Molibden (Mo)
Bitkiler molibdeni, molibdat iyonu (MoO2~~) olarak topraktan ve püskürtme halinde yapraklara uygulanan bileşiklerden alabilir. Bit¬kilerin molibdene gereksinimleri yok denecek kadar azdır. Kimi or¬ganizmalar için gereksinim duyulur. Henüz bitkilerdeki işlevleri tam be¬lirlenememiştir. Ancak molibden noksanlığında bitkilerde yüksek nitrat birikmesi meydana gelir. Molibden, nitratı amonyuma indirgeyerek bit¬kilerde birikmesini önler. Molibden aktivatör olarak görev yapar ve nit-rogenaz ve nitrat redüktaz enzimlerini çalıştırır. Böylece proteinlerin oluşmasında nitrat şeklindeki azotun, amonyum şeklindeki azota dönüşmesini sağlar. Molibden ayrıca askorbik asit (vitamin C) sentezi üzerine de etkilidir. Molibden noksanlığı gösteren lahana, domates, kar¬nabahar gibi sebzelerde askorbik asit birikiminin % 25-50 daha az olduğu saptanmıştır. Molibden bitkilerdeki organik ve inorganik fos¬forun miktarına etkili olup, noksanlığında organik fosfor, inorganik fos¬fora dönüşmektedir.
Molibden noksanlığında yaşlı yaprakların damar aralarında sarımsı lekeler meydana gelir. Yaprak kenarları sararır ve kıvrılmalar ortaya çıkar.
Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK