Kalsiyum (Ca)
Kalsiyum bitkiler tarafından Ca++ iyonu olarak kökler aracılığıyla alınır. Kalsiyum apikal meristem dokularının gelişmesinde, çiçeklerin normal oluşumunda etkendir ve hücre duvarlarının orta lamellerinde yer alır. Bitki hücrelerinde organik asitlerle kalsiyum tuzlarını oluşturur. Böylece organik asitlerin hücrede fazlaca birikerek zehir etki yapmasının önüne geçer. Hücre öz suyunda iyonik formda bulunur. Bu¬nunla beraber pek çok bitki türünde hücrelerde birikerek kalsiyum ok
rağmen yaprak damarları yeşilliğini korur. Bu diğer yaprak sa¬rarmalarına göre tipik bir görünümdür. Ancak noksanlığın devam et¬mesi durumunda yaprak damarları da sararır ve yaprak kuruyarak ölür.
Yapılan araştırmalarda yeteri kadar magnezyum bulunmaması du¬rumunda, onun görevini kısmen mangan da üstlenebildiği be¬lirlenmiştir.

Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK