İNORGANİK GÜBRELER
İnorganik gübreler, bileşiminde bitki besin maddelerinden birini veya bir kaçını birarada ve inorganik formda içeren gübrelerdir. Bu gübreler, organik gübrelerden farklı olarak yüksek miktarlarda besin maddesi kapsarlar ve bu besin maddelerinin çoğu suda kolay çözünür haldedir. İnorganik gübrelerin değeri doğrudan doğruya içerdikleri etkili besin maddesi (% N, % P2O5, % I^O gibi) miktarıyla ölçülmektedir. Halk arasında "Ticaret gübresi" olarak da bilinen bu gübreler içerdikleri bit¬ki besin maddelerine göre azotlu, fosforlu, potasyumlu, karışık (kom-poze veya çok besinli) ve mikro element gübreleri olmak üzere temelde 5 gruba ayrılır.
Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK