Demir (Fe)
Demir bitkiler tarafından topraktan iyon halinde alınabildiği gibi, or¬ganik tuzlar şeklinde de absorbe edilebilir. Ayrıca demir bitki üstüne püskürtülerek de verilebilir. Klorofilin oluşumunda asal bir besin mad¬desidir. Kloroplastik protein oluşumunda görev alır. Bunun dışında ka-talaz, peroksidaz ve sitokrom gibi bazı solunumu etkileyen maddeler üzerinde etkisi bulunur. Ayrıca enzim ve koenzim görevi de yapar. De¬mir bitki içinde kısmen hareketlidir. Bu bakımdan demir noksanlığında önce genç yapraklarda sararma başlar, ancak çok çabuk yaşlı yaprak¬lara da geçer. Bu süreci ayırt etmek çoğu kez zorlaşır. Demir nok¬sanlığının tipik belirtisi klorozdur. Yaprak damarları yeşilliğini ko¬rumasına karşın, yaprak ayası sarı renklidir. Demir noksanlığında hücre bölünmesi durduğundan, bitki büyümesi yavaşlar ve hatta tama¬men durur.

Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK