Klor(Cl)
Bitkiler kloru, klor iyonu (CF) şeklinde absorbe eder. Ancak bitkiler klordan fazla hoşlanmaz. Bitkilere toksik (zehirleyici) etkisi vardır. Su kültürlerinde 2 ppm' den daha az oranlarda katılması önerilir. Klor bit¬kilerde kuraklığa karşı dayanımı artırır. Karbonhidrat metabolizmasına da uyarıcı etkileri vardır.
Klor bitkide hareketlidir. Bu bakımdan eksikliğinde yaşlı yaprakların uç noktalarında solma meydana gelir. Yapraklar normal büyüklüğünü kaybeder, bronzlaşır ve daha sonra sararır.
. Sodyum (Na)
Bitkilere gerekli olduğu en geç kanıtlanan elementlerdendir. Na+ iyonu şeklinde topraktan alınır. Sodyum kimyasal yönden potasyuma özdeş işlevleri yapabilir. Bitkilerde su düzenini ayarlar. Kurak za¬manlarda çabuk solmayı önler.
Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK