Potasyum (K)
Bitkilerin azot ve fosforla beraber üçüncü olarak en fazla gereksinim duyduğu element potasyumdur. Bitkiler potasyumlu topraktan K+ iyo¬nu şeklinde alır. Potasyum azot ve fosfor gibi bitki yapısına pek girmez. Daha çok bitkinin bazı hayatsal olaylarında kendisini hissettirir. Örneğin bitkinin su potansiyelinin ayarlanmasında, karbonhidratların oluşmasında ve bir yerden bir yere taşınmasında, aminoasitlerin pro¬teine dönüşmesinde etkili rol almaktadır. Bitki dokularında çözünebilir inorganik tuzlar şeklinde veya dokularda organik asitlerin anyonlarına bağlı olarak bulunur. Dokuların tuz konsantrasyonlarını ve osmotik basınçlarını ayarlar. Solunumda görev alır. Bitkinin dış koşullara da¬yanımını arttırır. Özellikle soğuklara karşı direnç, potasyumun varlığı ile kuvvet kazanır. Genç dokularda daha fazla potasyum bulunması, bir bakıma büyümeyi de etkilediğini gösterir. Potasyum bitkilerde taşınabiline özelliğine sahip olduğundan, noksanlığı fosfor gibi önce yaşlı kısımlarda ortaya çıkar. Bitkilerin fazla azotlu gübreler ile gübrelenmesi potasyum noksanlığını körükler. Potasyum noksanlığının ilk belirtileri yaşlı alt yapraklarda kendisini gösterir. Yaşlı yaprakların uç kısımları sararır. Bu sararma yaprak kenarları boyunca ilerler ve sonra yapraklar kurumaya başlar. Noksanlığın devamı halinde, genç yapraklarda da aynı olay meydana gelir.
Ortamda fazla potasyum bulunması bitki açısından olumsuz bir etki meydana getirmez. Bu gibi durumlarda potasyum ihtiyaç duyulmasa bile bitki tarafından alınır ve biriktirilir. Bu duruma "Lüks Tüketim" denir. Bununla beraber fazla potasyum etkileşim nedeniyle diğer ele¬mentlerin alımını yavaşlatır ve özellikle magnezyum alımını olumsuz yönde etkiler. Magnezyum bitkilerde fotosentezi kontrol ettiğinden ve magnezyum noksanlığında fotosentez tam gerçekleşemediğinden, po¬tasyum fazlalığı dolaylı yoldan bitki büyümesini ve gelişmesini kısıtlar

Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK