7.1.13. Klima Merkezi. enerji Kaynağı Yığıma ve Depolama Yeri
Mantar işletmesinde iklimi nem, sıcaklık ve havalandırma oluşturmaktadır. Bu nedenle klima sistemi nemlendirme. havalandırma, ısıtma ve soğutmanın tümünü kapsayan bir bütündür.
İşletmede üç değişik koşul yaratılır. Birinci koşul, kompostun pastörize edildiği ve olgunlaştınlmasının yapıldığı pastörizasyon odasında ve örtü toprağının pastörize edildiği örtü toprağı pastörize odasında karşımıza çıkar. Ayrı bir ünite olması büyük avantaj sağlar. Ancak maliyeti arttırdığından diğer ünitelerin ısıtma kazanı ile müşterek çalışma içine girilir. Isıtma kazanın bu iki odanın gerekli buharını ve diğer ünitelerin ısıtmasını sağlayacak büyüklükte olması gerekir. Ancak bazı işletmelerde üretim odalarının her birisi ayrı, bazısı ise merkezi klimalandırılır. Ayrı klimalandırma yapılanlarda sorun basitleşir. Böylece ikinci koşul karşımıza çıkar. Kuluçka ve üretim odalarında ısıtma, soğutma, nemlendirme ve havalandırma müşterek düşünülmek durumundadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi ya her ünite için özel tesis yapılır veya merkezi sistemde bir noktadaki üniteden elde olunan koşullandırılmış hava, kanallar yardımıyla odalara sevk edilir. Merkezi sistemde bütün üniteler bulunur. Buhar elde etmek üzere kazana buhar eşanjorü konur. Buhar pastörize odalarında kullanılır. Üçüncü koşullandırma soğuk hava depoları ve üretim odlarındaki soğutma içindir. Soğutucu ünite ayrı olarak ve ısıtma ile beraberce planlanır.
Isıtma ünitesinin gereksinimini karşılayacak katı, sıvı ve gaz enerji maddesi klima odasına yakın bir yere yerleştirilir. Katı maddeler içinde en uygunu linyittir. Linyiti toz haline getirip kazana atan otomatik tesisat yapılabilir. Kazanın elle çalıştırılması, bilhassa gece saatlerinde çalışan işçilerin dikkatsizliği ve hatta uyuyup kalmasıyla işletmede sorunlar yaratabilmektedir. Ayrıca katı yakıtta işçilik oldukça artmaktadır. Bu bakımdan katı yakıt yerine, ısıtmayı otomatik yapabilecek sıvı ve gaz yakıtlar tercih edilmelidir. Ağır yağlar oldukça pahalıdır. Fakat işçilik azaldığından ve emniyetli olduğundan tercih edilmelidir.
İşletmede yakıt, en az 2-3 aya yetecek düzeyde depolanmalıdır. Bu isteğe uyacak büyüklükte depolar yapılmalıdır.
Mantar Yetiştiriciliği Kitabı Prof.Dr.Atila GÜNAY