Diğer enerji kaynaklarıyla ısıtma
Başta belirttiğimiz gibi, diğer enerji kaynakları içinde bir iş için ısıtılan ve atık olarak atılan sular ve bacalar bulunmaktadır. Bunların bu şekilde yok edilmesi yerine tarımda kullanılır hale getirilmesi gerekir. Bu fabrikalar yanına serler, mantar üreten tesisler kurarak atık sıcak­lıklardan faydalanmak mümkündür.
Bu tesislerden her zaman yararlanmak mümkün olmayabilir. Ancak tarım işletmelerinde çeşitli organik maddeler bulunmakta ve çoğu kez bu maddeler atık madde olarak çevreyi kirletici bir şekilde bırakıl­maktadır. Bunlar içinde çay, pirinç kavuzu ve pirinç saplan, mısır koçan­ları, ayçiçeği sapları, zeytin prinası, üzüm cibresi vb.leri gösterilebilir. Halbuki bu maddeler çürütülmeye alındığında çoğu kez 60°C'ye varan sıcaklıklar elde edilmektedir. En kötü koşullarda bile 30-40°C sıcaklık alınabilir. Bu sıcaklıkları ser ısıtmasında kullanmak mümkündür.
Kapalı bir odada organik maddeler ıslatılarak, çürümeyi hızlandır­mak ve sıcaklık miktarını yükseltmek için, bu organik materyaller için bir miktar tavuk gübresi ve azotlu ticaret gübresi katarak yığın yapılır ve arada sırada yığın karıştırılır. Bu sırada mikroorganizmalar faaliyete geçerek yığındaki organik maddeleri parçalarlar ve bir sıcaklık ortaya çıkar. Bu sıcaklık, ısınmış hava olarak sere borular içinde taşınıp, serin sıcak havayla ısıtılması yapılabilir.