Hasat Olumunun Saptanmasında Kullanılan Ölçütler:

 Renk (Kabuk alt ve üst rengi)
 Meyve eti sertliği
 Nişasta kaybı
 Suda çözünür katı madde miktarı (SKM)
 Titre edilir (serbest) asit miktarı (TEA)
 SKM /TEA
 İrilik ve şekil
 Meyve suyu miktarı
 Meyvenin bitkiden ayrılma durumu
 Meyve etinin çekirdekten ayrılma durumu
 Tam çiçeklenmeden sonra geçen gün sayısı
 Aroma ve koku durumu

Yüksek kalite ve uzun süre depolama için ürünün doğru zamanda (hasat olumunda) hasat edilmesi gerekir. Bunun için, yukarıda belirtilen hasat olumu ölçütlerinden, meyve veya sebze türüne göre en uygun olan birkaçı kullanılır. Örneğin elmada tam çiçeklenmeden itibaren geçen gün sayısı, nişasta kaybı, meyve eti sertliği (Şekil 11) ve SKM en uygun ölçütlerdendir. Meyve eti sertliğini, Şekil 10’da görüldüğü gibi, penetrometre ile ölçebiliriz. Meyve suyunda çözünmüş olan toplam katı maddeler (SKM) ise, refraktometre ile kolay bir şekilde ölçülebilir. Çok erken hasat yetersiz karbonhidrat birikimi nedeniyle kaliteyi ve dayanım gücünü düşürür. Çok geç hasat aşırı yumuşama sonucunda depolama ömrünü kısaltır. Bu nedenlerle, hasadın meyve ve sebze türüne göre tam zamanında yapılması gerekir.