatesteki şeker ve C vitamini % 45 oranlarına kadar artmıştır.

  Mısır, patates, salatalık, kıvırcık gibi bazı tarım ürünlerinin yetiştirilmeleri sırasında oldukça fazla azot gübreleri kullanılır.

  Prof. Khristeva ve öğrencileri yaptıkları araştırmalarda toprağa Leonardit ilave edilmesi ile kullanılan azot miktarında % 50 azalma olduğunu bulmuşlardır.

  Ayrıca, Leonarditin cholorosis bitki hastalığını bütünüyle önlediği ABD'nde kanıtlanmıştır.

  Yapılan araştırmalarda; normal gübreleme programı ile birlikte Leonardit kullanıldığı durumla, sadece normal gübreleme programının uygulandığı durum karşılaştırılmıştır.

  Leonardit kullanılması ile elde edilen verim artışları, diğer sonuçlar ve araştırmayı yapan kuruluşlar aşağıda sıralanmaktadır:

  Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan Kuruluş Soğan %25 verim artışı.%6 zayiat azalışı.

  Novajo AgricultureProduction Industry and New mexico State University Havuç % 84 verim artışı Novajo Agriculture Production Industry and Newmexico State UniversityPatates %5 verim artışı Daha fazla orta boy patates Novajo Agriculture Production Industry and New mexico State University Fasulye %10 verim artışı Fasulye tanelerinin boyutu %3,5 oranında arttı. Novajo Agriculture Production Industry and New mexico State University ÇİM,SÜS VE ÇEVRE BİTKİLERİ Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan Kuruluş Çim, (sarmaşık çim) Renk ve kalitede iyileşme Azot oranında düşme Michigan State University P.Rieke. T.Nikolai, B.LeachÇim, (sarmaşık çim) Gelişme hızlandı.

  Yoğunluk ve renkte iyileşme North Carolina State University Dr.Charles Peacock, S.DorerBermuda çimi Yüksek çim kalitesi hızlı büyüme University of FloridaJohn L. Cisar St.Augustine Çimi %24 verim artışı Wilkinson Farm, Florida Keith TrenowVinca-Salvia Büyüme indeksinde %7 artış kuru ağırlığında %83 artış University of Georgia Dr.Tim Smalley Kırmızı Meşe 2 mm' den büyük köklerde %65 artış2 mm' den küçük köklerde % 77 artış University of Georgia Dr.Tim Smalley Narenciye fideleri % 24 oranında daha hızlı gelişme Becker GrovesLynn EllisLive meşesi 10 ay içerisinde caliper gelişmesinde, % 4,5 artış LoneStar Growers / Color Spot.Chris. FoxLee ve Bartlett (1976) yaptıkları araştırmalarla: mısır yetiştirilen toprağa Hümik asit ilave edilince kök ve sürgünlerde gelişmenin canlandığını, hızlandığını ve mısır veriminin %87arttığınıbulmuşlardır .

  Bu araştırmalarda, ayrıca topraktaki Hümik asit oranı arttırıldıkça bitkideki fosfor oranında arttığı da kanıtlanmıştır.

  Bu araştırma, Hümik asitin bitkilerin topraktaki fosforu alma yeteneklerini nasıl arttırdığını göstermektedir. Merkez California' da domates yetiştirilen bitişik 4 tarlanın 2 tanesine sadece 5kg/dekar oranında Leonardit uygulanmıştır.

  Leonardit uygulanan iki tarladan ortalama 1 ton/ dekar daha fazla ürün alınmıştır. Yine aynı yerde, 6 domates tarlasını her birinin yarısına, arka arkaya iki yıl, Leonardit uygulanmıştır.

  Leonardit uygulanan bölgeler ile uygulanmayan bölgeler arasındaki farkın ikinci yıl daha fazla olduğu ölçülmüştür. Verim artışı ikinci yıl daha fazla olmaktadır.

  U.S. Agronomy Associates tarafından California, Washinton ve Idaho eyaletlerindeki pamuk, yonca, patates ve elma tarlalarında ve bahçelerinde yapılan testlerde, Leonardit uygulanınca verimin % 20oranına kadar arttığı bulunmuştur.

  ABD' nin batısındaki büyük çiftliklerde Leonardit uygulanması ile ilgili geniş çaplı araştırma ve testler yapılmıştır.

  Bu testlerde, Leonarditin önemli ölçüde verim artışı sağlanmasının yanı sıra, kullanılan su ve gübre miktarlarında da küçümsenmeyecek azalmalara neden olduğu bulunmuştur.

  Ayrıca, Leonardit sürekli kullanılınca, her geçen yıl verim artışı bir önceki yıla göre daha fazla olduğu gibi, su ve gübre ihtiyacı da bir önceki yıla göre biraz daha azalmıştır.

  Üçüncü yılda, sulama suyu miktarında % 15 ve tarlaya atılan fosfat gübre miktarında % 10 oranlarında azalma olduğu bulunmuştur. Sladky' nin yaptığı araştırmalarda Hümik asidin domates fidelerinde çimlenmeyi ve büyümeyi çok hızlandırdığı bulunmuştur.

  Aşağıdaki şekil Sladky' nin araştırma sonuçlarını göstermektedir. 50 ppm oranında Hümik asit kullanılınca kök ve gövdede büyüme 2 misline yakın artmıştır.

  Hümik asitin, kavun bitkisinin kök ve sürgünlerinde büyümeyin asıl etkilediği aşağıda şekilde yer almaktadır. En uygun Hümik asit oranı 37 ppm bulunmuştur.

  Bu oranda Hümik asit kullanılınca kökler 2mislineyakın ve sürgünler 2 mislinden fazla büyümüştür. Salatalık için ise,en uygun Hümik asit oranı 100 ppm bulunmuştur.

  SONUÇ:

  Leonardit veya Leonarditten elde edilen Hümik asit ile, Dünyanın çok farklı bölgelerinde ve bizzat tarlada ( veya serada ) yapılan uygulamalı testlerin sonuçları özet olarak anlatılmıştır. Bu farklı yerlerde ve farklı bitkiler için yapılan testlerin ürün verimi artışıyla ilgili sonuçları bir araya getirilerek ayrı bir tablo yapılmıştır ve aşağıda verilmektedir.

  Hem yazıda anlatılan örneklerden, hem de aşağıdaki tablodan kolayca anlaşılabileceği gibi, Leonardit ( ve Hümik asit ) her türlü toprakta ve her türlü üründe, tartışmasız bir şekilde çok önemli oranlarda verim artışları sağlamaktadır.

  Aynı bitki için farklı testlerde farklı verim artışı oranları bulunmasının nedenleri: Toprak niteliklerini farklı olması,Kullanılan Leonardit ( veya Hümik asit ) kalitelerinin farklı olması,İklimsel farklılıklar,Test şartlarının ve test yöntemlerinin farklı olmasıdır.

  Ürün Verim artışı.

  Domates %100,%61,%32,%17,%23-30

  Salatalık %34,%34-38

  Lahana % 100, % 25-30

  Fasulye % 10

  Soya fasulyesi % 183

  Patates % 30-40,% 28,% 145,% 28, % 5, % 25-40, % 20

  Şeker pancarı % 20,%25-40

  Havuç % 25-40,%84

  Turp % 24-40

  Soğan %25

  Sarımsak %20

  Bütün Narenciyeler %30-60

  Arpa %20,%55,%15-18

  Buğday %37,%13-25

  Karabuğday % 25-50

  Darı %60,%25-50

  Mısır %335, %30,%15,%30,%87

  Beyaz Pirinç %20

  Pamuk %10-30, %20

  Algae %100

  Çim, Çimen %15-25,%100,%24

  Yonca %20

  Elma %8-20,%20

  Üzüm %25-30

  www.tarım.gen.tr

 5. #5
  ERAY-Kadir
  Guest

  Leonardi'in bilinmeyen yönleri.

  Leonardit'in önemine vurgu yapmak.

  Burada önce uyguladığımız leonardit'in önemine vurgu yapmam gereği olarak leonardit, bitkilerimize uyguladığımız gübrelerin yarayışlılığını arttırmasının nedenlerini açıklıyacak olursak bitkilerin beslenme forumlarına dünüşümünü sağlamasıdır.

  Bu işi mikro organizmalarda yapmaktadır, fakat mikro organizmalardan bu işi çürükçül bakterilerin yapmaları halinde, gübrelerimizden beslenerek bazı zararlıların üremelerinede sebeb olmaktadırlar. Mesela toprakta her türlü zararlı üremesi bu yolla olmaktadır.

  Bu sebepten gübrelerimizin yarayışlı forma sokma işi leonardi'te düşmektedir, bu yüzden leonardit mucizevi bir özelliğe sahip olma özelliği taşımaktadır, bilim adamları da diyorlarki dünyanın bütün kimyacıları bir araya gelseler hümik asitleri (leonardit) yapamazlar diyerek ilave ediyorlar hümik asitler doğanın bize sunduğu en büyük mucizedir, sözüyle Hümk asitleri ve bu asitlerin üretildiği leonarditin önemine vurgu yapmaktadırlar.

  Arkadaşlar sizlere sunacağım ikinci ayrıntı topraklarıma ilave ettiğimiz organik atıkların gübre, kompost, vede bizin dışımızda toprağa düşen kuru otlar yapraklar vahşi ortama direk bırakılmamalıdır, çünkü bu organik mataryeller hava ile temas ederek okidasyona uğruyarak çürükçül bakterilerin faaliyet alanına girmektedirler, sonuçta koku, sinek, böcek, kene sözün kısası hertürlü hastalık ve zararlının üremelerine sebeb teşkil etmektedir.

  Bu durumun önüne geçmek zor değildir, bu organik mataryelleri fermantasyona tabi tutarak (Etkin (faydalı mikroorganizmalarla) mayalıyarak aktif etmektir) bu yaptığımız işlemden sonra gübrelerimiz kompostlarımız ve diğer çürüntüler etkin mıkro organizmaların hakimiyetlerine girerek bitki besinlerine dönüşeceklerdir

  Sizlere ilave aktarmalar bu kadar olmasına karşın detay isteyen arkadaşların mesajlarını cevaplamaktan memnunluk duyacağımı belirterek hepinize teşekkür ederim sevgi ve saygılarımla.

 6. #6
  Behramkale
  Guest

  Cevap: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  Ubeyd organik gübreler başlıklı konuda leonardit ile ilgili bir yazısı nedeniyle bende bir şeyler yazmak istedim. Ben 6 yıldır leonarditle ilgileniyorum. Geçen yaz Bafra'ya leonardit bayiliği verdim. Ziraat mühendisi denetiminde 77 ton leonardit uygulaması yapıldı. Yan dükkana başka bir leonardit firması dükkan açtı. Geçen yaz Bafra'da çok fazla yağışlar oldu. Sel basan tarlalar hariç leonardit kullanan çiftçiler son derece memnunlar. Yine geçen yaz başında Çanakkale Bayramiç bir kamyon sonbaharda da bir kamyon olmak üzere iki kamyon leonardit yolladım. Mart 2010 başında iki kamyon daha talep ettiler. Buda kullananların memnuniyetini gösteriyor. Yukarıdaki uygulamaların örneklerini Türkiye'nın her yerinden vermek mümkün hatta Geçen yaz yurt dışına iki kamyon leonardit yolladık. Leonardit tek çeşit değildir. Leonarditin kalitelisi ve kalitesizi mevcuttur.Her leonardit ile netice alamıyabilirsiniz. Leonarditin faydalarına gelince kısa bir bilgilendirme yapmak güzel olur diye düşünüyorum.
  İyi kalite bir leonardit :
  • Verimi arttırır.
  • Ürünlerde erkencilik sağlar.
  • Ürün kalitesini arttırır.
  • Toprağın sıkışmasını önleyerek daha iyi havalanmasını sağlar.
  • Toprağın su geçirgenliğini arttırır.
  • Kumlu toprakların organik madde miktarını arttırır.
  • Toprağın tüm katmanlarının sıcaklık değerlerini düzenler.
  • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Kuraklığa karşı su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur.
  • Toprak rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi yararlanmayı sağlar.
  • Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar.
  • Toprağın pH yapısını düzenler. Toprağı nötralize eder.
  • Humik asit yüksek tuzlanma sonucu ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürür.
  • Topraktaki kireç içerisindeki karbondioksiti serbest duruma getirir.
  • Toprakta karbonik aside dönüşen karbondioksit bitki tarafından alınamayan bazı mineralleri çözerek bitki tarafından alınmasını sağlar.
  • Hümik asit toprakta bitkinin ihtiyacı olan N,P,K,Mg,Al ve Fe besin maddelerini çözer, Fülvik asit ise bu besin maddelerinin başka yerlere tutunmasını engelleyerek bitkiye kazandırır.
  • Suda çok hızlı çözülen besin maddelerini kök bölgesinde muhafaza eder, gerektiğinde bitki tarafından alınmasını sağlar.
  • Toprakta yıkanan nitratın ekolojik zararları vardır. Nitrat yıkanmasını minimuma indirir.
  • Toprağın iyon değişim kapasitesini arttırarak bitkinin daha fazla besin maddesi alımını sağlar.
  • Humik asit biyokimyasal özelliği ile toprağın zararlı, kirletici ve zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.
  • Topraktaki ağır metallerin çözülemez duruma getirerek bitki tarafından emilmesini önler.
  • Çözülemez hale gelen ağır metaller zamanla dibe çökmesi sonucunda toprak temizlenir.
  • Bitki bünyesindeki vitamin miktarının artmasını sağlar.
  • Organik ürün yetiştirmenizi sağlar.
  • Ürünü kullananlar sertifikasyon firmalarından organik belgesi almışlardır.
  • Gübre maliyetinde ekonomik tasarruf sağlar.

 7. #7
  kirazcı neco
  Guest

  Cevap: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  Kiraz bahçesinde Leonardit ,fulvik veya humik ne zaman kullanılmalıdır?Meyvedeki kalite artışı ilk sezonda görülebilir mi.Belirgin olarak ortaya çıkacak olan faydalar nelerdir?
  Cevaplarsanız sevinirim.
  Kirazcı neco

 8. #8
  Behramkale
  Guest

  Cevap: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  Sayın kirazcı nero öncelikle toprak analinizi yaptırmanız gerekiyor. Tek bir ürüne bel bağlayarak netice almaya çalışmamalısınız. Eğer diğer koşullar uygunsa, kaliteli bir leonardit yılda iki defa uygulanmalısınız. Bu da kışa girerken ve doğa uyanırken olmalıdır. Bu aylarda uygulayacağınız kaliteli bir leonarditin neticesini bu sene hasat zamanı alırsınız.

 9. #9
  ubeyd
  Guest

  Cevap: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  Türkiye’de Leonardit ocakları veya madenleri nerdedir bu hususta bilgisi olanların bilgilendirmesi yaparsa sevinirim.

 10. #10
  Behramkale
  Guest

  Cevap: LEONARDİT Tüm yönleriyle LEONARDİT

  Bir çok yerede leonardit çıkarılıyor. Denizli, Konya, Bandırma, Maraş, Tokat, Giresun gibi yerlerden çıkartıldığını biliyorum. Bir çok yerde toz leonardit var. Aralarında kalite farklılığı var.

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •