İngilizce "pod" teriminin Türkçe karşılığı "baklagillerde tohum zarfı" olarak belirtilmektedir. "Pod" teriminin temsil ettiği başka bir kavram var mıdır? Ya da Türkçede bu terime karşılığı olan başka bir terim kullanılmakta mıdır?