Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Zirai Mücadele de Elma İç Kurdu

 1. #1
  akcabey
  Guest

  Zirai Mücadele de Elma İç Kurdu

  Zirai Mücadele de Elma İç Kurdu


  ELMA İÇKURDU

  Tanımı ve Yaşayışı: Ergin gri renkli yaklaşık 10 mm uzunluğunda, her iki kanat ucunda üçgen şeklinde çukulata renginde leke bulunur. Yumurta, oval şekilde, başlangıçta süt beyazı renginde ve mumumsu görünümdedir. Yumurta geliştikçe orta kısmında kırmızımsı bir halka görülür, açılmadan hemen önce ise gelişmiş larva açıklıkla izlenebilir. Yumurtadan yeni çıkan larva 1 mm uzunluğundadır. Gelişimini tamamlayıp elmayı terkeden olgun larva 15-20 mm uzunluğunda beyazımsı pembe görünümündedir.


  İlkbaharda ergin çıkışı genellikle mayıs (bazı yıllar nisan ortalarında) ayında başlamakta ve bazen temmuz ortalarına kadar devam etmektedir. Erginin yumurta bırakması için akşam alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki gün 15°C' nin üzerinde olması gerekmektedir. Yumurtalarını önceleri yapraklara, ince dallara, daha sonra meyvelere teker teker bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar, meyveye çiçek çukurundan veya elmanın yan tarafı ile sapa yakın kısımlarından içeri girdikten sonra meyvenin merkezine doğru tünel açarak ilerler. Olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örerek pupa olur. Yılda 2 döl, bazı yer ve yıllarda kısmi bir 3.' üncü döl de verebilmektedir. Elma içkurdu başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarının en önemli zararlısıdır.


  Zarar şekli: Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalabilen kurtlu meyvelerin ise niteliğinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadele yapılmayan bahçelerdeki zarar %60-100 olabilmektedir.
  Kültürel Önlemler: Öncelikle elma bahçelerinin, Elma içkurdu’ nun diğer konukçusu olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir. Bunun yanısıra elma ağaçlarının altına dökülen meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması, ambalaj ve depolama yerlerinin elma bahçelerinin kenarlarına kurulmaması, bahçenin sürümüne özen gösterilmesi ve ağaç gövdelerine haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak, bunlara gelen larvaların haftalık kontrollerle imha edilmesi gerekmektedir.


  Biyolojik Mücadele: Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri Elma içkurdu’nun biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek önemli faydalılardır. Ancak bu zararlının ekonomik zarar eşiği çok düşük olduğu için, sadece biyolojik mücadele etmenleri ile baskı altında tutmak mümkün olmamaktadır. Bilhassa yoğun ve gelişigüzel ilaçlamaların yapıldığı yerlerde yararlıların etkinlikleri çok azalmaktadır.


  Biyoteknik Mücadele: Elma içkurdunun orta ve düşük yoğunlukta bulunduğu bahçelerde uygulanabilen bir mücadele yöntemidir. Kitlesel tuzaklama yöntemiyle bu zararlıya karşı her ağaca bir adet eşeysel çekici tuzak asılarak uygulanır. Tuzaklar yerden 1.5-2 m yüksekliğe ve açık tarafı hakim rüzgar yönüne gelecek şekilde asılır. Etkili sıcaklık toplamları 1 Ocaktan itibaren 40-80 günderece' yi bulduğu tarihten hasat sonuna kadar kitlesel tuzaklama yapılır. Eşeysel çekici tuzakların kapsülleri 5 haftada bir değiştirilir. Aynı bahçede en az iki yıl üst üste çalışılması sonucunda popülasyon baskı altında tutulabilmektedir. Tuzaklar haftada bir kontrol edilip toplanan kelebekler uzaklaştırılmalı, yapışkan tablalar gerektiğinde değiştirilmelidir.


  Kimyasal Mücadele: Elma içkurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Bunun için kışlayan ve yazlık döllerin ergin çıkış ve uçuş süresi ile yumurtaların bırakılması ve açılışlarının izlenmesi gerekir. Bunların kesin olarak saptanması için eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, gözle inceleme ve tuzak bant yöntemlerinden yararlanılır. Bu yöntemlerden elde edilen veriler esas alınarak, Elma içkurduna karşı birinci döle 20 gün aralıklarla 2, ikinci döle karşı ise 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli olmaktadır.


  ARMUT PSİLLİDİ


  Tanımı ve Yaşayışı: Erginleri genel olarak açık kahverengi, sarımsı-turuncu kahverenklidir. Kanatları saydam olup vücudu üzerinde çatı şeklinde katlanmıştır. Uçabildikleri gibi, arka bacaklarının morfolojik yapısı gereği sıçrayabilirler. Yumurtaları oval, yeni bırakıldığında krem-beyaz, açılmaya yakın sarı renklidir. İlk üç dönem nimf yassıca oval, krem-sarı renklidir.


  Kışı ergin olarak ağaçların kabuk çatlakları, yarıkları gibi korunaklı yerler, yerdeki yaprak altları ve artıklar arasında geçirir. Kışlayan erginler yumurtalarını tomurcukların dibindeki sürgünlere, tomurcuklar kabarmaya başladığında daha küçük çatallara bırakır. Tomurcuklar açıldığında yumurtalar taze yaprakların sapları ile orta damarları boyuna ve çiçek salkımlarında çanak yaprakları ile çiçek saplarına bırakılır. Yumurtadan çıkan nimfler 5 nimf dönemi geçirerek ergin hale gelir. Yılda 3-4 döl verebilir.

  Zarar Şekli: Bu zararlının nimfleri, esas olarak yapraklarda ve sürgünlerde beslenerek zararlı olur. Yoğun bulaşmalarda ağaçların gelişmesi durur, yaprak ve meyve dökülmeleri, meyve şekil bozuklukları meydana gelir. Salgıladıkları tatlı maddeler üzerinde de solunum ve fotosentezi engelleyen, ağaca genel bir zayıflık veren ayrıca meyvelerin pazar değerini düşüren bir isli yapı (fumajin) oluşur. Özellikle ara ziraatı (sebze, bostan gibi) yapılan, bu nedenle sık sulanan bahçelerde zarar daha fazla olur.


  Doğal Düşmanları : Armut psillid' lerinin pekçok doğal düşmanı vardır. Bu yararlılar içinde en yaygın ve zararlı popülasyonunu kontrol altına almada en önemli predatör tür Anthocoris nemoralis olup, bu faydalı tür haziran başından itibaren hızla artarak zararlıyı baskı altında tutabilmektedir. Özellikle yazın yapılan ilaçlamalar bu avcı türe çok zarar vermektedir. Bu yüzden ilaçlama ilkbahar başlangıcında henüz faydalılaların bahçede yoğun olarak bulunmadığı dönemde yapılmalıdır.

  Mücadelesi


  Kültürel Önlemler: Armut bahçelerinde ara ziraatı yapılmamalıdır. Ağaçların budanması, dengeli gübreleme gibi kültürel işlemlere özen gösterilmelidir. Faydalılara barınak olması için bahçe kenarlarına yemişen ve alıç v.b. bitkiler dikilmelidir.


  Kimyasal Mücadele: Mart ayından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp 2. ve 3. dönem nimfler görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda yapılan tek bir ilaçlama yeterlidir. Ancak, nimflerin salgıladığı tatlı madde akıntısının görülmesi, giderek artması halinde ilaçlama için geç kalınmış demektir ve bu zamanda yapılan ilaçlamanın etkisi de çok düşüktür. İlkbahar ilaçlaması yapılmamış ve yazın yoğun bulaşmalar olmuşsa, doğal dengeyi korumaya ve hasat ile ilaçlama arasında güvenli zaman aralığını bırakmaya özen göstererek yaz ilaçlamaları yapılabilir.


  MEYVE AĞAÇLARINDA YAPRAKBİTLERİ

  Tanımı ve Yaşayışı: Yaprakbitleri genel olarak 1.5-3 mm boyunda, armut biçiminde küçük böceklerdir. Yumurtaları parlak siyah renkte, uzunca oval biçimde 0.5 mm uzunluğundadır. Yaprakbitleri gruplar (koloni) halinde yaşarlar. Kışı meyve ağaçlarının dal ve sürgünleri üzerine bırakmış oldukları yumurta döneminde geçirirler. Bu yumurtalar ertesi yıl tomurcukların uyanmasıyla birlikte açılmaya başlar. Çıkan larvalar genç yapraklar, çiçek tomurcukları ve çiçek çanak yapraklarında beslenirler. Bunlar sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 10 gün içinde ergin olur ve yavru vermeye başlarlar. Bu çoğalma süresince kanatlı ve kanatsız bireyler görülmektedir.


  Zarar Şekli: Yaprakbitleri, meyve ağaçlarının taze sürgünlerinde, genç yapraklar ve yaprak sapları üzerinde gruplar halinde beslenmeleri sonucunda, sürgünlerde kısalma ve yapraklarda kıvrılma görülür. Yoğunluğunun yüksek olması halinde, meyvelerin küçük kalmasına ve şeklinin bozulmasına neden olmaktadır. Bazı türler, beslendikleri yaprakların kuvvetlice kıvrılmasına, kırmızı lekelerin oluşmasına meyvelerin şeklinin bozulmasına ve küçük kalmasına neden olurlar. Konukçuları, Elma, armut, ayva, şeftali, kayısı, badem, erik, kiraz, vişne ve zerdali  Mücadelesi


  Kültürel Önlemler: Bahçe içerisindeki yabancı bitkiler imha edilmeli, toprak sürümüne özen gösterilmeli, meyve bahçeleri ve yakınında yaprakbitlerine hassas bitkiler yetiştirilmemelidir. Kış ve erken ilkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli, yumurta görüldüğü taktirde yapılacak budama ile populasyon düşürülmelidir.


  Biyolojik Müdacele: Yaprakbitlerinin doğal düşmanlarından özellikle Coccinellidae, Syrphidae, Anthocoridae ve Chrysopidae’ ler ile Aphidiidae' lerden biyolojik mücadelede yararlanılmalıdır. Şu aşamada, bunların üretilerek salınmasından çok, bulaştırma şeklinde ve en önemlisi de ilaçları ve ilaçlama zamanını iyi ayarlamak suretiyle faydalıları koruma ve etkinliklerini artırma şeklindeki biyolojik mücadeleyi uygulamak daha uygundur.


  Kimyasal Mücadele: Elma yeşil yaprakbiti’ ne karşı en uygun ilaçlama zamanı, ağaçların yapraklı olduğu devrede, 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğü zamandır. Elma gri yaprakbiti ve Elma kırmızı gal yaprakbiti’ ne karşı en uygun ilaçlama zamanı, pembe tomurcuk veya çiçek taç yapraklarının döküldüğü dönemde; Elma gri yaprakbiti için 100 sürgünde 1 koloni, Elma kırmızı gal yaprakbiti için 100 sürgünde 5 koloni görüldüğü zamandır.

  KİRAZ SİNEĞİ

  Tanımı ve Yaşayışı: Kiraz sineği ergini 4-5 mm boyunda olup, parlak siyah göğüs ve göğüsün uç kısmında sarı renkli üçgen biçiminde yapıya sahiptir. Yumurtası süt beyazı renktedir. Larvası beyazımsı krem renkte olup, olgun larva yaklaşık 4 mm boyundadır. Pupası fıçı şeklinde saman sarısı renkte ve 4 mm boyundadır.

  Kışı toprakta pupa halinde geçirir. Sıcaklık, nem, yağış ve yere bağlı olarak mayıs ayının ilk haftasından itibaren erginler çıkar. Erginler çıktıktan yaklaşık 1 hafta sonra meyvelere yumurta bırakmaya başlar. Larva meyve etinde beslenerek gelişir, olgunlaşan larva pupa olmak üzere toprağa atlar. Ertesi sene mayıs ayına kadar toprakta pupa döneminde bulunur. Yılda 1 döl verir.

  Zarar Şekli: Larvaların meyve içinde beslenmesi sonucu meyve eti rengi kahverengileşerek çürür ve meyve dökümleri meydana gelir. Ayrıca hasatta, meyveler kurtlu olduğu için pazar değeri düşük olur. Kiraz sineğinin zararı en fazla orta ve geççi çeşitlerde görülür. Konukçuları, Kiraz ve vişne dir.


  Mücadelesi


  Kültürel Önlemler: Hasatta ağaç üzerinde meyve bırakılmamalı yere dökülen kurtlu kirazlar toplanıp derin çukurlara gömülmelidir. Sonbaharda toprak işlemesi yapılmalıdır.


  Biyoteknik Mücadele: Biyoteknik mücadele Kiraz sineği’ nin düşük ve orta popülasyonlarında yapılır. Bahçede 15-20 m’ de bir ağaç başına 4 adet görsel sarı yapışkan tuzak (Kiraz sineğine karşı ruhsatlandırılımış) + Amonyak kapsülü yerden 1.5-2 m yüksekliğe, ağacın 4 farklı yönüne asmak suretiyle kitlesel tuzaklama yöntemi uygulanır. Böylece düşük popülasyonda ilaçlamaya gerek kalmaz, orta popülasyonda ise ilaçlama sayısı düşürülür.

  Kimyasal Mücadele: Farklı çeşitlerin bulunduğu bahçelerde görsel sarı yapışkan tuzak + Amonyak kapsülü kullanılarak ilk erginlerin yakalanması, mücadele zamanının tespit edilmesi yönünden gerekli ve önemlidir. Bunun yanında fenolojik gözlemler de önemlidir. İlk ergin uçuşu başladığı zaman erkenci kiraz çeşitleri genel olarak sarımsı pembe (ben düşme), orta mevsim çeşitleri pembemsi sarı ve sarı renkte, geçci çeşitler ise çok az bir kısmının sarımsı yeşil, geri kalanlar ise yeşil renkte olmaktadır. Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında görsel yapışkan tuzak + Amonyak kapsülü, 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine asılır.

  SAN JOSE KABUKLUBİTİ

  Tanımı ve Yaşayışı: San Jose kabuklubiti’ nin dişileri, kanatsız olup, oval yapılı ve limon sarısı renktedir. Üzeri esmer bir kabukla örtülüdür. Ergin erkek ise kanatlıdır. San Jose kabuklubiti’ nin yeni doğan hareketli larvaları, limon sarısı rengindedir. Üç çift bacağı ve antenleri vardır. San Jose kabuklubiti kışı, ağaçların gövde, dal, göz ve dalcıkları üzerinde birinci dönem larva halinde geçirir. Bir dişi, 73-287 adet hareketli larva doğurur. San Jose kabuklubiti, yılda 2-3 döl verir.  Zarar Şekli: San Jose kabuklubiti, ağaçların gövde, dal, dalcık, sürgün, meyve, yaprak ve tomurcuklarında özsuyu emmek suretiyle zarar yapar. Emgi sırasında bitkiye toksik maddeler salgılar. Yaşlı ağaçlarda önce yaprakların dökülmesine neden olur. Daha sonra dalcık ve dallar kurumaya başlar. Zararlının bulunduğu dalın kabuğundan, boylamasına bir kesit alındığı zaman, kan kırmızımsı renginde emgi lekeleri görülür. Bu zarar şekli, San Jose kabuklubiti’ nin tanınması için önemli bir özelliktir. Meyvelerde, zararlının beslendiği yerlerde, kırmızı lekeler oluşur. Bu lekeler, meyvelerin pazar değerini düşürür. Elma, armut, şeftali, erik, kiraz, muşmula gibi meyve ağaçlarında zarar yapar.  Mücadelesi


  Kültürel Önlemler: San Jose kabuklubiti ile bulaşık olan bahçelerde toprak işlemesi, sulama, gübreleme, budama ve diğer kültürel tedbirler zamanında ve uygun olarak yapılmalıdır. Kış ilaçlamasından önce budama yapılmalı, budama artıkları bahçeden uzak ve çıkan larvaların ağaçlara ulaşamayacağı bir yere imha edilmeden bırakılmalıdır. Böylece zararlının içinde veya kabuğu altında kışı geçiren parazitoitler korunmuş olur. Bahçe tesis edilirken, temiz fidan kullanılmalıdır. Bulaşık ağaçlardan alınan destek sırıkları, temiz ağaçlara kullanılmamalıdır. Bahçe kenarında, zararlının konukçusu olan bitkiler varsa, onlar da ilaçlanmalıdır.

  Kimyasal Mücadele


  Kış Mücadelesi: San Jose kabuklu biti yoğunluğunun çok fazla (sıvama) olduğu bahçelerde, kışlık yağlar kullanılarak yapılmalıdır. İlaçlama, ağaçların kış uykusunda olduğu dönemde ve en geç gözler uyanmadan iki hafta öncesine kadar yapılmalıdır. İlaçlama sırasında, hava sıcaklığı 5ºC’ nin üzerinde olmalı ve yağış olmamalıdır.


  Yaz Mücadelesi: Ağaçların çiçeklenme döneminden sonra kontroller yapılarak, San Jose kabuklubiti’ nin hareketli larvalarının çıkması (yavrulaması) izlenir. Hareketli larvalar çıkmaya başladığında birinci, bundan 20 gün sonrada da ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Yoğunluğun bulunduğu bahçelerde gerekiyorsa üçüncü döllere karşı da ilaçlama yapılmalıdır. Bu zararlıya karşı, ağustos ayından itibaren ilaçlama yapılmamalıdır.

 2. #2
  akcabey
  Guest

  Cevap: Zirai Mücadele de Elma İç Kurdu

  FINDIK KURDU


  Tanımı ve Yaşayışı: Erginler kül renginde, 6-7 mm boyunda ve hortumludur. Larvaları bacaksız, tombul ve kıvrıktır.


  İlk erginler iklime bağlı olarak mart ayı başında görülse de, yoğun olarak ergin çıkışı mayıs başlarında olur. Bir dişi ortalama 42 yumurta bırakır.


  Zarar Şekli: Fındık kurdu, meyvelerde beslenme ve yumurta bırakma suretiyle zararlı olur. Erginler önce karanfillerde zarar yapar. Daha sonraları fındığın meyve kabuğunu hortumunun ucundaki ağız parçalarıyla kemirir ve kabuk içindeki yumuşak etli kısımda beslenir. Bu şekilde normal iriliğe erişinceye kadar zarar gören meyvelerde kabuk içindeki etli kısım bozularak sarı renk alır ve bu renk daha sonra kabuk üzerinde de belirir. Bu zarar şekline “Sarı Karamuk” denir. Normal iriliğe ulaşan meyve zarara uğrarsa (ergin normal iriliğe ulaşan meyvede beslenirse) meyve içi kararır, meyve kabuklarındaki çatlaklardan dışarı siyah bir akıntı, zuluf ve kabuğu kirletir ve bu şekilde de “Kara Karamuk” adı verilen zarar meydana gelir. Bir böcek beslenme yoluyla yaklaşık 80 meyveye zarar verir.Mücadelesi: Fındık kurdu ile mücadelede, fındık bahçesinin çapalanması böcek yoğunluğunun azalması üzerinde önemli bir etkendir. Ancak bu işlemin bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekir.

  Fındık kurduna karşı kimyasal mücadelede, meyvelerin zararlıdan korunması amaçlanır. Bunun için erginlerin zararlı oldukları dönemlerde bahçeleri ilaçlı bulundurmak gerekir. Bu bakımdan ilaçlama bahçedeki hakim çeşitlerin (yoğun olan çeşitlerin) yarıdan fazlası mercimek iriliğine ulaşınca (3-4 mm) yapılmalıdır. Bu dönem Karadeniz bölgesinde genellikle nisan sonu mayıs başına (sahil kuşakta), orta ve yüksek kuşakta ise sahil kuşaktan 1-2 hafta sonraya rastlamaktadır. Bu dönemlerde mücadele zamanı, Tarım İl ve İlçe müdürlükleri tarafından duyurulmaktadır. Bu dönemde, ilaçlı mücadele düşünülen bahçelerde böcek yoğunluğunun belirlenmesi gerekir. Bunun için yaklaşık 10 dekarlık bir bahçede 10 ocakta ki dallar 3 x 3.5 m’lik bir beyaz bez üzerine silkelenir ve 10 ocakta 2 ve daha fazla ergin düşerse bu bahçede ilaçlı mücadele yapmak gerekir.


  Böcek yoğunluğunun yüksek olduğu bahçelerde, Fındık kurdu’ nun yumurta koyarak yaptığı zararı önlemek için mayıs sonu haziran başlarında ikinci bir ilaçlama daha yapılmalıdır.

  DALKIRAN

  Tanımı ve Yaşayışı: Dişiler 3-3.5 mm, erkekler 2 mm uzunlukta, yarım küre şeklinde ve koyu kahverenginde böceklerdir.


  Dalkıran erginleri, kışı bulaşık dallardaki galeriler içinde ergin olarak geçirirler. Mart ayından itibaren hava sıcaklığı 18-20 oC’ ye çıkınca 2-3 defa çıkış yaparlar. Bu dönemde çıkan erginler, bir yıl önce kışı bulaşık dallardaki galerilerde geçiren erginlerdir. Bu nedenle bulaşık dalların bahçede bırakılmaması ve mart ayına kadar bahçeden uzaklaştırılması gerekir. Erginlerin asıl ve yoğun çıkışı haziran sonu ile ağustos ayının ilk haftası arasındaki yaklaşık 6 haftalık bir periyotta gerçekleşir. Bu dönem kimyasal mücadele açısından son derece önemlidir. Atılan ilaçların hedef olan zararlıyı öldürebilmesi için erginlerin galeri dışında (dışarıda) olması gerekir.


  Zarar Şekli: Ergin dişiler fındık dallarının sürgün diplerinden 2 mm çapında yuvarlak delikler açarak giriş yaparlar. Böceğin giriş yaptığı yerde akıntılar oluşur ve dal üzerinde ağlama şeklinde lekeler meydana gelir.

  Dal içine giren böcek burada galeriler açarak yumurtalar bırakır ve bu şekilde neslini devam ettirir. Böcek tarafından açılan delik ve galeriler nedeniyle fındık dalları kurur veya kırılır. Bu şekilde mahsul veren dallar ortadan kalkar ve direkt olarak zarar yapmış olur.

  Mücadelesi: Hasattan sonra bahçedeki bulaşık dallar kesilmeli ve en geç bir sonraki yılın mart başına kadar bahçeden uzaklaştırılıp yakılmalıdır.


  Kimyasal mücadeleye karar vermek için yoğunluk tespiti yapılmalıdır. Bunun için yaklaşık 10 dekarlık bahçede, 10 ocakta mart-nisan aylarında ocak başına bulaşık (delikli) dallar sayılır ve kaydedilir. Daha sonra haziran sonunda aynı şekilde 10 ocakta bulaşık (delikli) dallar sayılır ve ilk sayıma göre ortalama 3 yeni galeri bulunursa orada ilaçlamaya karar verilir.

  FINDIK KOŞNİLLERİ


  Tanımı ve Yaşayışı: Dişilerinin yumuşak ve yarım küre biçiminde kabukları vardır. Bu zararlının yumurtaları mayıs ayı sonlarında açılmaya başlar. Yumurtalardan çıkan larvalar sürgün ve yapraklara dağılır. Yapraklar dökülmeden önce yapraklar üzerinde ki bireyler sürgünlere geçerek kışlar.


  Zarar Şekli: Larva ve erginleri yaprak ve sürgünleri emerek beslenirler. Bunun yanında bulundukları yerlerde çıkardıkları tatlımsı madde ile fumajine (yaprak ve sürgünlerin yapışkanımsı bir hal alması ve kirlenmesi) neden olurlar. Bu şekilde bitkilerin zayıflamasına, verimlerinin düşmesine ve yoğun bulaşmalarda sürgünlerde kurumalara neden olurlar.


  Mücadelesi: Kültürel tedbirler olarak, bulaşmanın az ve sınırlı olduğu bahçelerde bulaşık sürgünler bahçeden kesilip yakılmalıdır. Bazı bahçelerde bu zararlı üzerinde çoğalan ve baskı altına alan mantarların korunması için bu tip bahçelerde kükürtlü ilaçların kullanılmasından kaçınılmalıdır.


  Bu zararlıya karşı kimyasal mücadelede, bulaşık olduğu bilinen bahçelerde genel bir inceleme yapılarak bulaşmanın dağılışı ve yoğunluğu üzerinde bir gözlem yapılmalıdır. Eğer bulaşık ocak sayısı 10’ dan fazla ise, bu tip bahçelerde 10 ocak belirlenir. Daha sonra bu 10 ocaktaki her bir ocaktan 3’er bulaşık sürgün (1-3 yaşlarında) alınarak üzerindeki koşniller sayılır. Toplam 30 sürgünde ortalama 5 tane canlı koşnil varsa o bahçede ilaçlamaya karar verilir.


  İlaçlama zamanı yumurta açılımının tamamlanmasına yakın (bütün yumurtaların açıldığı) haziran sonlarına denk gelmektedir.

  Kaynak : tedgem.gov.tr

 3. #3
  kafkaslı
  Guest
  Sevgili Dostlar ;
  Elma iç kurdu ile alakalı tatmin edici bir şey bulmak mümkün olmuyor her şey yüzeysel mesela ben amator bahçesinde 3 adet elma agacı olan bırısı olarak acıklama yapanlardan sunu beklerım su ılactan su tarıhlerde su sekılde bır ılaclama yapılır yanı benım anlıyacagım sekılde teknık terımler cok agır tuzaklar vs cıddı elma ureticileri için su anlasılıyor amator bırısı elma yetıstıremez olan elmalar temmuz agustos aylarında kurtlanır ve dokulur benı anlıyacak bırı cıkarmı acaba dıye yazıyorum.Herkese saygılar sunarım.

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •