REÇELİN KIVAMI NASIL BELİRLENİR?

Reçelin istenilen kıvamda olup olmadığı çeşitli şekillerde belirlenebilir:
1. Refraktometre ile: Reçelin kuru maddesini belirleme esasına dayanan bu yöntemde refraktometre denilen alet kullanılarak, briks değeri (% suda çözünen katı maddeler) saptanır. Bu aletin özel yerine numune konulup kıvam tespit edilir. İstenilen dereceye gelmişse ateşten indirilir.
2. Termometre ile: Normal olarak şeker oranı % 65–70 olan şuruplar 104–105 °C de kaynar. Sıcaklık bu dereceyi bulunca indirilirse uygun kıvam elde edilir.
3. Damla usulü ile: Damla usulüyle kıvam tespiti ise iki ayrı yolla yapılır:
a) Kontrol edilecek şuruptan bir miktarı alınır, tırnak üzerine veya temiz bir kaba damlatılır. Şurup yayılmıyor ve şeklini kaybetmiyor ise reçelin kıvamı tamamdır.
b) Su dolu bir bardak içine kontrol edilecek şuruptan bir damla damlatılır. Eğer damla dağılmadan bardağın tabanına kadar inerse reçel kıvamını bulmuştur.