Bor (B)
Bitkiler tarafından borun temelde pasif alım yoluyla dissosiye (iyonlaşmamış) olmamış borik asit (B(OH)g) şeklinde alındığına
inanılmaktadır. Ayrıca bor aktif alım yoluyla borat iyonları (B(OH)4)
şeklinde az da olsa alınabilir (KAÇAR ve KATKAT 1998). Bitkilerin bora
gereksinimi oldukça azdır. Fazlası bitki gelişmesi üzerine olumsuz etki
yapar. Bitkilerde protein senteziyle ilişkisi bulunmaktadır. Karbonhidratların oluşturulmasında ve taşınmasında rolleri vardır. Bitkilerin katyon alımını olumlu yönde etkilerken, anyon alımını olumsuz
yönde etkiler.
Bor bitki içinde taşınmaz. Eksikliğinde kabuk çatlaması, zamk akıtma, sürgünlerin ölmesi, çiçek ve meyvelerde anormal şekillerin or¬taya çıkması, öz çürüklüğü, iç kararması, mantarlaşma, sert doku oluşumu gibi aksaklıklar meydana gelir.

Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK