Çinko (Zn)
Çinko toprak çözeltisinden iyonlar halinde bitki bünyesine alınabildiği gibi, püskürtme sonucu yapraklar aracılığıyla da alınabilir. Bitkilerin çinkoya gereksinimi oldukça azdır. İşlevleri yeterince ortaya konulamamıştır. Karbonhidrat taşınmasında ve şekerlerin kul¬lanılmasında görev aldığı ifade edilmektedir. Ayrıca bazı araştırıcılar azot, fosfor metabolizması ve enzim aktivitesi üzerine etkisi olduğu görüşündedir. Çinkonun bitki su absorbsiyonu üzerine de etkisi olduğundan, noksanlığında su alımı yavaşlamaktadır.
Ortamdaki ışık miktarının azalması çinko noksanlığının artmasına sebep olur. Bol ışık alan bitkilerde noksanlık daha az görülür. Bu bakımdan serde yetiştirilen bitkilerde, sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkma ihtimali, bol ışıklı ilkbahar ve yaz aylarından daha fazladır.
Çinko noksanlığının en belirgin özelliği, bitki boğum aralarının kısalması ve bitkilerde bodurlaşmanın meydana gelmesidir. Aynı durum yapraklarda da görülür. Yapraklar normalden küçük kalır. Bunun se¬bebi çinko noksanlığında, bitkilerde oksin hormonu oluşumunun dur¬masıdır. İkinci önemli belirti yaprak damar aralarında açık sarı noktalar meydana gelir. Bunlar toplu iğne başı kadar olabildiği gibi, mercimek büyüklüğüne de ulaşabilir. Sonra bu lekeler kahverengine döner ve ku¬rur. Çinko noksanlığının bir diğer belirtisi köklerde kendini gösterir. Köklerde yer yer şişkinlikler meydana gelir. Kılcal tüyler kök ucuna top¬lanır.
Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK