Bakır (Cu) Bakır toprak çözeltisinde iyonlar halinde ve toprağın değişim komp¬lekslerinde adsorbe edilmiş şekilde bulunur. Bitkinin kökleri vasıtasıyla alınır. Ayrıca yapraklara püskürtülerek uygulanan bakır da bitki bünyesine alınır. Bitkilerin bakıra gereksinimi oldukça azdır. Fazlası ze¬hir etkisi gösterir.
Bakır klorofil oluşumunda yer alır ve bu yüzden fotosentezde et¬kilidir. Ayrıca bitkinin CO2 alımını düzenler. Bakırın azalması du¬rumunda bitkilerde aspartik asit, glutamik asit, asparagin asit gibi ami-noasitlerin miktarlarında azalma meydana gelir.
Bakır bitkilerde taşınmaz. Bu yüzden bütün mikro elementlerde olduğu gibi öncelikle noksanlık genç yapraklarda kendisini hissettirir. Sürgün uçlarında sararma meydana gelir. Buradaki yapraklar sararır ve şekillerini kaybederek kurur. Meyvelerde vaktinden önce olgunlaşma ve dökülmeler görülür. Ayrıca çatlama meydana gelir.
Bakır noksanlığı serlerde pek meydana gelmez. Daha çok dışarda yetiştirilen bitkilerde ortaya çıkar.
Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK