7.1.8. Çalışma Holü
Kültür odalarına geçişi sağlayan ünitedir. Üretim odaları tek veya iki yanlı dizilmiştir. Genişliği en az 2m olmalıdır. Yapılacak mekanizasyona göre genişlik arttırılır ve 5m' ye kadar çıkartılabilir. Çalışma holünde temizlik için bir musluk, pis su çıkış deliği, havalandırma ve aydınlatma pencereleri bulunur. Pencereler genellikle tavana yakın, üst kışıma konur.

7.1.9. Mantarı, Hasat Sonrası Temizleme, Boylama ve Ambalajlama Odası

Bazı işletmelerde hasat ve ürünü temizleme ve paketleme doğrudan üretim odasında yapılır. İşçiler, çalışırken yanlarında ufak bir çöp kutusu veya çöplerin toplanacağı plastik bir torba bulundurur. Üretim alanından koparılan mantar temizlenir. Çöpler, çöp toplama kutusuna, temizlenmiş mantar ambalaja konur. Artıkların yere atılması üretim odasında hijyeni bozar. Hastalık ve zararlıların etrafa yayılmasına hizmet eder. Üretim odasında yapılan hasat, temizleme ve ambalajlama bir yandan kolaylık sağlar, fakat öbür yandan işçiliği arttırır. Dikkat edilmediği an hijyeni bozar. Bu bakımdan diğer birçok işletmede hasat edilen ürün toplama kaplarına konur. Oradan hasat sonrası odasına götürülür. Son yıllarda çekmece veya kasa sisteminde, hole getirilip hasat işlemi burada yapılır (Şekil 7.6). Temizleme boylama ve ambalaj genelde özel bir odada yapılır. Bu odada, kirli mantarların yıkanarak temizlenmesi ve kurutulması, daha sonra boylaması ve ambalajlanması için üniteler bulunur. Hasat sonrası mantarların yıkanması pek arzu edilmez. Çünkü mantarın doğal görünüşünü bozduğu ve yıkama sırasında mantarın fazla su alarak, pazarlama sırasında dayanıklılığını azalttığı söylenir. Bizim ülkemizde yıkama iyi bir yoldur. Yetiştirme ve toplama sırasında mantarlar örtü toprağı ile fazlaca bulaşır. Mantar üzerinde kalan örtü toprağı parçaları mantar eti içine girer. Bunlar çabuk bozulma ve kararma meydana getirir. Ayrıca evde, mantar etine giren kum parçaları temizleme sırasında etten kolay çıkarılamadığmdan, yerken ağıza gelerek, istenmeyen durumlar yaratır. Yıkama havuzunun yanında, yıkanmış mantarın süzüldüğü ve kurutulduğu elek, boylama, ambalaj ve tartımın yapıldığı tezgah bulunur. Oda normal yaşam ve çalışma özelliklerine uygun inşa edilir.

Şekil 7.6. Kasaların Çalışma Holüne Getirilmesi Hasat veBakım İşlerinin Yapılması

Mantar Yetiştiriciliği Kitabı Prof.Dr.Atila GÜNAY