8. AGARİCUS BİSPORUS'UN ÜRETİMİ
Altıncı ve yedinci bölümlerde mantar işletmeleri, üretim şekilleri, işletme planlan ve inşaat özellikleri verilmiş, bu bölümde ise Agaricus bisporus'un üretim sistemi esas alınarak anlatım yapılmıştır. Agaricus bisporus'un daha detaylı ele alınmasının nedeni, bugün Türkiye'de daha çok bu mantarın yetiştirilmesidir. Ayrıca Agaricus bisporus üretiminde yapılan uygulamaların bir çoğu küçük değişikliklerle diğer mantar türlerinin üretiminde de kullanılabilir.
Geçen konulardan hatırlanacağı üzere, Agaricus bisporus' un üretiminde çeşitli safhalar bulunmaktaydı. Bunlar genel başlıkları ile
a. Üretim için gerekli materyalin hazırlanması,
b. Hazırlanan materyalin olgunlaştırılması, hastalık ve
zararlılardan arındırılması,
c. Aşılamanın yapılması ve birinci misel gelişmesi,
d. Örtü toprağının hazırlanması ve serilmesi,
e. İkinci misel gelişmesi,
f. Hasat ve hasat sonrası işlerin yapılması,
g. Odanın boşaltılması ve temizlenmesidir.