. Alttakım : ENSIFERA
Bu alttakım içinde Uzun Antenli Çekirgelerle Kara Çekirgeler ve Danaburunlan gibi herkes tarafından çok iyi tanınan gruplar bulunur. Antenleri çoğunlukla vücut kadar veya vücuttan daha uzun ve pek çok segmentten oluşur. Başlıca iki üstfamilyaya ayrılarak incelenir.
Üstfamilyalar teşhis anahtarı
1. Bütün tarsus'lar 4 segmentli. Erkek genital plaka ço­
ğunlukla styli'li. Dişilerde ovipozitor yandan basık,
orak veya kılıç şeklinde. Tegmina eğer iyi gelişmişse
istirahat halinde vücut üzerinde çatı yapacak şekilde
katlı durur.
.................. Tettigonioidea
— Tarsus'lar 3 segmentli. Erkek genital plaka stylli'siz.
Dişilerde ovipozitor jfeğer varsa) silindir, şeklinde, ge­
nellikle ucu mızrak gibi. Tegmina ^eğer varsa) vücut
üzerine yatay şekilde katlanır............. Grylloidea

Üstfamilya : Tettigonioidea
Bu üstfamilyaya bağlı türlerin genel görünümleri birbirlerinden ol­dukça farklıdır. Pronotum'un üzeri düz veya konveks olup disk ismi verilir. Kanatlar birçok türlerde küçülmüştür, bazı türlerde ise hiç yoktur. Geliş­miş halde bulunduklarında bazan arka kanatlar tegmina'dan daha uzun olabilir. Ön coxa'larda diken var veya yoktur. Ön tibia'larda bulunan tympanal organ oval biçimde ve üzeri zarla örtülü, ya da yarık şeklin­dedir. Bütün tarsus'lar 4 segmentten oluşur. 3. segment çoğunlukla kalp şeklindedir. Tırnaklar arasında arolium bulunmaz. Erkek genital plaka genellikle çift styli'ye sahiptir. Cerci segmentsizdir. Ovipozitor yandan basık, çeşitli şekil ve uzunlukta olabilir. Bazı türler bitkilerde önemli zararlar yapabilir. Bazı türleri omnivor veya predatördür. Yurdumuzla ilgili familyalara ait teşhis anahtarı aşağıda verilmiştir.
Familyalar teşhis anahtarı
1.(2). 2. ve 3. tarsus segmentleri büyük, yan loblara sahip. Kanatlar |mevcut olduğunda) istirahat halinde vü­cut üzerinde helezon yapacak şekilde katlanır. .. Schizodactylidae
2(1). Tarsus'lar ve kanatlar bu şekilde değil.
3(4). ön tibia'larda tympanal organ deliksiz. Tarsus'lar .
yandan basık, III. segment geniş değil. ,........Raphidophoridae
4(3). ön tibia'lardâ tympanal organ oval veya yarık şek­linde delikli. Tarsus'lar üstten alta basık; III. seg-ment kalp şeklinde.
5(6). Antenler gözlerin altına, hizasına veya alt kenarına yerleşik, bu durumda arka tibia'ların dış-ucu diken­siz. Tegmina çok kısa, hemen hemen veya tamamen -prononotum tarafından örtülü. Erkek ve dişilerde ses verme organı mevcut. Kanatlar yok.
6(5). Antenler gözlerin üst-alt kenarına yerleşik, eğer göz­lerin alt kenarı hizasına yerleşikse arka tibia'lar dış-uçta dikenli, Tegmina ve arka kanatlar tam gelişmiş halde veya kısalmış. Dişilerde ses verme organı yok. Tettigoniidae
Kaynak: Türkiye Entomolojisi - Prof Dr. Niyazi LODOS