Prof.Dr. Atila GÜNAY ın ÖNSÖZ'ü

MANTAR

Mantarcılık konusuna 1964 yılında, tohumluk mantar misel üretimi ile başladım. O günlerde, yeterli laboratuvar koşulları olmadığından ve hijyenik çalışama olanağı bulamadığımdan uzun süre üretimde zorluklarla karşılaştım. Sonunda ilkel sayılacak kabinlerde yine de misel üretmeyi başardım. Hele kendi tohumluğumu ekerek, ilk mantarları örtü toprağı üzerinde gördüğümde, sanki çok büyük bir iş başarmış gibi sevinçten göz yaşlarımı tutamadım. Aradan uzun yıllar geçti. Bugün tohumluk misel üreten birkaç kuruluşun, kompost yapıp diğer işletmelere satan 5-10 işletmenin ve örtü toprağını hazırlayan 1-2 firmanın bulunması ve Türkiye'nin hemen her yerinde üretim yapan birkaç işletmenin olması, ilk sevincimin de ötesinde bugün bana çok gurur verici olmaktadır. İnanıyorumki bu başlayan kıvılcım, büyük bir ateş olarak dalga dalga bütün Türkiye'yi saracak, mantar hem bu işle uğraşanlara ekonomik ve nemde onu kullananlara insan sağlığı ve beslenmesi açısından büyük potansiyel ve katkı getirecektir.
Mantar üretimini herkes çok basit tesislerde ve hatta evinin banyosunda bile yapabilir. Ancak memleket ekonomisi ve ticareti bakımından modern tesislere gereksinim vardır. Bu tesisler kurulmazsa, istenen ve özlenen yere varmamız mümkün olamaz. "Modern tesislerin kurulması oldukça büyük yatırım gerektirir. Bu bakımdan ilk kuruluş maliyeti yüksek finans isteyen, kompost, örtü toprağı yapacak ve tohumluk misel üretecek tesislerin büyük şirketlerce veya kooparatiflerce yapılması, üretimin daha küçük işletmelerle yaygınlaştırılması yoluna gidilebilir. Böylece, doğanın verdiği avantajlar da kullanılarak, Türkiye mantar üreten, onu önce kendi halkının beslenmesine sunan, daha sonra dış ülkelere ihraç eden ve büyük döviz kazanan bir ülke haline getirilebilir.
Bu güne kadar mantar konusunda yaptığım çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi, beni gururlandırıyor. Bu kitap, zannediyorum memleketimde mantar üretmek isteyenlere faydalı bilgiler sunacak ve bu konuda çalışanlara yol gösterici olacaktır. Eğer bu tahminim gerçekleşirse kendimi mutlu hissedeceğim ve bu kitabı hazırlarken çektiğim yorgunlukları bununla unutmuş olacağım.
ANKARA 1MAYIS 1995
Prof.Dr. Atila GÜNAY


TEŞEKKÜR
Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta sevgili eşim Dr. Işık GÜNAY'a, Sayın Doç.Dr. Nilgün HALLORAN'a, Araş.Gör. Dr. Köksal DEMİR'e, Araş. Gör. Mustafa ÖZÇOBAN'a bilgi sayardaki düzeltmelerin çoğunda büyük emeği geçen Araş. Gör.,Ufuk KASIM'a ve bilgisayar öğrenmeme yardım ederek daha kolay bir yazım yapmamı sağlayan Araş. Gör. Mücahit Taha ÖZKAYA'ya ve kitabın basılmasında kolaylık sağlayan Burhan GÜNEŞ'e teşekkür ederim.